• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Клубове по мислене Печат
УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ
misliteli2.jpg  
Единственото „Училище за идеи” в България се намира в ХІ основно училище „Николай Лилиев” - Стара Загора. И тази учебна година повече от 50 деца са обхванати в проекта „Училище за идеи”. Негов автор и координатор е госпожа Йорданка Христова - учител в училището.
 
misliteli1.jpg

Учениците се обучават в четири направления:

  • Обучение по системата на професор Едуард де Боно в така наречения Час по мислене като извънкласна форма (1 час седмично).
  • Работилница за детска инициатива – работа върху проекти, свързани с учебното съдържание, решаване на различни проблеми, с придобиване на умения (1 час месечно).
  • Детски парламент – придобиване на умения за публично говорене и писане, социална дейност и гражданска инициатива (1 час месечно).
  • Клуб „Приятели на книгата” – усъвършенстване на умения за четене и писане на малки журналистически форми, културно-масова дейност, свързана с книгата (1 час месечно).

  СТАНЕТЕ НАШИ ПРИЯТЕЛИ!

Приятели,
Искате ли да научите какво означават следните съкращения: ОВФ, АВИ, ГТД, СиР, ПМИ, НЗЦ и ВиП? Това са съкращения на мисловните инструменти, които всеки добър мислител трябва да усвои. Те са елементи на умението да мислим:

ОВФ – чете се О Ве Фе и означава „отчетете всички факти”.
АВИ – чете се АВИ и означава „алтернативи, възможности, избор”.
ГТД – чете се Ге Те Де и означава „гледната точка на другия”.
СиР – чете се СиР и означава „следствие и резултати”.
ПМИ – чете се Пе Ме И и означава „плюс, минус, интересно”.
НЗЦ – чете се Не Зе Це и означава „намeрения, задачи, цели”.
ВиП – чете се ВиП и означава „възможности и приоритети”.

 

Очаквайте кореспонденциите ни, за да научите още за нашата дейност и за това как се става добър мислител. До скоро!

октомври 2007

 
 

НЧ Родина

Езикова школа

ОУ Николай Лилиев

Клубове по мислене

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker