• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Проблеми и задачи Печат

Латералното мислене разглежда мисловната ситуация “Проблеми и задачи” като част от движението напред. И това е така, защото на всеки етап от нашето мислене може да се сблъскаме с проблем, реализирайки определена идея.

Проблемът, според професор Де Боно, е “прекъсване хода на това, което правим.” (Научете детето си как да мисли, С., 2001). Срещайки се с него, ние трябва да го решим. E, някой може да се опита да го заобиколи, да го пренебрегне, да се откаже от неговото решаване! Но има проблеми, които изискват нашите неотложни усилия.

Навярно сте чували да казват за някого, че сам си създава проблеми? Истината е, че проблемите сами ни се налагат, за разлика от задачите, които сами си поставяме.

Факт е, че често си правим списъци от задачи, които по същество са проблеми. Решаването им винаги е последвано от конкретни действия. Организираните и амбициозни хора притежават навика да си поставят задачи, записвайки ги и старателно отмятайки изпълнението на  всяка от тях.

Решаването на проблеми и изпълнението на определени задачи изисква преценка на действията, ресурсите, трудностите. Задължително е да имаме яснота, относно идеите за решаването на даден проблем. В тази връзка, редно е да помислим върху различните алтернативи, така че да достигнем до по-ефективен резултат. А в случай, че проблемът е голям и сложен, задължително го разбиваме на подпроблеми и пристъпваме към тяхното последователно решаване.

За да обобщя, ще кажа, че проблемът идва сам и може да прекъсне нашите действия. Докато задачата е проблем, който сами си поставяме.
За упражнение ви предлагам следните мисловни задачи.
1. Искате да приключите учебната година с отлични оценки. Поставете си четири задачи за постигането на тази цел.
2. Посочете три проблема, които ви притесняват във връзка с ученето.
3. Насилието сред децата в училище е сериозен проблем. Разработете програма за решаването му, като последователно впишете десет неотложни задачи, свързани с действията на училищното ръководство, на родителите, Министерството на образованието и на други институции.

     Успех!

Йорданка Христова –
автор на проекта “Училище за идеи”

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

ОУ Николай Лилиев

Клубове по мислене

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker