Училище за идеи през октомври 2009

Уважаеми  ученици,

Тази учебна година ще разгледаме някои общи мисловни навици, така както определя проф. Де Боно.
Навикът въобще е нещо, което сме свикнали да правим често и непринудено. Също както миенето на зъбите в подходящото време, миенето на ръцете преди хранене и т.н.

Така е и с навиците за мислене, в т. ч. и навикът "Резултат и заключение". Според проф. Де Боно този навик осмисля самия процес на мислене, като в края се питаме: "Какъв е резултатът?", "Какво открих?", "Какъв е моят отговор?".

Всеки от нас трябва да свикне да определя резултата от мисленето, задавайки си тези въпроси. Така мисленето ни ще бъде преценено от самите нас, с оглед на практическите резултати от него.

До скоро!

Йорданка Христова
учител в XI ОУ "Николай Лилиев"
автор на проекта "Училище за идеи"