ХІ ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” - СТАРА ЗАГОРА
ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ”
РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА
ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКА „РОДИНА”

 се включват в

Национална кампания
за борба със затлъстяването
23 -29 ноември 2009

 

ПРОГРАМА
25 ноември
2009 (сряда)

12.10 ч.
фоайе 
  „Да” на здравословното хранене”. Откриване на изложбен кът.
     
12.20 ч. 
стая 30 
 

„Не” на затлъстяването”  
- Викторина
- Парад на рекламата
- Социален театър „Тайните на пирамидата”
- Разговор по тема „Да се храним здравословно”

     
13.00 ч. 
двора на училището
  „Бягай за здраве” - крос