Проект Училище на мечтите на ІVб кл., ХІ ОУ

Учениците от ІVб кл. продължават обучението си по проекта „Училище на мечтите”. Вече трета година издават свой вестник на класа, който е част от дейностите за постигане на целите на проекта.
През първия срок на настоящата учебна година бяха издадени два броя от вестника.
Първият бе посветен на Деня на будителите. Учениците направиха проучване в Интернет и намериха интересни факти за живота и дейността на народните будители. Те разсъждаваха над въпросите „Що е будител”, „Учителите будители ли са” и публикуваха свое детско творчество.
Вторият брой бе с коледна тематика. Учениците се потопиха в коледното настроение, създадоха детски стихове и приказки, посветени на зимата, на Коледа. Те проучиха и публикуваха информация за зимните праници. Раздъждаваха над темите „Що е милосърдие” и „Как учениците изразяват милосърдие”.
Дейността на вестника е пряко свързана с обученито на децата в клубовете по мислене, ръководени от г-жа Й. Христова в ПИГ. Учениците използват креативните си умения за списване на вестника. В него те отразяват дейностите и мероприятията, организирани от  Клуба.
Често екипи издават и свои компютърни графики, изработени в часовете по  ИТ.
Вестникът предоставя трибуна и на учениците от другите четвърти класове. Те имат възможност да изразяват своето мислене по различни въпроси, да публикуват детското си творчество.
Екипната работа е в основата на списването на вестника. Авторският колектив участва при избирането и селекцията на най-подходящия материал, проявява редакторска дейност.
Редакторската и издателска дейност помагат на учениците да изпълняват лозунга на класа „Един за всички, всички за един” и сплотяването на класа.
Електронно издание на вестника може да се прочете в детския сайт на библбиотека „Родина”, благодарение на любезното съдействие на библиотеката.

Радостина Ганева, кл. р-л на ІVб кл.
ХІ ОУ „Николай Лилиев”