Голи са без книги всички народи...

 Голи са без книги всички народи...

На 11 май Православната църква чества Св Св Кирил и Методий създатели на българската писменост и азбука. Светският празник бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на тази дата. Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 намираме в "Христоматия славянского язъка" от 1852 г. на Неофит Рилски. През 1857 г. денят на светите братя е почетен в българската църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със служба и за Св. Иван Рилски. От страниците на Цариградски вестник от 26 април 1858 г. будните граждани на Ески Заара научават, че в Пловдив и други градове българите започнали да честват вместо "Св. Св. Кирил и Методий" вместо "Три светии" като училищен празник. От 1863 г., 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. След Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 г. в Русе, Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва "Върви народе възродени". През май 1901г. учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста.

Св. Св. Кирил и Методий са знаели много добре, че "голи са без книги всички народи, / не можейки да се борят без оръжие/ с противника на нашите души, / и готови са за плена на вечната мъка".(из Проглас към евангелието) Затова посвещават целия си живот на книжовността. След смъртта им тяхното свещено дело остава в ръцете на най-преданите им ученици. Когато те са подложени на гонение и са прогонени от Великоморавия, част от тях пристигат в България: "...Закопнели за България, за България си мислели и се надявали, че България е готова да им даде спокойствие". Тези ученици са Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава. През 886 година българският владетел Борис I ги посреща с почести и им дава държавна подкрепа. Създадени са Преславската и Охридската школа, които се превръщат в центрове за обучение и за книжовна дейност. Само в Охридската школа за седем години са обучени 3500 ученици.

Българската църква обявява Кирил и Методий за светци, а още в началото на Х век - и техните ученици, чествани като „Светите седмочисленици”. През 1980 година папа Йоан Павел II ги обяви за съпокровители на Европа. Достойно е, че ние като български народ, сме обградили с ореола на признателността и Първоучителите, и техните ученици. Всяка година на 11 май и на 24 май в България отбелязваме най-светлият празник за възхвала на Св. Св. Кирил и Методий. 11май е професионалния празник и на библиотекарите – пазители и разпространители на знанието. Да им пожелаем здраве и успехи в тяхната мисия на приемници и продължители на делото на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици! Честит празник и на вашите учители!

              Йорданка Христова – автор на проекта Училище за идеи