Стара Загора 2016

Стара Загора - декември 2016

120 г. от откриването на печатница “Светлина” (1896) на Никола С. Кирилов.
• 60 г. от изграждането на езеро с градина в южната част на града (1956).

01.12.
• 140 г. от рождението на Георги Евстатиев Иванов (1876 – 1923, София), художник и педагог.

06.12.
• 130 г. от рождението на академик Георги Стефанов Хлебаров (1886 – 1968, София), агроном, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН.

09.12.
• 170 г. от рождението на Стефан Станев Минчев (1846 – 1929), учител, деец на националноосвободителните борби в старозагорския край; адвокат и търговец. Неговите “Спомени” в ръкопис се съхраняват в старозагорския Регионален исторически музей.
• 15 г. от създаването на Регионален клуб „Традиция” (2001).

12.12.
• 140 г. от рождението на Васил Маринов (1876 – 1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.
• 115 г. от наименуването на улиците в Стара Загораа – “Отец Паисий”, “Г. С. Раковски”, “К. Ганчев”, “Л. Каравелов”, “П. Р. Славейков”, “Стефан Караджа”, “Ген. Гурко”, “Хр. Ботев”, “Братя Жекови”, “Ген. Столетов”, “В. Левски”, “Граф Игнатиев” и др.
• 80 г. от смъртта на Атанас Гюдженов (1847, Пазарджик – 1936), виден български художник иконописец и сценограф.

14.12.
• 90 г. от рождението на Старозагорски митрополит Панкратий /Пенчо Николов Дончев/ (1926, с. Зимница – 1998, София), независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора.

16.12.
• 135 г. от рождението на Ботьо Савов Стоянов (1881 – 1959, София), писател белетрист, юрист, общественик.

19.12.
• 85 г. от освещаването на знамето на Търговската гимназия от митрополит Павел (1931).

20.12.
• 145 г. от рождението на Христо Д. Секулов (1871, Щип, Македония – ?), учител в Мъжката гимназия в Стара Загора.

22.12.
• 95 г. от рождението на Георги Петров (1921 – ), оперен режисьор.

27.12.
• 90 г. от брой 1 на вестник “Дума”. Информационен вестник, който следва официалния правителствен курс. Редактор Владимир Караризов. Стара Загора, 1926. (Излиза 18 години в 1133 броя.)

29.12.
• 40 г. от смъртта на проф. Николай Костов Карабашиев (1908 – 1976), един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници.

Стара Загора - ноември 2016

• 45 г. от откриването на сградата на Народната опера в Стара Загора (1971).
• 45 г. от подписването на договор за културен обмен с гр. Кошице, Словакия (1971).

01.11.
• 160 г. от рождението на Александър Тодоров Козаров (1856 – 1933, София), преподавател по естествени и точни науки; един от основателите на Книжовно дружество “Знание” и на Културно-просветно дружество “Театър” в Стара Загора, редактор на сп. “Знание” и в. “Балкан”; директор на Народната библиотека в София; търговски консул в Гърция, началник на канцеларията на Народното събрание.

02.11.
• 95 г. от смъртта на Йордан Ганев Попгеоргиев (1869, Търново – 1921, София), учител и директор на Мъжката гимназия в Стара Загора; автор на книги /История на българския народ. Стара Загора, 1914-1915./.

03.11.
• 40 г. от откриването в Стара Загора на Дома на инвалида (1976).

04.11.
• 50 г. от смъртта на Веселин Ханчев (04.04.1919 – 1966), поет, преводач, редактор; участник във Втората световна война, почетен гражданин на Стара Загора.

05.11.
• 45 г. от смъртта на Павел Траянов Теохаров (1893 – 1971), педагог, директор на Учителския институт в Стара Загора.

06.11.
• 75 г. откакто в Стара Загора излиза кн. 1, год. ХІV на списание “Млад стенограф”. Илюстровано стенографско списание. Стара Загора, печ. Светлина, 1936. (В Стара Загора излизат 6 книжки от год. ХІV – до м. април 1937.)

07.11.
• 130 г. от тържественото откриване на Военния клуб в новопостроената сграда (1886), днес ДНА.

08.11.
• 135 г. от освещаването от Митрополит Климент /Васил Друмев/ на възстановената след опожаряването на Стара Загора черква “Св. Богородица” , официално открита на 10 септември 1882 г.

10.11.
• 75 г. от смъртта на Васил Димов Василев (1878 – 1941, София), художник живописец, изкуствовед, педагог и издател.

11.11.
• 70 г. от откриването на Вечерно СОУ “Захари Стоянов” (1941).

15.11.
• 130 г. от определяне с разпореждане на Военното министерство на датата 15 ноември – денят на победата при град Пирот, за празник на 12-и пехотен Балкански полк (1886).
• 95 г. от брой 1 на “Бюлетин на комунистическата група в Старозагорски общински съвет”. Стара Загора, 1921. (Излиза в 13 броя.)

18.11.
• 125 г. от смяната на клепалата в черквата “Св. Богородица” с първите медни камбани в града (1891).

24.11.
• 105 г. от брой 1 на вестник “Тракийски новости”. Гл. редактор Вл. Величков. Стара Загора, 1911. (Излиза в 5 броя.)

29.11.
• 120 г. от смъртта на Слави Тошев (1838 – 1896), търговец, читалищен деец и виден старозагорски общественик.

Стара Загора - октомври 2016

• 90 г. от масовото залесяване на улиците на Стара Загора с липи, кестени, кипариси и други видове дървета (1926).
• 85 г. от брой 1 на детското вестниче “Изворче”. Редактори Веселин Ханчев, Любен Козаров и Евстати Бъчваров. Стара Загора, 1931. (Излиза в 2 броя.)

05.10.
• 25 г. от опожаряването на сградата на Народната опера в Стара Загора (1991).

06.10.
• 135 г. от рождението на Димитър Димитров Подвързачов (1881 – 13.11.1937), поет, преводач и журналист.

07.10.
• 140 г. от рождението на Мария х. Ангелова (1876 – ?), лекарка, университетска преподавателка и общественичка; редактор на вестник “Женски глас”.
• 90 г. от откриването на Българска търговска банка в Стара Загора (1926).

10.10.
• 65 г. от създаването на Държавен архив, Стара Загора (1951).

18.10.
• 140 г. от рождението на Христо Ангелов (1976, Чирпан – 1949), дългогодишен учител и директор на старозагорската мъжка гимназия „Иван Вазов”, известен сред учениците под името „Зевс”.
• 85 г. от брой 1 и единствен на вестник “Провинция”. Стара Загора, 1931.
• 80 г. от рождението на Жеко Костадинов Христов (1936, с. Тракия, Старозагорско – 09.09.2003), поет.

20.10.
• 130 г. от брой 1 на вестник “Балкан”. Издател и отг. редактор Александър Р. Балкански. Стара Загора, 1886. (Излиза в 7 броя.)

21.10.
• 75 г. от смъртта на Марко Иванов Турлаков (?– 1941), политически деец на БЗНС, народен представител и общественик; писател.

28.10.
• 65 г. от откриването на първата Окръжна художествена изложба в Стара Загора (1951), в която участват 20 художника с 40 творби.
• 55 г. от построяването на сградата на читалище “Съгласие” (1961), в която днес работи Държавен куклен театър, Стара Загора.

Стара Загора - септември 2016

• 85 г. от брой 1 на вестник “Ученик”. Редактори Юрдан Пеев, Г. Георгиев и Б. Кораков. Стара Загора, 1931. (След първи брой продължава да излиза под заглавието “Просвета”.)

01.09.
• 135 г. от тържественото откриване на Областната девическа гимназия “Мария Луиза” (1881), наследник на Девическото класно училище.
• 75 г. от откриването на Институт за първоначални учители в Стара Загора (1941).

08.09.
• 60 г. от рождението на Алида Тодорова Бонева (1956), балерина.

12.09.
• 70 г. от рождението на Бонка Берова (1946), журналистка.

14.09.
• 60 г. от рождението на Васил Герлимов (1956), хореограф.

15.09.
• 95 г. от отварянето на Държавно смесено търговско училище с профили кооперативно дело и търговия (1921), днес Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”. Основатели са Слави Абанозов, Георги Сандев и Христо Ангелов.

18.09.
• 120 г. от рождението на Мина Николов Иванов (1896 – 1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.
• 75 г. от рождението на Росица Ранчева (1941), журналистка и общественичка.

19.09.
• 70 г. от рождението на Иванка Данаилова (1946), синдикален деец и общественик.

22.09.
• 75 г. от рождението на Ана Томова-Синтова (1941), оперна певица.

24.09.
• 80 г. от рождението на ст. н. с. Христо Иванов Буюклиев (1936), археолог, музеен работник.

27.09.
• 125 г. от смъртта на Александър Стоилов Боев Екзарх (ок. 1810 – 1891), възрожденски деец, просветител и журналист.

28.09.
• 110 г. от брой 1 на списание “Бранище”. Списание за горско стопанство и отраслите му. Редактор Васил Василев Попов, син на Теофано Попова. Стара Загора, 1906. (Излиза 7 години в 60 броя.)

30.09.
• 100 г. от рождението на Антон Михайлов Георгиев (1916, Хасково – 1993), писател, редактор на в. “Септември” и алманах “Хоризонт” в Стара Загора.

Стара Загора - август 2016

01.08.
• 130 г. от освещаването на бойното знаме на 12-и Старозагорски пехотен полк (1886).
• 115 г. от брой 1 на вестник “Балкан”. Отг. редактор Иван Христов – Контито. Стара Загора, 1901. (Излиза в 4 броя.)

02.08.
• 150 г. от рождението на Илия Желев Квачков (1866 – 1941), ветеринарен лекар, автор на трудове в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

03.08.
• 70 г. от рождението на Петко Петков (1946), футболист, играч и треньор на ФК “Берое”.

04.08.
115 г. от брой 1 на вестник “Железник”. Месечен вестник на Либералната партия. Редактор и издател Никола Даскалов. Стара Загора, 1901. (Излиза в 2 броя).

06.08.
85 г. от смъртта на Атанас Кожухаров (1861 – 1931), учител със заслуги за изграждането на педагогическото образование в България, един от създателите на археологическото дружество „Августа Траяна” и пръв уредник на Старозагорския музей.

11.08.
• 60 г. от смъртта на Минчо Колев Нейчев (1887 – 1956), учител по психология, адвокат; заемал висши държавни длъжности след 1944 г. – министър на правосъдието, на народната просвета, на външните работи, председател на Великото народно събрание (1947-1949).

12.08.
• 155 г. от рождението на проф. Стефан Киров Абаджиев (1861 – 1943, София), юрист, редовен член на БАН, декан и ректор на Софийския университет. Член на Международната дипломатическа академия в Париж, на Американската академия за политически и социални науки и на Института за административни науки в Букурещ. Доктор по политически науки и по право на Брюкселския университет, член на постоянния арбитражен съд в Хага.
• 150 г. от рождението на Бончо Балабанов (1866 – неизв.), военен деец, майор; участник в Сръбско-Българската война (1885).
• 115 г. от рождението на Пенка Милева Касабова (1901 – 12.09.2000,София), една от първите детски учителки в България с висше образование, педагог и общественик; сестра на Гео Милев.

15.08.
• 95 г. от брой 1 на вестник “Единство”. Гл. редактор Хр. Г. Марков. Стара Загора, 1921. (Излиза в 6 броя).

17.08.
• 105 г. от откриването на железопътната линия Стара Загора – Дъбово (1911).

21.08.
• 105 г. от рождението на проф. Любомир Антонов Динев (1911 – 16.08.1986, София), университетски преподавател, секретар на Съюза на научните работници в България, почетен член на географските дружества в Чехия, Полша, Унгария и др.

24.08.
• 120 г. от брой 1 и единствен на вестник “Старозагорски лист”. Орган на Народната партия. Редактор Г. Иванов. Стара Загора, 1896.

28.08.
• 85 г. от проведения в Стара Загора конгрес на журналистите в България (1931).

29.08.
• 75 г. от създаването на “Бърза помощ” в Стара Загора – открива се нощно дежурство на частнопрактикуващите лекари (1941).

30.08.
• 170 г. от рождението на Павел П. Калитин (1846–19.07.1877), руски офицер, подполковник, герой от Руско-турската освободителна война, загинал в боя при Стара Загора.

Стара Загора - юли 2016

06.07.
• 55 г. от смъртта на Борис Иванов Бакалов (1883 – 1961, София), юрист, поет и преводач.

13.07.
• 55 г. от откриването на Зоопарка в парк “Митрополит Методи Кусев” – Аязмото (1961).

14.07.
• 120 г. от избирането на Величкия епископ Методи Кусевот Св. Синодна Българската православна царкваза първи каноничен митрополит на Старозагорската епархия (1896).

19.07.
• 85 г. от проведения в Стара Загора конгрес на есперантистите в България (1931).

26.07.
• 135 г. от тържественото откриване (1881) на паметника на загиналите българи и руси при защитата на Стара Загора в Старозагорския и Джуранлийския бой на 19 юли 1877 г.

27.07.
• 170 г. от рождението на Георги Данчов Попгеоргиев – Зографина (1846, Чирпан – 1908, София), иконописец, портретист, живописец, един от първите фотографи в България; автор на иконостасните икони в черквата “Св. Богородица” и на икони в черквата “Св. Троица” в Стара Загора.

31.07.
• 95 г. от проведения в Стара Загора учредителен конгрес на Ученическия стенографски съюз в България (1921).

Стара Загора - юни 2016

01.06.
• 125 г. от рождението на Георги Тодоров Стоянович – Берсенев (1891 – 06.02.1941), юрист, музикант, музиковед и литературен критик; инициатор за създаване на дружество на професионалните музиканти в Стара Загора.
• 85 г. от брой 1 на вестник „Поточе”. Детски ученически лист, списван от ученици на Втора прогимназия в Стара Загора. Редактор Крум Радивоев, ученик от ІV отделение. Стара Загора, 1931. (Излиза до м. май 1934 г. в 10 броя)
• 80 г. от гибелта на Христина Василева Морфова-Лукаш (24.04.1889 – 1936, Пирдоп), световноизвестна оперна певица, една от основателите на “Оперна дружба” в София; музикален педагог, професор.
• 45 г. от смъртта на Никола Атанасов Кожухаров (1892, Казанлък – 1971, София), художник, скулптор, сценограф, плакатист, проектант на пощенски марки и банкноти, илюстратор и педагог.

03.06.
• 115 г. от брой 4 на вестник “Отечество”. Стара Загора, 1901. (Излиза в 49 бр. Бр. 1, 2, и 3 излизат в София и Пловдив.)

15.06.
• 120 г. от смъртта на Тодор Николов Шишков (1833, Търново – 1896, Варна), учител, основател на читалището в Железник през 1860 г., чийто наследник днес е НЧ „Родина”, Стара Загора.

25.06.
• 135 г. от рождението на Георги Илиев Георгиев (1881, с. Тарфа, Турция – 18.06.1961), строителен инженер и писател, един от основоположниците на фантастичния роман в България.

26.06.
• 105 г. от освещаването на новопостроения след опожаряването на Стара Загора храм „Св. Николай” (1911).

29.06.
• 170 г. от деня, в който черковната служба в черквата „Св. Николай” започва да се чете на славянски, а не на гръцки език (1846).

30.06.
• 60 г. от смъртта на Анастасия Касабова (1872 – 1956), учителка; майка на поета Гео Милев.

Стара Загора - май 2016

• 140 г. от гибелта на Стоян войвода (1850 – май 1876), участник в Ботевата чета.
• 140 г. от обесването в Одрин на Стефан Чифудов (неизв. – 1876), хлебар; член на Старозагорския революционен комитет и участник в Обруклийската чета по време на Старозагорското въстание (1875).
• 140 г. от обесването в Татар Пазарджик на Руси Аргов (неизв. – 1876), участник в Старозагорската чета през въстанието 1875.
• 140 г. от обесването в Пловдив на Никола Райнов – Пантата (ок. 1815 – 1876), учител и ханджия, участник в Старозагорското въстание (1875).
• 100 г. от книжка първа на „Хризантеми”. Месечно списание за художествена литература. Редактор Стоян Кокенов (от книжка 7 – Иван Мирчев). Стара Загора, 1916. (Излиза до 1919 г. в 10 книжки.)

01.05.
• 90 г. от смъртта на Стоянка Попова Георгиева-Сливкова (1854 – 1926), учителка.
• 85 г. от брой 1 и единствен на вестник „Хезиан”, вестник на недоволните. Редактор Жорж Африкански. Стара Загора, 1931.

02.05.
• 20 г. от смъртта на Стойчо Вълчев Стойчев (1937 – 1996), поет, журналист и общественик.

03.05.
• 50 г. от смъртта на Владимир Йосифов Егер (1897, Юриев, Естония-1966, Перник), художник, изографисал през 1943-1944 г. черквата “Св. Теодор Тирон” в Стара Загора.

05.05.
• 140 г. от рождението на Симеон Ханчев (1876 – ? ), лекар и общественик.

06.05.

• 100 години от създаването на футболен клуб „Берое” (1916).

08.05.
• 80 г. от рождението на Ангел Карагьозов (1936), художник, педагог.

11.05.
• 80 г. от рождението на Никола Кутин (1936), оперен певец.
• 60 г. от смъртта на Невена Тодорова Азманова-Ханчева (1875 – 1956, София), лекарка и общественичка, една от основателките и председателка на женско дружество “Пробуда” в Стара Загора.

19.05. (31.05.)
• 140 г. от обесването в Стара Загора на Колю Ганчев (1843 – 1876), председател, и на Господин Михайловски (1842-1876), подпредседател на Старозагорския революционен комитет – организатори на Старозагорското въстание (1875).

21.05. (03.06. – стар стил)
• 140 г. от гибелта на Георги Апостолов Минчев (юни 1853 – 1876) във Врачанския балкан, участник в Ботевата чета, деец на националноосвободителното движение.
• 90 г. от учредяването в Стара Загора на Българския съюз за трезвеност (1926).
• 80 г. от откриването в „Братския дом” (на мястото на днешната опера) от Старозагорската митрополия на библиотека – читалня, съдържала книги с научен, популярен и религиозен характер (1936).

25.05.
• 55 г. от посещението на първия космонавт Юрий Гагарин в Стара Загора (1961).

30.05.
• 115 г. от брой 1 на вестник „Права дума”. Местен орган на Национал-либералната партия – стамболовисти. Стара Загора, 1901. (Излиза до 1905 г. в 54 броя.)Стара Загора - април 2016

• 105 г. от откриването на Държавната ветеринарна лечебница в Стара Загора (1911).
• 95 г. от основаването на спартен клуб „Траяна”, Стара Загора (1921).
• 75 г. от откриването на Старозагорско полицейско комендантство в Стара Загора (1941), в което са включени: Постова служба, Криминална служба, Надзорна служба, Канцеларска служба и служба Даване съдействие.

01.04.
• 60 г. от рождението на Виолета Бончева (1951), поетеса.

05.04.
• 60 г. от рождението на Кънчо Кашеров (1956), футболист, треньор и спортен педагог.

06.04.
• 75 г. от рождението на Бонка Радкова (1941), учителка; читалищен деец и художествен ръководител на фолклорни състави.

11.04.
• 80 г. от рождението на Иван Груев (1936 – 18.03.2013), писател, поет и драматург.

17.04.
• 125 г. от смъртта на Христо Дончев Ваклидов (1841, Казанлък – 1891, Ст. З.), печатар, публицист и общественик.

24.04.
• 75 г. от първото организиране на „Седмица на българската книга” в Стара Загора, проведена от 27 април до 7 май 1941 г.

26.04.
• 90 г. от брой 1 (и единствен) на вестник „Народна камбана”. Редактор Тодор Недков. Стара Загора, 1926.


Стара Загора - март 2016

•  105 г. откакто в Стара Загора излиза брой 3 на вестник “Музикант” (1911). Собственик и редактор е Ст. Христов. (Излиза в 8 броя; бр. 1 и 2 – в Хасково.)
•  80 г. от създаването в Стара Загора на граждански Общоградски комитет (1936) с шест комисии: Културно-просветна, Финансова, Благоустройствена, Здравна, Социално-благотворителна, За физическо възпитание, ратуващ за напредъка на града. В състава му влизат Белчо Белчев – агроном, Георги Баталов – адвокат, Желязко Рашев – архитект, Слави Абанозов – директор на търговската гимназия. Първи председател е зъболекарят Атанас Козаров.

01.03. (14 март, стар стил)
• 175 г. от създаването на първото светско мъжко училище в Стара Загора при църквата “Св. Никола” (1841) по инициатива на Александър Екзарх, хаджи Господин Славов, Иванчо Стоянов и даскал Атанас Иванов. За пръв учител е назначен Атанас Иванов /даскал Атанас/, който въвежда новата “взаимоучителна метода”.

03.03.
• 110 г. от рождението на майор Таньо Баев Кавалджиев (1911 – 1945), офицер от осми артилерийски полк – Стара Загора, на Българската армия. Убит в Отечествената война.
• 95 г. от брой 1 на вестник “Старозагорско кино”, безплатен седмичен вестник за кинореклама, издание на кино “Одеон”. Стара Загора, 1926. (Излиза само в 2 броя.)

06.03.
• 90 г. от брой 1 на “Книжарски кооперативен лист”, издание на кооперативната книжарница “Ново училище”. Стара Загора, 1926.

12.03.
• 135 г. откакто с постановление № 2 на Общината (1881) се слага началото на нивелирането на старозагорските улици. Първата улица, която се нивелира и застила с калдаръм е шосето Нова Загора – Чирпан, днес бул. “Цар Симеон І”.

15.03.
• 100 г. от смъртта на Начо Атанасов Начев (16.08.1853 – 1916), книжовник и културно-просветен деец, изследовател на старата българска литература; общественик и народен представител в ХІV Обикновено народно събрание.

17.03.
• 95 г. от брой 1 на вестник “Нова дума”, орган на Прогресивно либералната партия. Стара Загора, 1921. (Излиза до 2 март 1925 г. в 140 броя.)

20.03.
• 160 г. от рождението на Теофано Ненова Тодорова-Попова (1856 – 18.01.1929), видна учителка, автор на поеми, драми и разкази. Секретар на дружество “Червен кръст” по време на Сръбско-българската война (1885), основателка на Благотворително дружество “Добрий самарянин”. По нейна инициатива в Стара Загора се създава първото в България сиропиталище, на което завещава почти цялото си имущество.
• 85 г. откакто в Стара Загора е осигурена денонощна електрическа енергия (1931).

26.03.
• 145 г. от рождението на капитан Димитър Андонов (1871 – 17.03.1917), участник в Илинденското въстание (1903) като прилепски воевода и в Първата световна война 1915-1918 г. Убит е при “Червената стена”.

30.03.
• 140 г. от рождението на капитан Никола Колев Андреев (1876 – 08.12.1912), офицер от Българската армия, участник в Балканската война 1912-1913. Герой от боевете при гара Кадъ Кьой, наречена след войната Капитан Андреево.

31.03.
• 155 г. откакто е завършен Старозагорският препис на Паисиевата история (1861).


В момента има 76 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора