Стара Загора 2018

Стара Загора - декември 2018

• 155 г. от рождението и 125 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З.- 22.05.1893, София), писател, драматург, театрален деец; пръв директор и един от първите режисьори на трупата “Сълза и смях” в София.
• 95 г. от бр. 1 на сп. “Нов път”. Пролетарско литературно-обществено списание. Ред. Г. Бакалов. Стара Загора, 1923.
• 80 г. от бр. 1 на в. “Устрем”. Вестник на ученическото културно-просветно дружество “Устрем” при Търговската гимназия. Стара Загора, 1938. /Излиза до м. май 1939/.


01.12.
• 125 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (01.12.1893, Ст.З.- 09.02.1985, София), философ, ректор на университета в Скопие, Македония; професор в Софийския университет; автор на книги по философия, психология, етика, естетика, изкуство, образование, култура и др.; есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.
• 25 г. от смъртта на Симеон Христов Фетфаджиев (08.02.1910, Ст.З.-1993, София), юрист; учи музика при Клара Шнайдерман, и специализира в Унгария; диригент и главен диригент на Старозагорската опера до 1958 г., музикален педагог в София.

06.12.
• 75 г. от рождението на Видьо Стоянов Видев (1943, с. Оризово), научен работник, доктор на селскостопанските науки.

07.12.
• 95 г. от смъртта на Марко Иванов Кожухаря (1851, Ст.З.-1923), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.
• 60 г. от рождението на Румяна Георгиева Лечева (1958, Ст.З.), журналистка.

08.12.
• 80 г. от рождението на Красимира Асенова Колдамова (1938), балерина, балетен педагог.

09.12.
• 175 г. от рождението на Георги Бенев (09.12.1843, Ст.З.-25.09.1909, Пловдив), възрожденски учител, полиглот и общественик, член на БКД; член на Старозагорския таен революционен комитет и председател на читалището в Стара Загора; участва в Руско-турската освободителна война; народен представител в Областното събрание на Източна Румелия; участва в Съединението 1885 г. и е член на Временното правителство; автор на стихове, преводач и публицист.
• 95 г. от бр. 1 на “Музикален преглед”. Издание на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България. Ред. А. П. Берсенев. Стара Загора, 1923-1929. /Излиза в 20 бр./

14.12.
• 115 г. от бр. 1 на в. “Средна гора”. Независим вестник за политика, стопанство и реклами. Отг. ред. Г. Панайотов. Стара загора, 1903. /Излиза в 24 бр./

19.12.
• 120 г. от рождението на Николай Евгениевич Ростовцев (1898, Харков, Украйна-19.06.1988, София), художник живописец, изографисва в Стара Загора църквите “Св. Теодор Тирон” (заедно с художника Владимир Егер) и “Св. Троица”.

23.12.
• 90 г. от смъртта на Желязко Николов-Джамджията (1850, Ст.З.-1928), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.

24.12.
• 45 г. от смъртта и 115 г. от рождението на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З.-24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.
• 80 г. от рождението на Снежана Дескова (1938), балерина, балетен педагог – художествен ръководител на балетната школа при НЧ „Родина”.

28.12.
• 90 г. от бр. 1 на в. “Земеделски народен глас”. Местен орган на БЗНС – Врабча 1. Стара Загора, 1928. /Излиза в 34 бр./

31.12.
• 115 г. от създаването на 8-ма пехотна Тунджанска дивизия с щаб в Стара Загора (1903). Първи командир – полк. Сарафов.

Стара Загора - ноември 2018

• 160 г. от откриването на първата книжарница в Стара Загора (1858).
• 90 г. от създаването на Градска филхармония на Българския музикален съюз – клон Стара Загора (1928).
• 90 г. от създаването на Околийско научно-просветно пчеларско дружество “Пчела” (1928).


02.11
• 85 г. от смъртта на Васил Костакев (01.08.1885-1933), художник портретист и пейзажист.
• 90 г. от рождението на Иван Крумов Бакалов (1928, Ст. Загора), диригент, професор по оркестрово дирижиране в Музикалната академия 1955-1965.
• 75 г. от освещаване сградата на Съдебната палата (1943).

05.11.
• 95 г. от смъртта на Георги Евстатиев Иванов (15.04.1875, Ст.З.-1923, София), художник и педагог; автор на битови композиции, пейзажи, портрети и др.

07.11.
• 45 г. от смъртта на Христо Господинов Райков (07.03.1889-1973, Ст.З.), учител, член на Археологическото дружество “Августа Траяна” и уредник на старозагорския музей до 1951 г.

08.11.
• 140 г. от рождението на Васил Димов Василев (08.11.1878, Ст.З.-10.11.1941, София), художник живописец, изкуствовед, педагог, публицист и издател; автор на практически ръководства по рисуване.

18.11.
• 75 г. от откриването на Държавното средно техническо училище “Георги Бенковски” (1943) – Строителен техникум (дн. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер”).

19.11.
• 150 г. от рождението на Михаил Стоилов Харитонов (1868, Ст.З.-1941, Ст.З.), открива машинна фабрика в Стара Загора през 1898 г.; читалищен деятел и общественик.
• 60 г. от рождението на Росица Въльовска (1958, Враца), журналистка.
22.11.
• 75 г. от рождението на Владимир Иванов Рашков (1943 – 12.02.2011), фотограф-художник.

26.11.
• 90 г. от смъртта на Михаил Пенчев Елмазов (1859, Ст.З.-26.11.1928, София), първият дипломиран зъболекар в България; основател и пръв председател на първото ондотологично дружество в София, един от основоположниците на научната стоматология у нас; съпруг на поетесата Евгения Марс и баща на оперния певец Павел Елмазов.

27.11.
• 145 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (27.11.1873, Ст. З.-14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

28.11.
• 40 г. от смъртта на Господин Георгиев (06.08.1909, Ст.З.-28.11.1978, София), художник живописец.

Стара Загора - октомври 2018

• 120 г. от излизането на бр. 2, год. ІІІ на “Работнически вестник” в Стара Загора. Стара Загора, 1898. /В Стара Загора излиза до бр. 50, год.ІІІ./


03.10.
• 160 г. от рождението на Георги Славов (03.10.1858–неизв.), опълченец, общественик; дядо на летец-изтребителя Георги Кюмюрджиев.
• 110 г. от рождението на Олга Стоева Брадистилова (1908, Ст.З.-21.09.1981, София), художничка и поетеса; член на Международната академия “Тиберина”, Рим.

04.10.
• 60 г. от рождението на Георги Танев Чернев (1958), архитект, автор /в колектив/ на проектите на сградите на ОББ и Регионалния исторически музей в Стара Загора и др.

05.10.
• Празник на Стара Загора.

07.10.
• 45 г. от смъртта на Христо Господинов Райнов (07.03.1889-1973), учител и общественик; изследовател на археологията и възрожденската история на Стара Загора.

11.10.
• 70 г. от рождението на Любчо Иванов (1948, с. Градница, Севлиевско), журналист, отговорен редактор на в. “Тракия Труд”.

12.10.
• 130 г. от бр. 1 на в. “Защита”. Ред.-стопанин Н. Г. Басларев. Стара Загора, 1888. /Единствен брой./
• 25 г. от създаването на фирма Газоснабдяване Стара Загора ООД и от началото на изграждането на градската газоразпределителна мрежа (1993).

18.10.
• 95 г. от рождението на Веселин Димитров Ненов (1923, Варна), диригент в Старозагорската опера, композитор.
• 70 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов (1948, с. Ивайлово, Великотърновско), артист в Държавния куклен театър, Стара Загора.
• 65 г. от рождението на Никола Динев (1953, Нова Загора), спортист, трикратен световен и пет пъти европейски шампион по борба; избиран два пъти за спортист номер 2 на България.

22.10.
• 80 г. от смъртта на Митрополит Борис Охридски /със светско име Константин Георгиев/ (30.01.1875-1938), висш духовник, книжовен и просветен деец.

27.10.
• 95 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско-10.03.1994, Ст.З.), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

Стара Загора - септември 2018

01.09.

• 45 г. от създаването на Спортно училище "Тодор Каблешков" – Ст. Загора (със заповед № 7177 от 01.09.1973 г. на МНП).

03.09.
• 95 г. от бр. 1 на в. “Ехо”. Местен обществено-политически вестник на деветоюнски позиции. Стара Загора, 1923. /Излиза в 6 бр./
• 65 г. от рождението на Пламен Диков Михнев (1953, Полски Тръмбеш), музикант, артист-оркестрант в Старозагорската опера; композитор.

09.09.
• 15 г. от смъртта на Жеко Костадинов Христов (18.10.1936, с. Тракия, Старозагорско-2003, Ст.З.), поет.

11.09.
• 55 г. от посрещането на космонавтите Валентина Терешкова и Валери Биковски в Стара Загора (1963).

12.09.
• 125 г. от рождението на Васил Тодоров (1893, Казанлък-08.10.1977, Ст.З.), художник пейзажист.

13.09.
• 170 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З.-28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

14.09.
• 150 г. от рождението на Никола Стефанов Попов (1868, Ст.З.-27.08.1954, София), художник график, автор на портрети и композиции; през 1900 г. на изложба в Париж получава отличието “Академични палми".

15.09.
• 95 г. от прерастването на Търговското училище в Търговска гимназия (1923).

16.09.
• 120 г. от рождението на Марин Тодоров Желев (16.09.1898, Ст.З.-03.08.1955, София), художник.
• 75 г. от рождението на Мария Цветкова Клинчева (1943, Панагюрище), оперна певица, артист-солист в Старозагорската опера.

17.09.
• 110 г. от рождението и 30 г. от смъртта на Петър Славов (17.09.1908, с. Трънково, Старозагорско-1988, София), художник.

19 срещу 20.09.
• 95 г. от избухването на Септемврийското въстание (1923) в Стара Загора.

20.09.
• 115 г. от рождението и 45 г. от смъртта на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З.-24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.

21.09.
• 75 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943) художник-хералдик, автор на знамето и герба на Стара Загора.
22.09.
• 95 г. от бр. 1 на в. “Старозагорски вести”. Безплатен ежедневник за Мострената изложба в Стара Загора. Стара Загора, 1923. /Излиза в 5 бр./
• 55 г. от рождението на Ненчо Динев Бакалски - Нено (22.09.1963), художник.

23.09.
• 55 г. от смъртта на Стефан Митов (31.12.1895, Казанлък-1963, София), правист; син на учителя биолог Борис Митов и брат на Д. Б. Митов. Консултант на Националната художествена галерия, художествен редактор на в. Литературни новини и на в. Знаме; автор е на монографии, публикува над 600 статии, рецензии и отзиви за изложби.

24.09.
• 135 г. от смъртта и 200 г. от рождението на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко- 24.09.1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на “Граматика гръко-българска”; открил първото българско училище в Одрин (1852).
• 80 г. от рождението на Стоян Стоянов (24.09.1938 - 19.03.2016) кмет на временна управа Стара Загора в периода 26 октомври 1990 г. – 30 октомври 1991 г.

25.09.
• 155 г. от рождението на Иван П. Стоянович (25.09.1863-15.02.1947), телеграфо-пощенец, обществен и държавен деец.

27.09.
• 65 г. от откриването на къща музей “Гео Милев” (1953).

28.09.
• 95 г. от гибелта на Неделчо Николов (15.02.1897, Чирпан-28.09.1923, Ст.З.), секретар на ОК на БКП, участник в Септемврийското въстание 1923 г.

29.09.
• 115 г. от рождението на Димитър Стефанов Кузманов (1903, Ст.З.-1981), художник, учител по рисуване; участник в екипа, изографисал църквата “Св. Богородица” в Стара Загора.

Стара Загора - август 2018

02.08.
• 75 г. от смъртта на Васил Маринов (12.12.1879, Ст.З.-1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.

04.08.
• 5 г. от смъртта на проф. Петър Жеков (1932 – 04.08.2013), общественик, композитор, пиcател и учен, почетен гражданин на Стара Загора; автор на химна на града.

07.08.
• 95 г. от смъртта и 160 г. от рождението на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З.-1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна войни; политически и обществен деец.

10.08.
• 85 г. от бр. 1 на в. “Устрем”. Орган на Младежкия национален легион “Кольо Ганчев”. Стара загора, 1933. /Излиза в 6 бр./
• 85 г. от смъртта на Александър Тодоров Козаров (01.11.1856, Ст.З.-10.08.1933, София), преподавател по естествени и точни науки; един от основателите на Книжовно дружество “Знание” и на Културно-просветно дружество “Театър” в Стара Загора; редактор на сп. “Знание” и в. “Балкан”; директор на Народната библиотека в София, търговски консул в Гърция, началник на канцеларията на Народното събрание.

11.08.
• 140 г. от рождението на иконом Теодор Пенков (1878, с. Кокорево, Ямболско-20.02.1959, Ст.З.), учител и духовник; основател на читалищата в селата Преславен и Тулово, открива земеделско училище в Тулово, основател и председател на християнското братство “Св. Иван Рилски”, един от основателите на Свещеническия съюз в България.

12.08.
• 135 г. от рождението на Щерион Бъчваров (1883, Айтос-07.11.1965, Ст.З.), доктор по финанси, един от основателите на дружество “Васил Налбуров” (1823); секретар на дружество “Театър” и съветник на настоятелството на читалище “Родина”.

16.08.
• 165 г. от рождението на Начо Атанасов Начев (16.08.1853-15.03.1916), книжовник и културно-просветен деец, изследовател на старата българска литература; общественик и народен представител в ХІV Обикновено народно събрание; действителен член на БКД, член на Руския археологически институт в Цариград, секретар на Българската екзархия.
• 120 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст.З.-1979), художник пейзажист; участва в изложби в Лондон и Хамбург.

19.08.
• 125 г. от рождението на Асен Тодоров Азманов (19.08.1893, Ст.З.-12.04.1971, София), инженер химик, проф. по неорганична химия, основател на катедрата по металургия в Държавната политехника.

23.08.
• 65 г. от рождението и 125 г. от рождението на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З.-23.08.1953, Бургас), лекар хирург; преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, София.

28.08.
• 75 г. от смъртта и 170 г. от рождението на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З.-28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

30.08.
• 75 г. от рождението на Станчо Кънчев Червенков (1943), научен работник, доктор по химия; член на Съюза на учените в България
• 65 г. от рождението на Николай Стойчев Гаджев (1953), бизнесмен, президент на фирма “Контракт”; член на Ротари клуб в Стара Загора.

31.08.
• 65 г. от рождението на Венелин Стефанов Кръстев (1953), хореограф, ръководител на ДЮА “Загорче”.

Стара Загора - юли 2018

• 90 г. от бр. 1 на в. “Обществена агрономия”, народен лист за земеделско-стопанска просвета. Стара Загора, 1928. /Излиза в 6 бр./

02.07.
• 160 г. от рождението и 95 г. от смъртта на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З.-07.08.1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна война; политически и обществен деец.

04.07.
• 95 г. от рождението на Георги Славов (04.07.1923, Ст.З.-27.07.2006, София), художник живописец; четири пъти носител на наградата “Стара Загора”.

05.07.
• 55 г. от смъртта на Димитър Куцаров (04.05.1885, Ст.З.-1963, Берковица), художник портретист и илюстратор, педагог.

06.07.
• 70 г. от рождението на Ботьо Николов Буков (1948, Твърдица), преводач, поет, журналист.
• 65 г. от рождението на Ренета Иванова Инджова (1953), икономист, политик и държавник.

09.07.
• 125 г. от бр. 1 на в. “Истина”. Местен орган на Народнолибералната партия на Ст. Стамболов. Отг. ред. Н. Славов. Стара загора, 1893.

11.07.
• 120 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст.З.-18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество, основател на станция за наблюдение на изкуствени спътници; член е на комисията "Луна" при Международната академия по астронавтика в Париж, подпредседател е на Международната федерация по астронавтика в Париж от 1961 до 1963 г. Автор на десетки научни публикации от областта на космогонията, сферичната астрономия, висшата геодезия и математическата география; почетен гражданин на Стара Загора.

14.07.
• 125 г. от бр. 1 на в. “Правда”. Отг. ред. Т. Димов. Стара Загора, 1893.
• 20 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий /Пенчо Николов Дончев/ (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско-1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора (1995).

20.07.
• 165 г. от рождението на Георги Байданов (20.07.1853, Ст.З.-30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

23.07.
• 110 г. от откриването на междуградската телефонна линия Стара Загора-Ямбол-Бургас (1908).

25.07.
• 115 г. от бр. 1 на в. “Глашатай”. Отг. ред. Онуфри Седмаков. Стара Загора, 1903. /Излиза в 8 бр./
• 5 г. от смъртта и 90 г. от рождението на Пенка Петрова Панайотова (Драгиева) (14.03.1928–25.07.2013), педагог и дългогодишен директор на VI ОУ "Свети Никола".

26.07.
• 70 г. от рождението на Емил Иванов Иванов (26.07.1948, Ст.З.-25.11.2002, Ст.З.), скулптор и сценограф; два пъти носител на наградата “Стара Загора” – за скулптура и за декоративно-монументално изкуство.

27.07.
• 150 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Стефан Тодоров Азманов (1868, Ст.З.-1938, София), военен деец, преподавател, общественик.

29.07.
• 60 г. от рождението на Мила Атанасова Маринова (1968), журналистка в радио Стара Загора.

Стара Загора - юни 2018

• 165 г. от рождението на Георги Апостолов (юни 1853-03.06.1876), участник в Старозагорското въстание 1875 г. и в Ботевата чета, деец на националноосвободителното движение.
• 125 г. от основаването на БРСДП в Стара Загора (1893).


02.06.
• 155 г. от откриването на първото девическо класно училище в Стара Загора (1863), с първа директорка Анастасия Тошева. Учебните занятия са започнали на 24.08.1863 г.

03.06.
• 135 г. от откриването на Градска болница с главен лекар д-р Т. Стоянович (1883).

14.06.
• 110 г. от излизането на ръкописния лист “Ура”, изцяло написан от Гео Милев по случай края на учебната година (1908).
• 70 г. от основаването на кооперация “Иван Алексиев” (1948).

18.06.
• 85 г. от рождението на Ласкар Емилов Възвъзов (1933, Ст.З.), художник.

19.06.
• 150 г. от обесването на Сава Силов (ок.1840, Ст.З.–1868), участник в четата на Хаджи Димитър.

22.06.
• 115 г. от смъртта на Васил Пръвов Золотов /Иванов/ (ок. 1855, Ст.З.-1903), учител; директор на Софийската девическа гимназия.

23.06.
• 55 г. от тържественото откриване на Азотноторовия завод край Стара Загора (1963).

24.06.
• 85 г. от създаването на читалище “Александър Екзарх” (1933) от Културно-благотворителния комитет “Съгласие”, преименувано през 1964 г. на НЧ “Георги Бакалов”.

25.06.
• 155 г. от смъртта на Иванчо Стоянович (ок.1813-1863), просветител, общественик и дарител.

26.06.
• 50 г. от рождението на Велизар Атанасов Лазаров (1968-2007), актьор.

27.06.
• 80 г. от рождението на Христо Николов Чучков (1938, Горна Оряховица), професор, доктор на медицинските науки; декан на Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора, член на Съюза на учените в България.

30.06.
• 145 г. от рождението на Димитър Хаджигеоргиев (30.06.1873, Ст.З.-19.03.1932, София), композитор, музикален публицист, професор педагог; един от основателите на дружество “Кавал” в Стара Загора, на Държавното музикално училище, на българската оперна дружба, на Българския музикален съюз в София; директор на Музикалната академия, редактор на в. “Музикален преглед”.

Стара Загора - май 2018

• 95 г. от кн. 1 на “Оранжева земя”. Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. /Единствен брой./


02.05.
• 75 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество “Театър” се преименува в Народно читалище “Родина”.

10.05.
• 125 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З.-1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното, читалищното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия – от април 1878 до май 1879 г.

• 40 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З.-1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

11.05.
• 160 г. от първото тържествено честване на празника “Св. Св. Кирил и Методий” в Стара Загора (1858) с черкуване. Речи изнасят учениците Иван Хаджидимитров, Коста Бончев, Стефан Стойков и Никола Стоилов.
• 95 г. от основаването на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет в Стара Загора, приемник на създадения през 1923 г. факултет към Софийския университет.

13.05.
• 50 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З.-1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

16.05.
• 120 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст.З.-03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор; автор на морски и планински пейзажи, на пейзажи от стари български градове; участва в художествени изложби в Румъния, Унгария и Франция; директор на театрите в Пловдив, Варна и София.

20.05
• 75 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996-1999 г.

21.05.
• 135 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З.-06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество – клон Стара Загора.

22.05.
• 125 г. от смъртта и 155 г. от рождението на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З.-1893, София), писател, драматург, театрален деец; първият български режисьор.

25.05.
• 110 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора – Русе (1908).

31.05.
• 65 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от м. декември 2007 г.

Стара Загора - април 2018

01.04.
• 105 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (01.04.1913, Ст.З.-10.09.1984, Ст.З.), художник пейзажист; открива първата в страната частна галерия през 1969 г.
• 85 г. от бр.1 на в. “ Сноп”. Местен орган на Български народен съюз “Кубрат”. Ред. Иван Филипов. Стара Загора, 1933. /Излиза в 29 бр./

04.04.
• 75 г. от рождението на Славка Иванова Драгнева (1943, Ямбол), икономист и финансист, одитор на Народна опера, Стара Загора; общественичка.

06.04.
• 80 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст.З.), актьор.
• 70 г. от рождението на Иван Борисов Иванов (1948), научен работник, доктор на ветеринарномедицинските науки; член на Съюза на учените в България.

07.04.
• 150 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна-15.02.1954, София), ученик на Иречек и Кирхов, преподавател във Военното училище в София; автор на “Принос към историята на град Стара Загора” (1908), на географски карти.

09.04.
• 135 г. от рождението на Богдан Димитров Филов (1883, Ст.З.-01.02.1945, София), български археолог, изкуствовед и политик; член и председател на БАН, член на археологически институти и академии в Германия, Австрия, Унгария, Чехия и САЩ; участва в научни експедиции в Европа, Азия и Африка; автор на книги в областта на историята, религията, изкуството, археологията и др.; виден обществен и държавен деец – министър-председател на България в 57-то и 58-то правителство (1940-1943) и регент на малолетния цар Симеон ІІ (1943-1944); член на Масонска Ложа "Светлина".

15.04.
• 5 г. от смъртта на Моньо Монев Марков (04.03.1934–15.04.2013), дългогодишен директор на пивоварна „Загорка”.

21.04.
• 135 г. от основаването на Учителско дружество в Стара Загора (1883).

23.04.
• 75 г. от смъртта на Стефан Киров Абаджиев (12.08.1861, Ст.З.-23.04.1943, София), юрист; вуйчо на поета Кирил Христов.

Стара Загора - март 2018

• 150 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан-27.01.1937, Ст.З.),
учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество “Просвета”; баща на поета Гео Милев.
• 90 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).


03.03.
• 120 г. от рождението на Данчо Делчев /Йордан Делчев Митев/ (1898, Хасково-30.11.1965, Ст.З.), артист и член на театралната комисия на дружество “Театър”; брат на актрисата Мара Шопова.
• 75 г. от бр. 1 на бранническия лист “3 март”. Стара Загора, 1943.
• 15 г. от смъртта на Генчо Узунов (28.10.1919, Ст.З.-2003, София), писател, член на СБП.

04.03.
• 85 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857-04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора; баща на поета Иван Мирчев.
• 70 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (1948), журналистка.

05.03.
• 80 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (1938), оперна певица, музикален педагог и общественик.

07.03.
• 5 г. от смъртта на Янко Димов Тодоров (06.09.1937-07.03.2013), поет и преводач.

08.03.
• 120 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов /Димитър Борисов Митов/ (1898, Казанлък-30.06.1926, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”).

10.03.
• 70 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948), скулптор.

14.03.
• 110 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (1908-29.12.1976), физик, професор в СУ “Св. Кл. Охридски”, в ПУ “Паисий Хилендарски” и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.
• 90 г. от рождението и 5 г. от смъртта на Пенка Петрова Панайотова (Драгиева) (14.03.1928–25.07.2013), педагог и дългогодишен директор на VI ОУ "Свети Никола". 80 г. от смъртта на о.з. генерал-майор Иван Пашинов (1862, Свищов-1938, Пловдив), военен и обществен деец, прославил българското оръжие като командир на 23-ти пехотен Шипченски полк и на Втора бригада на 8-ма Тунджанска дивизия; герой при превземането на Одринската крепост; погребан е в Стара Загора.
• 35 г. от смъртта на арх. Христо Димов (22.11.1890–14.03.1983), архитект, основател и пръв преподавател в Държавната строителна гимназия (дн. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер”).

15.03.
• 110 г. от бр. 1 на в. “Демократически вестник”. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908. /Излиза в 8 бр./

17.03.
• 95 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско-22.11.1985, Ст.З.), художник живописец.

18.03.
• 5 г. от смъртта на Иван Илчев Груев (11.04.1936-18.03.2013), писател, поет и драматург, редактор в Радио Стара Загора, секретар на Клуба на дейците на културата, директор и главен редактор на сп. "Участие".

19.03.
• 110 г. от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908, Ст.З.-08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

20.03.
• 140 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст.З.-22.04.1946, София), учител, музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене, сборници и др.; основател и диригент на първия детски хор – Детска музикална китка “Родни звуци”.

24.03.
• 85 г. от рождението на Марин Халачев (1933, Ст.З.), писател, публицист, драматург; живее в гр. Пловдив.
• 75 г. от смъртта на Димитър Драгиев (1869, Раднево-1943, София), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество “Просвета”, автор и публицист, редактор и издател на в. Справедливост, в. Земеделско знаме и в. Земеделска правда; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

25.03.
• 155 г. от рождението на Петър Савов Чолаков /с псевдоним Светослав Зарин/ (1863, Ст.З.-01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.
• 140 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич-03.03.1949, Ст.З.), учител, музикален педагог, хоров диригент, композитор на маршови песни; организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело…; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество “Театър”, на смесен църковен хор при църквата “Св. Богородица”; един от основателите на Старозагорската опера.

28 (16 стар стил).03.
• 210 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет” е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии” (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни”.

28.03.
• 70 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

30.03.
• 50 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст.З.-1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

В момента има 193 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора