Стара Загора 2013

Стара Загора - годишнини през 2013

Бележити годишнини – Стара Загора 2013 г.

 • 205 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община (1808).
 • 195 г. от рождението на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко – 1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на "Граматика гръко-българска"; открил първото българско училище в Одрин (1852).
 • 180 г. отсъздаването на първото светско училище в Стара Загора (1833) с учител Атанас Иванов (Даскал Атанас).
 • 180 г. от рождението на Тодор Николов Шишков (1833, В.Търново – 1896), възрожденски учител, преводач и автор на учебници, основател на читалището в Железник през 1860 г. чийто наследник днес е НЧ „Родина", Стара Загора.
 • 180 г. от рождението на Ирина Попгеоргиева – Екзарх (1833, Ст.З. – ок. 1878), племенница на Александър Екзарх; живее и работи като преводачка в Цариград.  
 • 180 г. от рождението на Никола Славов Близнаков (1833, с. Змейово – 04.02.1909, Ст.З.), свещеник, участвал в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г., дългогодишен председател на настоятелството на църквата "Св. Никола" и един от главните деятели за възстановяването й след опожаряването на града.
 • 175 г. от рождението на митрополит Методи Кусев (светско име Тодор Йовчев Кусев) (1838, Прилеп – 01.11.1922, Ст.З.), възрожденски духовен и просветен деец; първи ректор на новоучредената Българска духовна семинария в Цариград (1892 – 1894) и  първи старозагорски митрополит (1894 – 1922); инициатор за залесяването на пустеещия хълм "Ахмак баир", превърнат в парк "Аязмото" в Стара Загора.
 • 175 г. от рождението на Никола Вълев (1838, Ст.З. – 1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.
 • 175 г. от рождението на Дочо Колев (1838, Ст.З. – 1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.
 • 175 г. от рождението на Слави Тошев (1838, Ст.З. – 1896, Ст.З.), търговец, читалищен деец и  виден старозагорски общественик.
 • 170 г. от рождението на Койчо Георгиев (Койчо Байрактар) (1843, Ст.З. – 10.02.1894), член и куриер на Старозагорския таен революционен комитет, знаменосец на Старозагорското въстание 1875 г.
 • 170 г. от рождението на Михаил Жеков (1843, Ст.З. – 30.09.1875), търговец, член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
 • 170 г. от рождението на Николаки Стоилов (1843, Ст.З. – ?), търговец, един от основателите на Старозагорския таен революционен комитет и негов касиер, спомоществовател за построяването на нова сграда за Първа смесена прогимназия в Стара Загора.
 • 165 г. откакто в черквата "Св. Богородица" престават да четат и пеят на гръцки език (1848).
 • 165 г. от първия опит за  модерно здравеопазване в Ески Заагра (1848). Д-р Хрисанта Бодури (българин по произход), изпратен в града от Александър Екзарх по молба на старозагорските общинари, въвежда амбулаторно обслужване, абонамент за визити, здравни беседи пред населението, отваря аптека и др.
 • 165 г. от откриването  (1848) на първото в града модно ателие за женски дрехи от съпругата на д-р Хрисанта Бодури.
 • 165 г. от рождението на Минко Минев (1848 – 1932), учител, търговец, адвокат; участник в Старозагорското въстание 1875 г. Кмет на Стара Загора от април 1912 до април 1915 г.
 • 165 г. от рождението на Христо (Христаки) Добрев Сяров (1848, Ст.З. – 21.03.1917, Пловдив), участник във Втората българска легия (1867 – 1868) в Белград, сподвижник на Васил Левски, член на Старозагорския таен революционен комитет.
 • 165 г. от рождението на Руси Аргов (Аргоолу Клепалото) (1848 Ст.З. – 1876, Пазарджик), член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
 • 165 г. от рождението на Иван Драгомиров (1848, Ст.З. – 1910, Пловдив), лекар, общественик и педагог.
 • 165 г. от рождението на Стефан Чифудов (1848 – май 1876), куриер на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
 • 165 г. от рождението на Макс Верих (1848, Чехия – 1924), учител по рисуване и краснопис в Девическата гимназия в Стара Загора.
 • 160 г. от рождението на Иван Костадинов Черепов (1853, Ст.З. – 12.12.1894, Ст.З.), юристи общественик; кмет на Стара Загора от септември 1894 до декември 1894. Умира по време на мандата си.
 • 160 г. от рождението на Христо Зафиров (1853, Ст.З. – 1906), Битолски митрополит Григорий Охридски.
 • 155 г. от първото по рода си статистическо описание на българска община във възрожденската ни книжнина – „Статистическо описание на Ескизаарската каза" от хаджи Господин Славов, издадено през 1858 г. в Цариград.
 • 155 г. от създаването на първата здравна осигуровка у нас. През 1858 г. ескизаарската българска църковно-училищна община разпределя 45 хил. гроша – сума за издръжка на дипломиран лекар и за лекарства, между всички данъкоплатци.
 • 155 г. от откриването на американско девическо училище в Стара Загора (1958) от мисионера д-р Теодор Байнгтън.
 • 155 г. от рождението на Сава Колев Казмуков (1858 – 1936), кмет на Стара Загора от декември 1894 до април 1899 и от септември 1909 до февруари 1910 г.
 • 150 г. от построяването на прохода "Св. Никола" (1863) по заповед на Метхад паша.
 • 150 г. от рождението на Константин Иванов Кожухаров (1863 – 27.01.1943), лекар, основател на сиропиталището към благотворително дружество "Добрий самарянин".
 • 145 г. от провеждането на първия учителски събор в Стара Загора (1868), на който се разискват учебните програми и се избират учебници. На събора е взето решение за въвеждане на взаимоучителната метода, за ограмотяване на възрастните, за изнасяне на реферати и за събиране на българския фолклор.
 • 145 г. от рождението на Георги Данов (1868, с. Шипка – неизв.), учител, читалищен деец, член на настоятелството и на театралната комисия на дружество "Театър".
 • 145 г. от гибелта на старозагорците Марин Начев, Цоньо Бъчваров, Дочо Колев, Тончо Стоянов, Паньо Хаджипенев, Георги Пенчев (1868) – четници в четата на Хаджи Димитър.
 • 140 г. от рождението на Райна Азманова-Кунчева (1873, Ст.З. – 1940, Пловдив), учителка.
 • 135 г. от смъртта на Трифон Илиев (1812 Ст.З. – 1878), търговец, открива в дюкяна си българска книжарница; баща на Атанас Т. Илиев.
 • 135 г. от създаването на читалище „Развитие", с. Дълбоки (1878).
 • 130 г. от построяването на Хаджиангеловата къща (1883) от дебърския строител уста Георги, една от най-старите къщи в Стара Загора – къща музей "Градски бит ХІХ век".
 • 130 г. от основаването в Стара Загора на "Ученолюбиво дружество" (1883), наследник на читалището от 1860 г. Дружеството просъществува до 1894 г. Негов приемник е дружество "Театър" – читалище "Родина – 1860".
 • 130 г. от полагане началото на учителска и ученическа библиотека (1883) в девическата гимназия "Мария Луиза" в Стара Загора.
 • 120 г. от рождението на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З. – 23.08.1953, Бургас), хирург.
 • 115 г. от създаването на читалище „Просвета", с. Сладък кладенец (1898).
 • 115 г. от смъртта на д-р Теодор Байнгтън (1831 – 1898), американски мисионер, доктор по богословие, основал през 1848 г. американско протестантско девическо училище в Стара Загора.
 • 110 г. от създаването на читалище „Св. Климент Охридски", с. Малка Верея (1903).
 • 110 г. от основаването на "Есперантска дружина" в Стара Загора (1903).
 • 110 г. от смъртта на Никола Дечев (1880 – 1903), деец на македоно-одринското революционно движение.
 • 110 г. от рождението на Димитър Куманов (1903, Ст.З. – 1981, Пловдив), художник живописец.
 • 110 г. от бр. 1 /единствен/ на хумористичния в. "Любовни трепети". Стара Загора, 1903.
 • 105 г. от построяването на Железопътна гара Стара Загора (1908).
 • 105 г. откакто в Стара Загора историческото дружество "Августа Траяна" слага началото на сбирка от картини за откриване на художествена галерия в града (1908).
 • 105 г. от откриването на частните печатници "Напредък" на Стефан Камбуров и "Ганьо Колев и брат", наричана "Модерна печатница" (1908).
 • 105 г. от създаването на читалище „Съзнание", с. Казанка (1908).
 • 105 г. от създаването на читалище „Димитър Наумов", с. Преславен (1908).
 • 105 г. от отпечатването (1908) на книгата „Принос към историята на Стара Загора" на Димитър Илков. 
 • 100 г. от смъртта на Стефан Стойков Салабашев (1847, Ст.З. – 1913, Чирпан), търговец, общественик, кмет на Стара Загора от 1887 до 1890 г.
 • 100 г. от рождението на Атанас Митев Комитов (1913 – 03.04.1934), един от основателите на РМС в Стара Загора.
 • 100 г. от кн. 1 на сп. "Ранни цветя". Младежко списание за изящна литература. Стара Загора, 1913. (Излизат 2 кн.)
 • 95 г. от създаването на читалище „Развитие", с. Оряховица (1918).
 • 95 г. от основаването (1918) на първата филхармония и на първия смесен хор в Стара Загора от дружество "Театър" – читалище "Родина – 1860".
 • 90 г. от създаването на читалище „Развитие", с. Самуилово (1923).
 • 90 г. от бр. 1 на литературния алманах "Везни". Ред. Гео Милев. Стара Загора, 1923.
 • 90 г. от създаването на Съюз на професионалните музиканти – клон Стара Загора (1923). 
 • 90 г. от откриването на еврейско училище в Стара Загора (1923), към което се създава и ученическо еврейско дружество.
 • 90 г. от смъртта на Димитър Начев Косев (1847 – 1923), един от кметовете на Стара Загора след Освобождението (по негово време се прави ремонт на Старозагорските минерални бани – поставят се курни), народен представител във ВНС 1886 г.
 • 90 г. от смъртта на Никола Р. Алтънков (1862, с. Габарево, Старозагорско – 1923), училищен инспектор, автор на учебници, учебни помагала и др.
 • 85 г. от бр. 1 на в. "Литературен глас". Седмичен вестник за литература, изкуство, научни и обществени въпроси. Ред. Д. Б. Митов. Стара Загора, 1928 – 1944.
 • 85 г. от създаването на читалище „Христо Ботев", с. Памукчии (1928).
 • 85 г. от създаването на читалище „Пробуда", с. Маджерито (1928).
 • 80 г. от създаването на читалище „Пробуда", с. Бенковски (1928).
 • 85 г. от създаването на читалище „Пробуда", с. Загоре (1928).
 • 85 г. от създаването на читалище „Христо Ботев", с. Пряпорец (1928).
 • 85 г. от създаването на читалище „Пробуда", с. Сулица (1928).
 • 85 г. от създаването на читалище „Гранит", с. Ново село (1928).
 • 80 г. от основаването на ученическо дружество "Ашомер Ацаир" (1933).
 • 80 г. от смъртта на Стойко Алексиев – Комит Стойчо (1842 – 1933), член на Легията на Раковски, опълченец, почетен гражданин на Стара Загора, Габрово, Търново и Плевен.
 • 80 г. от смъртта на Христо Шиваров (30.10.1850 – 1933), учител, секретар деловодител на Старозагорския таен революционен комитет.
 • 75 г. от създаването на първия кадастрален, нивелационен и регулационен план на Стара Загора (1938).
 • 75 г. от създаването на читалище „Съзнание, с. Руманя (1938).
 • 75 г. от рождението на Тотьо Нанев (1938), кмет на Стара Загора от март 1988 до януари 1990 г.
 • 75 г. от рождението на Стоян Стоянов (1938), председател на временната управа на Стара Загора от октомври 1990 до октомври 1991 г.
 • 75 г. от смъртта на Иван Димитров Дайров (1869, Ст.З. – 1938, Сливен), лекар, един от учредителите на БСДП на връх Бузлуджа.  
 • 70 г. от смъртта на проф. Стефан Киров Абаджиев (1861, Ст.З. – 1943, София), юрист, редовен член на БАН, декан и ректор на Софийския университет. Член на Международната дипломатическа академия в Париж, на Американската академия за политически и социални науки и на Института за административни науки в Букурещ. Доктор по политически науки и по право на Брюкселския университет, член на постоянния арбитражен съд в Хага.
 • 70 г. от създаването на първата ученическа духова музика в Стара Загора (1943) – в Мъжката гимназия от учителя Иван Маджаров.
 • 65 г. от откриването на градския радиовъзел (1948).
 • 65 г. от откриването на Техникума по ветеринарна медицина (1948).
 • 65 г. от откриването на базово училище "Васил Левски" (1948).
 • 65 г. от смъртта на Стефан Петков Драгнев (1871, Ст.З. – 1948, София), лекар. По негова инициатива се открива неделно училище за изучаване на чужди езици; почетен член на дружество "Добрий самарянин".
 • 60 г. от откриването на Пето основно училище (1953).
 • 55 г. от смъртта на Стефан Кюмюрев (1882 – 1958), банков чиновник; кмет на Стара Загора от април 1924 до декември 1927 г.
 • 55 г. от смъртта на Еме Господинова Бакалова (1882, Швейцария – 1958), учителка по френски език в Мъжката гимназия, поетеса.
 • 55 г. от смъртта на Съба Костова (1875 – 1958), лекарка и активна деятелка на Българския червен кръст; основател и ръководител на дружество "Самарянка" в Стара Загора; участва в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.; племенница на Хаджи Димитър.
 • 50 г. от откриването на Техникума по химическа промишленост "Д. Менделеев" (1963).
 • 50 г. от откриването на Първа смесена гимназия "Христо Ботев" (1963).
 • 50 г. от смъртта на проф. Борис Антонов Митов (11.01.1891 – 1963), български художник живописец.
 • 45 г. от смъртта на Никола Генчев (1896 – 1968), юрист, доктор на стопанските науки; кмет на Стара Загора от декември 1931 до май 1934 г.
 • 25 г. от създаването на читалище „Даскал Петър Иванов" в Стара Загора (1988).
 • 20 г. от смъртта на Антон Михайлов Георгиев (1916, Хасково – 1993), писател, автор на книги с разкази, повести, новели, романи, пиеси и др.; редактор на в. "Септември" и алманах "Хоризонт" в Стара Загора.
 • 20 г. от издаването на бр. 1 на в. „Литературен глас". Ред. Йордан Атанасов. Стара Загора, 1993 –

Стара Загора - декември 2013

 • 150 г. от рождението на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З. – 22.05.1893, София), писател, драматург, театрален деец; пръв директор и един от първите режисьори на трупата "Сълза и смях" в София.
 • 90 г. от бр. 1 на сп. "Нов път". Пролетарско литературно-обществено списание. Ред. Г. Бакалов. Стара Загора, 1923.
 • 75 г. от бр. 1 на  в. "Устрем". Вестник на ученическото културно-просветно дружество "Устрем" при Търговската гимназия. Стара Загора, 1938. (Излиза до м. май 1939)

 01.12.

 • 120 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (01.12.1893, Ст.З. – 09.02.1985, София), философ, ректор на университета в Скопие, Македония; професор в Софийския университет; автор на книги по философия, психология, етика, естетика, изкуство, образование, култура и др.; есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.
 • 20 г. от смъртта на Симеон Христов Фетфаджиев (08.02.1910, Ст.З. – 1993, София), юрист; учи музика при Клара Шнайдерман и специализира в Унгария; диригент и главен диригент на Старозагорската опера до 1958 г., музикален педагог в София.

06.12.

 • 70 г. от рождението на Видьо Стоянов Видев (1943, с. Оризово), научен работник, доктор на селскостопанските науки.

07.12.

 • 90 г. от смъртта на Марко Иванов Кожухаря (1851, Ст.З. – 1923), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.
 • 55 г. от рождението на Румяна Георгиева Лечева (1958, Ст.З.), журналистка.

08.12.

 • 75 г. от рождението на Красимира Асенова Колдамова (1938), балерина, балетен педагог.

09.12.     

 • 170 г. от рождението на Георги Бенев (09.12.1843, Ст.З. – 25.09.1909, Пловдив), възрожденски учител, полиглот и общественик, член на БКД; член на Старозагорския таен революционен комитет и председател на читалището в Стара Загора; участва в Руско-турската освободителна война; народен представител в Областното събрание на Източна Румелия; участва в Съединението 1885 г. и е член на Временното правителство; автор на стихове, преводач и публицист.
 • 90 г. от бр. 1 на "Музикален преглед". Издание на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България. Ред. А. П. Берсенев. Стара Загора, 1923 – 1929. (Излиза в 20 бр.)

14.12.  

 • 110 г. от бр. 1 на в. "Средна гора". Независим вестник за политика, стопанство и реклами. Отг. ред. Г. Панайотов. Стара Загора, 1903. (Излиза в 24 бр.)

19.12.

 • 115 г. от рождението на Николай Евгениевич Ростовцев (1898, Харков, Украйна – 19.06.1988, София), художник живописец, изографисва в Стара Загора църквите "Св. Теодор Тирон" (заедно с художника Владимир Егер) и "Св. Троица".

23.12.

 • 85 г. от смъртта на Желязко Николов – Джамджията (1850 Ст.З. – 1928), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.

24.12.

 • 110 г. от рождението на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З. – 24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.
 • 75 г. от рождението на Снежана Дескова (1938), балерина, балетен педагог – художествен ръководител на балетната школа при НЧ „Родина".

28.12.     

 • 85 г. от бр. 1 на в. "Земеделски народен глас". Местен орган на БЗНС – Врабча 1. Стара Загора, 1928. (Излиза в 34 бр.)

31.12.  

 • 110 г. от създаването на 8-а пехотна Тунджанска дивизия с щаб в Стара Загора (1903). Първи командир – полк. Сарафов.

Стара Загора - ноември 2013

 • 155 г. от откриването на първата книжарница в Стара Загора (1858).
 • 85 г. от създаването на Градска филхармония на Българския музикален съюз – клон Стара Загора (1928).
 • 85 г. от създаването на Околийско научно-просветно пчеларско дружество "Пчела" (1928).

 02.11.       

 • 80 г. от смъртта на Васил Костакев (01.08.1885 – 1933), художник портретист и пейзажист.
 • 85 г. от рождението на Иван Крумов Бакалов (1928), диригент.
 • 70 г. от освещаване сградата на Съдебната палата (1943).

 05.11.

 • 90 г. от смъртта на Георги Евстатиев Иванов (15.04.1875, Ст.З. – 1923, София), художник и педагог; автор на битови композиции, пейзажи, портрети и др.

 07.11.

 • 40 г. от смъртта на Христо Господинов Райков (07.03.1889 – 1973, Ст.З.), учител, член на Археологическото дружество "Августа Траяна" и уредник на старозагорския музей до 1951 г.

 08.11.           

 • 135 г. от рождението на Васил Димов Василев (08.11.1878, Ст.З. – 10.11.1941, София), художник живописец, изкуствовед, педагог, публицист и издател; автор на практически ръководства по рисуване.

 18.11.

 • 70 г. от откриването на Държавното средно техническо училище "Георги Бенковски" (1943) – Професионална гимназия по САГ „Любор Байер".

19.11.

 • 145 г. от рождението на Михаил Стоилов Харитонов (1868, Ст.З. – 1941, Ст.З.), открива машинна фабрика в Стара Загора през 1898 г.; читалищен деятел и общественик.
 • 50 г. от рождението на Росица Въльовска (1958, Враца), журналистка.

22.11.

 • 70 г. от рождението на Владимир Иванов Рашков (1943 – 12.02.2011), фотограф-художник.

26.11.     

 • 85 г. от смъртта на Михаил Пенчев Елмазов (1859, Ст.З. – 26.11.1928, София), първият дипломиран зъболекар в България; основател и пръв председател на първото ондотологично дружество в София, един от основоположниците на научната стоматология у нас; съпруг на поетесата Евгения Марс и баща на оперния певец Павел Елмазов.

 27.11.           

 • 140 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (27.11.1873, Ст. З. – 14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

 28.11.

 • 35 г. от смъртта на Господин Георгиев (06.08.1909, Ст.З. – 28.11.1978, София), художник живописец.

Стара Загора - октомври 2013

 • 115 г. от излизането на бр. 2, год. ІІІ на "Работнически вестник" в Стара Загора. Стара Загора, 1898. (В Стара Загора излиза до бр. 50, год.ІІІ)

03.10.  

 • 155 г. от рождението на Георги Славов (03.10.1858 – неизв.), опълченец, общественик; дядо на летец-изтребителя Георги Кюмюрджиев.
 • 105 г. от рождението на Олга Стоева Брадистилова (1908, Ст.З. – 21.09.1981, София), художничка и поетеса; член на Международната академия "Тиберина", Рим.

 04.10.

 • 55 г. от рождението на Георги Танев Чернев (1958), архитект, автор /в колектив/ на проектите на сградите на ОББ и Регионалния исторически музей в Стара Загора и др.

 05.10.

 • Празник на Стара Загора.   

 07.10.

 • 40 г. от смъртта на Христо Господинов Райнов (07.03.1889 – 1973), учител и общественик; изследовател на археологията и възрожденската история на Стара Загора.

 11.10.

 • 65 г. от рождението на Любчо Иванов (1948, с. Градница, Севлиевско), журналист, отговорен редактор на в. "Тракия Труд".

 12.10.

 • 125 г. от бр. 1 на в. "Защита". Ред.-стопанин Н. Г. Басларев. Стара Загора, 1888. (Единствен брой)
 • 20 г. от създаването на фирма Газоснабдяване Стара Загора ООД и от началото на изграждането на градската газоразпределителна мрежа (1993).

 16.10.

 • 115 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст.З. – 03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор; автор на морски и планински пейзажи, на пейзажи от стари български градове; участва в художествени изложби в Румъния, Унгария и Франция; директор на театрите в Пловдив, Варна и София.

 18.10.

 • 90 г. от рождението на Веселин Димитров Ненов (1923, Варна), диригент в Старозагорската опера, композитор.
 • 65 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов (1948, с. Ивайлово, Великотърновско), артист в Държавния куклен театър, Стара Загора.
 • 60 г. от рождението на Никола Динев (1953, Нова Загора), спортист, трикратен световен и пет пъти европейски шампион по борба; избиран два пъти за спортист номер 2 на България.

 22.10.

 • 75 г. от смъртта на Митрополит Борис Охридски (със светско име Константин Георгиев) (30.01.1875 – 1938), висш духовник, книжовен и просветен деец.

 27.10.

 • 90 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско – 10.03.1994, Ст.З.), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

Стара Загора - септември 2013

03.09.  

 • 90 г. от бр. 1 на в. "Ехо". Местен обществено-политически вестник на деветоюнски позиции. Стара Загора, 1923. (Излиза в 6 бр.)
 • 60 г. от рождението на Пламен Диков Михнев (1953, Полски Тръмбеш), музикант, артист-оркестрант в Старозагорската опера; композитор.

 09.09.

 • 10 г. от смъртта на Жеко Костадинов Христов (18.10.1936, с. Тракия, Старозагорско – 2003, Ст.З.), поет.

 11.09.

 • 50 г. от посрещането на космонавтите Валентина Терешкова и Валери Биковски в Стара Загора (1963).

 12.09.

 • 120 г. от рождението на Васил Тодоров (1893, Казанлък – 08.10.1977, Ст.З.), художник пейзажист.

13.09.  

 • 165 г. от рождението на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З. – 28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

 14.09.

 • 145 г. от рождението на Никола Стефанов Попов (1868, Ст.З. – 27.08.1954, София), художник график, автор на портрети и композиции; през 1900 г. на изложба в Париж получава отличието "Академични палми".

15.09.     

 • 90 г. от прерастването на Търговското училище в Търговска гимназия (1923).

 16.09.

 • 115 г. от рождението на Марин Тодоров Желев (16.09.1898, Ст.З. – 03.08.1955, София), художник.
 • 70 г. от рождението на Мария Цветкова Клинчева (1943, Панагюрище), оперна певица, артист – солист в Старозагорската опера.

 17.09.

 • 105 г. от рождението на Петър Славов (17.09.1908, с. Трънково, Старозагорско – 1988, София), художник.

 19 срещу 20.09.    

 • 90 г. от избухването на Септемврийското въстание (1923) в Стара Загора.

 20.09.           

 • 110 г. от рождението на Николай Сотиров Евров (1903, Ст.З. – 24.12.1973, София), художник живописец.

 21.09.

 • 70 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943), художник.

22.09.     

 • 90 г. от бр. 1 на в. "Старозагорски вести". Безплатен ежедневник за Мострената изложба в Стара Загора. Стара Загора, 1923. (Излиза в 5 бр.)

23.09.

 • 50 г. от смъртта на Стефан Митов (31.12.1895, Казанлък – 1963, София), правист; син на учителя биолог Борис Митов и брат на Д. Б. Митов. Консултант на Националната художествена галерия, художествен редактор на в. Литературни новини и на в. Знаме; автор е на монографии, публикува над 600 статии, рецензии и отзиви за изложби.

24.09.

 • 130 г. от смъртта на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко – 1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на "Граматика гръко-българска"; открил първото българско училище в Одрин (1852).

25.09.

 • 150 г. от рождението на Иван П. Стоянович (25.09.1863 – 15.02.1947), телеграфо-пощенец, обществен и държавен деец.

27.09.     

 • 60 г. от откриването на къща музей "Гео Милев" (1953).

28.09.     

 • 90 г. от гибелта на Неделчо Николов (15.02.1897, Чирпан – 28.09.1923, Ст.З.), секретар на ОК на БКП, участник в Септемврийското въстание 1923 г.

 29.09.

 • 110 г. от рождението на Димитър Стефанов Кузманов (1903, Ст.З. – 1981), художник, учител по рисуване; участник в екипа, изографисал църквата "Св. Богородица" в Стара Загора.

Стара Загора - август 2013

02.08.

 • 70 г. от смъртта на Васил Маринов (12.12.1879, Ст.З. – 1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.

 07.08.

 • 90 г. от смъртта на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З. – 1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна войни; политически и обществен деец.

10.08.     

 • 80 г. от бр. 1 на в. "Устрем". Орган на Младежкия национален легион "Кольо Ганчев". Стара загора, 1933. (Излиза в 6 бр.)
 • 80 г. от смъртта на Александър Тодоров Козаров (01.11.1856, Ст.З. – 10.08.1933, София), преподавател по естествени и точни науки; един от основателите на Книжовно дружество "Знание" и на Културно-просветно дружество "Театър" в Стара Загора; редактор на сп. "Знание" и в. "Балкан"; директор на Народната библиотека в София, търговски консул в Гърция, началник на канцеларията на Народното събрание.

11.08.

 • 135 г. от рождението на иконом Теодор Пенков (1878, с. Кокорево, Ямболско – 20.02.1959, Ст.З.), учител и духовник; основател на читалищата в селата Преславен и Тулово, открива земеделско училище в Тулово, основател и председател на християнското братство "Св. Иван Рилски", един от основателите на Свещеническия съюз в България.

 12.08.

 • 130 г. от рождението на Щерион Бъчваров (1883, Айтос – 07.11.1965, Ст.З.), доктор по финанси, един от основателите на дружество "Васил Налбуров" (1823); секретар на дружество "Театър" и съветник на настоятелството на читалище "Родина".

 16.08.

 • 160 г. от рождението на Начо Атанасов Начев (16.08.1853 – 15.03.1916), книжовник и културно-просветен деец, изследовател на старата българска литература; общественик и народен представител в ХІV Обикновено народно събрание; действителен член на БКД, член на Руския археологически институт в Цариград, секретар на Българската екзархия.
 • 110 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст.З. – 1979), художник пейзажист; участва в изложби в Лондон и Хамбург.

19.08.  

 • 120 г. от рождението на Асен Тодоров Азманов (19.08.1893, Ст.З. – 12.04.1971, София), инженер химик, проф. по неорганична химия, основател на катедрата по металургия в Държавната политехника.
 • 80 г. от откриването на паметника на подполк. Калитин и ІІ Опълченска дружина (1928).

 23.08.

 • 60 г. от смъртта на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З. – 23.08.1953, Бургас), лекар хирург; преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", София.

 30.08.

 • 70 г. от рождението на Станчо Кънчев Червенков (1943), научен работник, доктор по химия; член на Съюза на учените в България
 • 55 г. от рождението на Николай Стойчев Гаджев (1953), бизнесмен, президент на фирма "Контракт"; член на Ротари клуб в Стара Загора.

 31.08.

 • 60 г. от рождението на Венелин Стефанов Кръстев (1953), хореограф, ръководител на ДЮА "Загорче".

Стара Загора - юли 2013

 • 95 г. от бр. 1 на в. "Обществена агрономия", народен лист за земеделско-стопанска просвета. Стара Загора, 1928. (Излиза в 6 бр.)

02.07.  

 • 155 г. от рождението на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З. – 07.08.1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна война; политически и обществен деец.

04.07.

 • 90 г. от рождението на Георги Славов (04.07.1923, Ст.З. – 27.07.2006, София), художник живописец; четири пъти носител на наградата "Стара Загора".

05.07.

 • 50 г. от смъртта на Димитър Куцаров (04.05.1885, Ст.З. – 1963, Берковица), художник портретист и илюстратор, педагог.

06.07.

 • 65 г. от рождението на Ботьо Николов Буков (1948, Твърдица), преводач, поет, журналист.
 • 60 г. от рождението на Ренета Иванова Инджова (1953), икономист, политик и държавник.

09.07.  

 • 120 г. от бр. 1 на в. "Истина". Местен орган на Народнолибералната партия на Ст. Стамболов. Отг. ред. Н. Славов. Стара загора, 1893.

11.07.  

 • 115 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст.З. – 18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество, основател на станция за наблюдение на изкуствени спътници; член е на комисията "Луна" при Международната академия по астронавтика в Париж, подпредседател е на Международната федерация по астронавтика в Париж от 1961 до 1963 г. Автор на десетки научни публикации от областта на космогонията, сферичната астрономия, висшата геодезия и математическата география; почетен гражданин на Стара Загора.

14.07.   

 • 120 г. от бр. 1 на в. "Правда". Отг. ред. Т. Димов. Стара Загора, 1893.
 • 15 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий (Пенчо Николов Дончев) (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско – 1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора (1995).

20.07.  

 • 160 г. от рождението на Георги Байданов (20.07.1853, Ст.З. – 30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

23.07.

 • 105 г. от откриването на междуградската телефонна линия Стара Загора – Ямбол – Бургас (1908).

25.07.  

 • 110 г. от бр. 1 на в. "Глашатай". Отг. ред. Онуфри Седмаков. Стара Загора, 1903. (Излиза в 8 бр.)

26.07.

 • 65 г. от рождението на Емил Иванов Иванов (26.07.1948, Ст.З. – 25.11.2002, Ст.З.), скулптор и сценограф; два пъти носител на наградата "Стара Загора" – за скулптура и за декоративно-монументално изкуство.

27.07.

 • 145 г. от рождението на Стефан Тодоров Азманов (1868, Ст.З. – 1938, София), военен деец, преподавател, общественик. 

29.07.

 • 45 г. от рождението на Мила Атанасова Маринова (1958), журналистка в Радио Стара Загора.

 

 

Стара Загора - юни 2013

 • 160 г. от рождението на Георги Апостолов (юни 1853 – 03.06.1876), участник в Старозагорското въстание 1875 г. и в Ботевата чета, деец на националноосвободителното движение.
 • 120 г. от основаването на БРСДП в Стара Загора (1893).

02.06.

 • 150 г. от откриването на първото девическо класно училище в Стара Загора (1863), с първа директорка Анастасия Тошева. Учебните занятия са започнали на 24.08.1863 г.

03.06.  

 • 130 г. от откриването на Градска болница с главен лекар д-р Т. Стоянович (1883).

14.06.     

 • 105 г. от излизането на ръкописния лист "Ура", изцяло написан от Гео Милев по случай края на учебната година (1908).
 • 65 г. от основаването на кооперация "Иван Алексиев" (1948).

18.06.  

 • 80 г. от рождението на Ласкар Емилов Възвъзов (1933, Ст.З.), художник.

19.06.  

 • 145 г. от обесването на Сава Силов (ок.1840, Ст.З. – 1868), участник в четата на Хаджи Димитър.

22.06.

 • 110 г. от смъртта на Васил Пръвов Золотов (Иванов) (ок. 1855, Ст.З. – 1903), учител; директор на Софийската девическа гимназия.

23.06.     

 • 50 г. от тържественото откриване на Азотноторовия завод край Стара Загора (1963).

24.06.

 • 80 г. от създаването на читалище "Александър Екзарх" (1933) от Културно-благотворителния комитет "Съгласие", преименувано през 1964 г. на НЧ "Георги Бакалов".

25.06.

 • 150 г. от смъртта на Иванчо Стоянович (ок.1813 – 1863), просветител, общественик и дарител.

26.06.  

 • 45 г. от рождението на Велизар Атанасов Лазаров (1968 – 2007), актьор.

27.06.

 • 75 г. от рождението на Христо Николов Чучков (1938, Горна Оряховица), професор, доктор на медицинските науки; декан на Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора, член на Съюза на учените в България.

30.06.  

 • 140 г. от рождението на Димитър Хаджигеоргиев (30.06.1873, Ст.З. – 19.03.1932, София), композитор, музикален публицист, професор педагог; един от основателите на дружество "Кавал" в Стара Загора, на Държавното музикално училище, на българската оперна дружба, на Българския музикален съюз в София; директор на Музикалната академия, редактор на в. "Музикален преглед".

Стара Загора - май 2013

 • 90 г. от кн. 1 на "Оранжева земя". Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. (Единствен брой.)

02.05.

 • 70 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество "Театър" се преименува в Народно читалище "Родина".

10.05.

 • 120 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З. – 1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия – от април 1878 до май 1879 г.
 • 35 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З. – 1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

11.05.  

 • 155 г. от първото тържествено честване на празника "Св. Св. Кирил и Методий" в Стара Загора (1858).

13.05.

 • 45 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З. – 1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

20.05

 • 75 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996 – 1999 г.

21.05.

 • 130 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З. – 06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество – клон Стара Загора.

22 05.

 • 120 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З. – 1893, София), писател, драматург, театрален деец; първият български режисьор.

25.05.

 • 105 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора – Русе (1908).

31.05.

 • 60 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от 2007 до 2011 г.

Стара Загора - април 2013

01.04.  

 • 100 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (01.04.1913, Ст.З. – 10.09.1984, Ст.З.), художник пейзажист; открива първата в страната частна галерия през 1969 г.
 • 75 г. от бр.1 на в. " Сноп". Местен орган на Български народен съюз "Кубрат". Ред. Иван Филипов. Стара Загора, 1933. (Излиза в 29 бр.)

04.04.

 • 70 г. от рождението на Славка Иванова Драгнева (1943, Ямбол), икономист и финансист, одитор на Народна опера, Стара Загора; общественичка.

06.04.

 • 75 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст.З.), актьор.
 • 65 г. от рождението на Иван Борисов Иванов (1948), научен работник, доктор на ветеринарномедицинските науки; член на Съюза на учените в България.

07.04.

 • 145 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна – 15.02.1954, София), ученик на Иречек и Кирхов, преподавател във Военното училище в София; автор на "Принос към историята на град Стара Загора" (1908), на географски карти.

09.04.

 • 130 г. от рождението на Богдан Димитров Филов (1883, Ст.З. – 01.02.1945, София), български археолог, изкуствовед и политик; член и председател на БАН, член на археологически институти и академии в Германия, Австрия, Унгария, Чехия и САЩ; участва в научни експедиции в Европа, Азия и Африка; автор на книги в областта на историята, религията, изкуството, археологията и др.; виден обществен и държавен деец – министър-председател на България в 57-то и 58-то правителство (1940 – 1943) и регент на малолетния цар Симеон ІІ (1943 – 1944); член на Масонска Ложа "Светлина".

21.04.  

 • 130 г. от основаването на Учителско дружество в Стара Загора (1883).

23.04.  

 • 70 г. от смъртта на Стефан Киров Абаджиев (12.08.1861, Ст.З. – 23.04.1943, София), юрист; вуйчо на поета Кирил Христов.

В момента има 101 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора