Правилник за междубиблиотечно заемане
в библиотека „Родина” – Стара Загора

Чл. 1. Междубиблиотечното заемане (МЗ) в библиотека „Родина” – Стара Загора, се организира с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от документи, които се намират във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 2. Междубиблиотечно заемане се извършва предимно от големите депозитни библиотеки в България.
Чл. 3. Поръчките за Международно междубиблиотечно заемане се изпълняват единствено чрез Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
(1) Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА.
Чл. 4. Междубиблиотечното заемане в библиотека „Родина” се организира и осъществява от отговорник за МЗ, който работи в отдел „Читалня”.
Чл. 5. Библиотека „Родина” изпълнява поръчки по МЗ на свои регистрирани читатели и на библиотеки в страната. 
Чл. 6. Ползването на заетите от друга библиотека книги в библиотека „Родина” се извършва единствено в отдел Читалня, в рамките на работното й време.
Чл. 7. Чрез МЗ библиотека „Родина” изпраща за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на другите библиотеки в страната.
Чл. 8. По реда на МЗ се предоставят книги в оригинал и копия на статии от периодични издания и сборници, като се спазват законите и разпоредбите за авторското право.
Чл. 9. От МЗ се изключват следните видове документи:
(1) Ръкописи, старопечатни и възрожденски книги;
(2) Редки и ценни издания;
(3) Графични материали;
(4) Справочни издания.
Чл. 10. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове при следните случаи:
(1) Търсените документи са заети от други читатели;
(2) Търсените документи са в процес на дигитализиране или подвързия;
(3) Търсените документи са изключeни от МЗ според разпоредбите на чл. 9 от този правилник;.
(4) Търсените документи са поръчани с неточно и непълно оформени заемни бележки.

Оформяне и изпълнение на поръчките
Чл. 11. Поръчките за МЗ се правят със заемна бележка на стандартен хартиен или електронен формуляр – по пощата или по имейл.
(1) Библиографските данни се вписват четливо и без съкращения след проверка от библиотекаря.
(2) Всяка библиотека може да поръчва едновременно до пет тома в оригинал.
(3) За копия на статии от продължаващи издания няма ограничение за броя.
Чл. 12. Поръчките се обработват за един ден при пълни данни и до три работни дни, когато библиографската информация е неточна или недостатъчна.
Чл. 13. Срокът за изпълнение на поръчките за книги и копия на статии от периодични издания, съхранявани в Централната библиотека, е три дни, а за документи от изнесените книгохранилища – до десет дни.
Чл. 14. Книги, които са в един екземпляр, се изпращат по преценка на ръководството.
Чл. 15. Срокът за МЗ е 30 календарни дни.
Чл. 16. Срокът, посочен в чл. 15, може да бъде продължен само при наложителни случаи, и то ако заетите документи не се търсят от други читатели. Продължаването на срока трябва да се поиска по телефона или по електронен път, една седмица преди изтичането му.
Чл. 17. Срокът за ползване по чл. 15 може да бъде съкратен по решение на библиотеката, която изпраща материалите.  
Чл. 18. Пратките с книги се изпращат по пощата или по куриер препоръчано, в здрава опаковка и с обявена стойност.
Чл. 19. Статиите от периодични издания и сборници се изпращат след сканиране по електронна поща.
Чл. 20. Стойността на услугите по МЗ (пощенски разходи в двете посоки и стойността на поръчаните копия) се поемат от библиотеката заявител (от ползвателите им).

Задължения и отговорности
Чл. 21. Библиотеките, използващи МЗ, поемат на основание чл. 32 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове следните задължения, чиито неизпълнения водят до имуществена отговорност:
(1) Да се грижат за опазване на заетите книги;
(2) Да връщат заетите документи в срока, посочен в чл. 15 и отбелязан на заемната бележка;
(3) Да не предоставят за ползване извън библиотеката книгите, получени чрез МЗ.
(4) Да поправят вредите, причинени на заетите книги през времето на ползване от тях.
Чл. 22. При неспазване на срока, посочен в чл. 15, библиотеките, използващи МЗ, заплащат глоба на библиотека „Родина” в размер на 5 лв. за една книга за всеки неспазен срок.
Чл. 23. При повреждане и невръщане на получените документи на библиотеката поръчител се налагат санкции, съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 5 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 24. При нарушение на разпоредбите на този Правилник, библиотеките се лишават от право на МЗ за определено време, съгласно чл. 34 ал. 3 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 25. Читателят и библиотека „Родина” носят пълната отговорност за съхраняването, опазването и връщането на заетите документи в определения от библиотеката доставчик срок.
Чл. 26. Всяка библиотека, която ползва МЗ, се задължава да спазва изискванията на този Правилник.
Чл. 27. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.01.2013 г.

За контакт:
Венета Бонева
GSM: 0884477916
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора