25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто правоприемник е библиотека „Родина”.
1877 г. – В пламъците на горящия град е изпепелен целият библиотечен фонд – над 15 000 книги и периодични издания.
1895 г. – Обединяват се книгите на „Ученолюбивото дружество”, създадено 1883 г., и книгите на съществуващата дотогава библиотека към Общината – отваря се Градско читалище.
1921 г. – Културно-просветно дружество „Театър”, наследник на читалището в Железник и на „Ученолюбивото дружество” от 1883/1895 г., слага началото на театрална библиотека.
1943 г. – С решение на общото събрание се променя името на дружеството в Народно читалище „Родина”.
1945 г. – Градската управа дарява фонда на Общинската градска библиотека на „Родина” (около 7000 тома) и предоставя помещенията ѝ зад Халите за Заемна служба. Бившето казино, сега фоайе на театралния салон, се превръща в просторна и уютна Читалня.
1952/1953 г. – Библиотеката е отличена като Национален първенец.
1953 г. – Книжните фондове са пренесени в сградата на бившата акционерна банка „Български кредит” на бул. „Руски” 17. Обособява се Детски отдел.
1954 г. – Разкрити са два филиала – „Георги Димитров” и „Митьо Станев”.
1958 г. – Библиотеката е отличена като Окръжен първенец.
1967 г. – Библиотеката на бившата Девическа гимназия „Мария Луиза” е дарена на „Родина”.
1969 г. – Открит е трети филиал – „Димитър Благоев”, а двата съществуващи вече филиала стават целодневни.
1971 г. – Читалищата в Стара Загора се обединяват. Обединеното читалище носи името „Родина”.
1971 г. – Библиотеката се преструктурира в Централна и шест филиала: „Митьо Станев”, „Георги Димитров”, „Димитър Благоев”, „Климент Охридски”, „Георги Бакалов” и „Георги Кирков”. Първи директор – Нана Манолова.
1971 г. – Въвежда се единно комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечния фонд.
1973 г. – Окръжна библиотека „Захарий Княжески” предава филиала си „Наталия” на библиотека „Родина” (съществувал до 1988 г.).
1976 г. – Открит е осми филиал – „Августа Траяна”.
1977 г. – Открит е девети филиал – „Лозенец”.
1981 г. – Основан е отдел „Изкуство”.
1981 г. – Разкрива се нов отдел „Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от Старозагорската селищна система”.
1982 г. – Изготвен е проект за надстройка и основен ремонт на Централната библиотека. Основният фонд и фондът на отдел Заемна за възрастни са изнесени на депозиториум в с. Елхово.
1986 г. – Проектът не се осъществява. Фондовете са върнати отново в старата сграда. Основните книгохранилища са запечатани от Противопожарните служби (и до днес).
1987 г. – Читалнята е преместена в залата на Детски отдел, който временно преустановява дейността си.
1989 г. – ОК на Българо-съветската дружба предава библиотеката си на „Родина”.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора