Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека” Hits: 3736
Проект за финансиране на ремонт 2009 Hits: 3568
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008 Hits: 3348
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007 Hits: 3349
Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007 Hits: 3198
Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!" Hits: 3535
Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки Hits: 3007
Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности" Hits: 3530
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006 Hits: 2971
Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006 Hits: 3205
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005 Hits: 3168
Проект "Колко стъпки има до училище?" Hits: 3013
Проект "Помощ за библиотеките 2004" Hits: 3093
Проект за финансиране за компютърна техника 2004 Hits: 2862
Проект ABLE Hits: 3956
Проект "Отворени врати" Hits: 3589

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора