Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека” Hits: 3560
Проект за финансиране на ремонт 2009 Hits: 3401
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008 Hits: 3168
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007 Hits: 3164
Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007 Hits: 3038
Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!" Hits: 3357
Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки Hits: 2844
Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности" Hits: 3352
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006 Hits: 2814
Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006 Hits: 3023
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005 Hits: 2988
Проект "Колко стъпки има до училище?" Hits: 2843
Проект "Помощ за библиотеките 2004" Hits: 2935
Проект за финансиране за компютърна техника 2004 Hits: 2673
Проект ABLE Hits: 3780
Проект "Отворени врати" Hits: 3420

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора