Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека” Hits: 3818
Проект за финансиране на ремонт 2009 Hits: 3652
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008 Hits: 3439
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007 Hits: 3442
Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007 Hits: 3270
Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!" Hits: 3613
Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки Hits: 3089
Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности" Hits: 3612
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006 Hits: 3052
Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006 Hits: 3299
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005 Hits: 3265
Проект "Колко стъпки има до училище?" Hits: 3096
Проект "Помощ за библиотеките 2004" Hits: 3171
Проект за финансиране за компютърна техника 2004 Hits: 2946
Проект ABLE Hits: 4055
Проект "Отворени врати" Hits: 3676

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора