Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека”
Проект за финансиране на ремонт 2009
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007
Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007
Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!"
Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки
Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности"
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006
Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006
Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005
Проект "Колко стъпки има до училище?"
Проект "Помощ за библиотеките 2004"
Проект за финансиране за компютърна техника 2004
Проект ABLE
Проект "Отворени врати"

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора