Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"

Цели на проекта

  • Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки.
  • Да подобри разбирането и подкрепата на българското правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество.
  • Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни.
  • Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

     

  Американско-български проект за библиотечен обмен
American-Bulgarian Library Exchange

 

Ръководители на проекта

Робърт Андерсън – президент на Ресурсен център за международна дейност в Айова, ръководител на проекта
Ваня Грашкина – председател на СБИР, партньор по проекта
Нанси Болт – изпълнителен директор за дейностите по проекта в САЩ
Искра Михайлова – изпълнителен директор за дейностите по проекта в България

Почетен комитет на проекта

Зорка Първанова – съпруга на президента на България
проф. Стефан Данаилов – председател на Комисията по култура в 39-то Народно събрание
Димитър Калчев – министър на Държавната администрация
Елена Поптодорова – посланик на България в САЩ
Кристи Вилсак – съпруга на губернатора на щата Айова
Джон Атанасов-син
Нели Гипсън – дарител на допълнителни средства по Проекта


Дейности по проекта в библиотека "Родина":
- Развитие на съществуващото партньорство с Щатската библиотека в гр. Денвър, Колорадо: e-mail кореспонденция за обмен на професионален опит и информация за историята, културата и начина на живот на нашите две страни;
- Получаване на библиотечни материали от американските партньори.

Надежда Груева – гл. библиотекар, участва в 6-седмична специализация в САЩ с цел:
- обмен на опит и обучение в областта на обществените информационни услуги; работа с местната власт и обществените агенции и повишаване на подкрепата им за библиотеката;
- споделяне на придобитите знания и умения и повишаване на информираността на колектива на библиотеката, местните власти и местната общност;
- усъвършенстване на вече съществуващите информационни услуги и създаването на нови на базата на американския модел и преценка на местните потребности;
- създаване на лични контакти за поддържане и устойчиво развитие на сътрудничеството между библиотеките партньори.

Фотогалерия 1

На пресконференция бяха представени целите и основните дейности на проекта за американско-български библиотечен обмен, впечатления и резултати от специализацията на Надежда Груева в САЩ и интернет страницата на библиотеката. На представянето присъстваха колеги от библиотеките в града и журналисти.

-------------------------------------------------

В рамките на втория етап на Проекта ABLE на 16, 17 и 18 септември 2004 г. в София се проведе семинар "Центрове за обществена информация в публичните библиотеки".
Целите на семинара бяха:
- Да представи концепцията за българските публични библиотеки като обществени информационни центрове;
- Да представи стратегии за обосновка на значимостта на българските библиотеки пред обществеността и властите;
- Да подготви обучители за провеждането на регионални семинари в рамките на проекта.

Трима представители на библиотека "Родина" взеха участие в семинара – Слава Драганова – директор, Надежда Груева и Мима Атанасова – главни библиотекари.

Основните теми на семинара бяха:
- Библиотечно дело, базирано на връзки с обществото;
- Библиотеката като обществен информационен център (ОИЦ);
- Сътрудничество и програмиране;
- Маркетинг на ОИЦ;
- Набиране на средства;
- Работа с местните и централните власти.

Бе проведено и обучение на обучители – български библиотекари, които ще разпространяват опита на Проекта и сред други български библиотеки по време на регионални семинари на същата тема.

Лектори по основните теми бяха представителите от САЩ:
Роберт Андерсън – Ресурсен център за международно обслужване – Еймс, Айова
Нанси Болт – Щатска библиотека – Денвър, Колорадо
Барбара Карсон – Щатска библиотека – Де Моин, Айова
Джейми ЛаРу – Областна библиотека на област Дъглас, Колорадо
Бони МакКюн – Щатска библиотека – Денвър, Колорадо

Резултати от проведения семинар:
- Определени бяха библиотеките, кото ще бъдат подкрепени от Проекта да развият пилотни Обществени информационни центрове в близките 6 месеца: Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна, Библиотека "Дора Габе" – Добрич, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново, Столична библиотека, Читалищна библиотека "Родина" – Стара Загора (съвместно с библиотека "Захарий Княжески" – Стара Загора), Читалищна библиотека – гр. Раковски;
- Определени бяха градовете (местата на пилотните центрове), в които ще се проведат 6 регионални еднодневни семинара до 01.01.2005 г. на тема "Библиотеката – обществен информационен център";
- В ход е издаването на наръчник "Библиотечно дело, основано на обществото: Ръководство и средства за планиране".

По време на семинара бе открита фотоизбожба на г-жа Нанси Болт във фоайето на НБКМ от снимки на места и хора в България, направени от американката при посещенията й в страната ни.

След приключване на семинара, 19–23 септември 2004 г., гост на библиотека "Родина" бе Бони МакКюн – библиотекар в Щатската библиотека на Колорадо, партньор на библиотека "Родина" по Проекта. Г-жа МакКюн имаше работни срещи с екипите на библиотека "Родина", библиотека "Захарий Княжески" и библиотеката при Тракйиския университет. Гостенката се запозна и с работата на Езиковата школа и Школата по изобразително изкуство при читалище "Родина". Бе проведена и среща на тема "Публичната библиотека – Обществен информационен център в сътрудничество с местните власти" с представители на Общината и Общинския съвет, на библиотечната общност от града, журналисти, на която присъстваха и директорите на Проекта от българска и американска страна – Искра Михайлова и Нанси Болт, както и Барбара Карсон. Бони МакКюн посети и редица места, свързани с културно-историческото наследство на Стара Загора и региона – Исторически музей – Стара Загора (Неолитни жилища, Античен форум, Къща музей "Градски бит ХІХ в."), Къща музей "Гео Милев" – Стара Загора, Казанлъшката гробница, Етнографски комплекс – Казанлък, гр. Шипка – Храм-паметник "Рождество Христово", Етнографски комплекс Етъра, Соколски манастир, Етнографски комплекс "Миню Балкански" – с. Оряховица и др. Г-жа МакКюн гледа и представление на Държавна опера – Стара Загора, операта "Аида" от Верди, на откритата сцена на Античния форум в града ни.

Фотогалерия 2

-------------------------------------------------

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници в България спечели проект за учредяване на Сдружение на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

На 3 октомври 2004 г. в гр. Разград се състоя Учредително събрание на сдружението като секция към СБИР с наименование "Американски опит за библиотеките". Приети бяха Правилник, Насоки на развитие на сдружението и Меморандум на Учредителното събрание.

Основните цели на сдружението са:
- да популяризира в българските библиотеки успешните американски библиотечно-информационни политики и практики;
- да работи за успешното разширяване и обогатяване на сътрудничеството между българските и американските библиотеки;
- да съдейства за разширяването на културния и образователен обмен между България и САЩ;
- да задълбочава връзките между библиотечните асоциации на България и САЩ;
- да работи за успешното сътрудничество на библиотечно-информационните специалисти от Югоизточно Европа, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

В учредителното събрание участваха 20 библиотекари от градовете Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Разград, Раковски и София. Представители на старозагорската библиотечна колегия бяха Светлана Костадинова от библиотека "Захарий Княжески" и Надежда Груева от библиотека "Родина".

-------------------------------------------------

На 28 октомври 2004 г. гости на Стара Загора и библиотека "Родина" бяха г-жа Нанси Болт и 8 библиотекари и студенти по библиотекознание от щата Мериленд, САЩ. Американските колеги посетиха също така музей "Неолитни жилища" и библиотека "Захарий Княжески".

На 11 ноември 2004 г. в Стара Загора се проведе обучителен семинар на тема "Библиотеката – Обществен информационен център" за екипите на библиотека "Родина" и библиотека "Захарий Княжески". Гости на семинара бяха Стефан Димитров, експерт в отдел "Култура и вероизповедания" – Община Стара Загора, колеги от библиотеката при Тракийския университет, от читалищни и училищни библиотеки. Лекции изнесоха Иван Александров, директор на Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново, Калина Иванова, зам.-директор на Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново и Надежда Груева – гл. библиотекар в библиотека "Родина". Участниците бяха запознати с целите и дейностите по проект Американско-български обмен на библиотечен опит, с концепцията за превръщането на общодостъпните библиотеките в Обществени информационни центрове и в дискусии с лекторите имаха възможност да споделят своите виждания и опит.

Регионален семинар на тема "Библиотеката – Обществен информационен център" се проведе на 3 декември 2004 г. в зала 1 на Община Стара Загора в рамките на втория етап на проекта ABLE. Организатори на събитието бяха библиотека "Родина" и библиотека "Захарий Княжески". Гост на семинара бе г-н Георги Вълчев – директор Дирекция "Образование и култура", Община Стара Загора. Участие в обучението взеха 25 библиотекари от Югоизточна България. Всички участници получиха издадения по проекта наръчник "Библиотеката – Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане".

Целите на семинара бяха:
- Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит ABLE;
- Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските библиотеки в Обществени информационни центрове;
- Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.

 

 

Основните теми на семинара и лекторите по тях бяха:

Проект "Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"   Ваня Грашкина – СБИР, проект ABLE
Библиотеката – Обществен информационен център   Надежда Груева – ЧБ "Родина", Ст. Загора
Маркетинг на услугите на ОИЦ   Емилия Милкова – РБ "Пенчо Славейков", Варна
Набиране на средства   Иван Александров – РБ "П. Р. Славейков", В. Търново
Работа с централните и местните власти   Калина Иванова – РБ "П. Р. Славейков", В. Търново
Сътрудничество и програмиране   Мариана Узунова – РБ "Пейо Яворов", Бургас

Фотогалерия 3

-------------------------------------------------

През м. декември 2004 г. един компютър и 28 броя книги на английски език получи библиотека "Родина" като дарение от американските колеги.

-------------------------------------------------

През седмицата 23 – 29 май 2005 г. гости на библотека "Родина" бяха Нанси Болт – изпълнителен директор за дейностите по проекта ABLE в САЩ, и Филис Ларисон – библиотекар в публичната библиотека в гр. Литълтън, Колорадо.

Г-жа Ларисон взе участие в празничното шествие по случай 24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. Гостенката имаше работна среща с екипа на библиотека "Родина" и изнесе презентация за дейността на библиотеката, в която работи, пред представители на библиотечната колегия от Стара Загора. Филис Ларисон посети и редица места, свързани с културно-историческото наследство на Стара Загора и региона – Исторически музей – Стара Загора (Неолитни жилища, Античен форум, Къща музей "Градски бит ХІХ в."), Къща музей "Гео Милев" – Стара Загора, Казанлъшката гробница, гр. Шипка – Храм-паметник "Рождество Христово", Етнографски комплекс Етъра и др.

Нанси Болт и Филис Ларисон се запознаха с работата на Езиковата школа при читалище "Родина" и имаха среща с представители на Детския парламент в града ни. Разменени бяха писма, рисунки и електронни адреси за връзка между децата на Стара Загора и Литълтън, Колорадо. Бе проведена и среща на тема "Публичната библиотека – Обществен информационен център в сътрудничество с местните власти – резултати и перспективи" с представители на Общината.

Гостуването на американските ни колеги бе съпътствано от събития, посветени на 145-годишнината от създаването на библиотека "Родина". На 27 май в Община Стара Загора фотоизложбата "България през погледа на една американка" бе открита от нейния автор Нанси Болт. Пред американските гости, представители на местната власт, колеги и граждани бе представен Общественият информационен център в библиотека "Родина", резултат от дейностите по два проекта – Проектът ABLE и проект "Модерна библиотека" на Обществен дарителски фонд – Стара Загора. ОИЦ е базиран на Информационен център за хора с физически увреждания, създаден по проект "Отворени врати", подкрепен от проект "Читалища". Центърът предоставя разнообразна информация: за местното управление и общност; социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; правна информация; информация за Европейския съюз, за финансиращи програми, за възможности за обучение и др. Предлага и други услуги: интернет достъп; набор на текст и текстообработка; принтиране, копиране и сканиране и др.

Фотогалерия 4

-------------------------------------------------

На 31 май 2005 г. в Зала 8 на НДК се проведе ХV Национална конференция на СБИР на тема "Библиотеката – Обществен информационен център". Форумът бе под почетния патронаж на г-жа Зорка Първанова и г-жа Лора Буш и бе организиран с финансовата подкрепа на Бюрото за образователни и културни въпроси към Държавния департамент на САЩ и с любезното съдействие на Посолството на САЩ в София.

На конференцията бе представен проектът "Американско-български библиотечен обмен" – неговата философия, основни дейности, интернет страница. Споделен бе конкретен опит в изграждането на обществени информационни центрове, както и в международното партньорство и културния обмен между библиотеките партньори.

В конференцията участваха 11 библиотекари от партньорски библиотеки по Проекта от Колорадо и Айова, САЩ.

-------------------------------------------------

Регионални семинари "Библиотеката – Обществен информационен център" по проект ABLE се проведоха през месеците ноември и декември 2006 в градовете Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив, Димитровград, Бургас, Разград и Силистра. Надежда Груева участва в тях като лектор.

Участниците в семинарите получиха и второто редактирано и допълнено издание на наръчника "Библиотеката – Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане". Книгата в .pdf формат е публикувана на интернет страницата на СБИР и може да бъде изтеглена от тук.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора