Цел на проекта: Въвеждане на интегрирано обучение в 5 училища от Стара Загора чрез застъпничество на идеята от страна на 20 млади хора с увреждания на възраст от 13 до 25 години с подкрепата на читалище "Родина".

Проектът стартира през месец ноември с продължителност 10 месеца (ноември 2004/август 2005), спечелен от Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора с партньор читалище "Родина", финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.

Насочен е към потребността на младите хора от достъпно и качествено образование, което да е един добър старт за тях в живота, както и на желанието им да намерят нови приятели, с които, освен да учат заедно, да се забавляват и прекарват свободното си време.

Въвеждането на интегрирано обучение в училища от Стара Загора ще стане възможно чрез:

  • Подбор и обучения на млади хора с увреждания, учещи в масовите училища и извън тях;
  • Класни и извънкласни занимания;
  • Периодични обучения;
  • Хепънинг в подкрепа на интегрираното образование.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора