01.12. 2006 г. – 30.04. 2007 г.

Цел на проекта: Съвременно техническо оборудване на читалището с цел подпомагане развитието на любителските форми на творчество сред младежите и дооборудване на библиотека “Родина”.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по проект “По-добро бъдеще”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Американската агенция за международно развитие.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора