През 2006 г. Посолството на САЩ в България започна нова програма за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. Библиотека "Родина" е една от единадесетте библиотеки в страната, които получиха по 4000 долара за осигуряване на по-добра възможност за предоставяне на информация за Съединените Американски щати. В рамките на стипендията са включени средства за справочна литература за САЩ и за офис и техническо оборудване на едно компютъризирано работно място за достъп до информация, публикувана в Интернет.
Американският информационен кът в Стара Загора ще бъде открит на 4 април 2008 г. от г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора