След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за допълваща субсидия през 2007 г. Библиотека “Родина” получи за закупуване на нови книги 2000 лв. и за технически средства 1200 лв., усвоени за два модула от програмен продукт „Автоматизирана библиотека” на фирма РС-ТМ ООД, гр. София – Обработка на летописи, календари и Обмен на данни с АБ. Междубиблиотечно книгозаемане.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора