24.04.2009 г. – 30.11.2009 г.

Цели на проекта:

  • Създаване на предпоставки за подобряване на условията за работа и ползване на библиотечно-информационните и административно-помощните услуги в библиотеката. Утвърждаване на нов тип култура и отношение към проблемите на хората с увреждания.
  • Постигане на устойчивост в работата с деца и тинейджъри и успешно финализиране на обявените дейности по програма “Лято в детската библиотека 2009”.
  • Разширяване на международните контакти на библиотеките и РИМ със сродни институции в съседска държава. Проучване на опита в областта на местните политики в РГърция и практиката в използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни организации, които функционират на местно и регионално равнище – предпоставка за бъдещо партньорство при разработване на проекти за финансиране по европейски програми.

Задачи на проекта:      

  • Да се дофинансира проектът за ремонт на подхода и сервизното помещение в основната сграда на библиотеката, като за преодоляване на денивелацията и стъпалата се изгради рампа за инвалидни колички с подходящ наклон. Да се разширят отворите за вратите и същите да се подменят с алуминиеви. Да се разшири чрез събаряне на стена тоалетната. Да се отводни и денивилира вътрешния двор.  
  • Наемане на сътрудник на граждански договор за организиране и провеждане на обявените инициативи по програма “Лято в детската библиотека 2009”.
  • В пътуващ семинар да се обменят положителни практики между старозагорските културни институти в опазването и разпространението на писменото културно-историческо наследство. Да се проучи опита и се постигне договореност за партньорство с библиотеките в Кавала и Солун.

Партньори:
Тракийски университет – Университетска библиотека, Регионален исторически музей, Дирекция Държавен архив Стара Загора.

Стойност на проекта: 7000 лв.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд Стара Загора”.

Резултати:

  • Изградена е достъпността до сервизното помещение и вътрешния двор на основната библиотечна сграда;
  • Благодарение на Проекта и наетия през  м. август сътрудник, в Детския отдел се обезпечи провеждането на обявените дейности по програма „Лято в детската библиотека” и се осигури успешното й финализиране за настоящата година;
  • От 08.10. до 10.10.2009 г. се проведе пътуващ семинар до Гърция на тема “Дигитализация и информационно обслужване в съвременната библиотека – опит, проблеми, решения”. В семинара участваха 35 човека от библиотека „Родина”, РИМ, Библиотеката на ТрУ , Дирекция Държавен архив Стара Загора и представители на общината. Група от 15 специалисти от партньорските институти с двама преводачи посетиха Публичната библиотека и библиотеката на университета “Аристотилис” в Солун, където се осъществиха срещи с директорите на библиотеките и ръководителите на основните им отдели. В срещите се обмени опит по три основни теми: местни политики и практики в използване на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство, в обучението на библиотечните потребители и тяхното информационно обслужване. / Фотогалерия

 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора