Услуги

УслугиНоменклатурата на услугите и цените на абонамента, услугите и обезщетенията в библиотека "Родина" са приети от Общинския съвет с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора (приета от Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.).

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора