ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

 

Включва селища, които са упоменати в описанията и анотациите към тях по повод на събития, рождено място или местоживеене на книжовниците.

 

  Батак 173
  Белград 141, 276
  Болград, Бесарабия 204
  Битоля, Македония 179
  Букурещ

153, 207, 237, 270

  Велес

179, 276

  Видин 1
  Виена

80, 305

  Витлеем 197
  Воден, Македония 179
  Враца 272, 273
  Габрово

4, 5, 76, 139, 140, 141, 207, 262, 263, 373

  Дебър, Македония 179
  Дупница 115, 222, 223, 225, 226
  Елена

75, 120, 157, 194, 197

  Жеравна

49, 161, 241, 242

  Йерусалим 197
  Казанлък 4
  Калофер

4, 148, 254

  Карлово

4, 237, 241, 242, 244

  Киев 177
 

Константиноград вж Цариград

 
 

Константинопол вж Цариград

 
  Копривщица

4, 44, 279

  Костур, Македония 179
  Котел

4, 22, 94, 142, 143, 161, 166, 257, 273

  Кратов, Македония 167
  Кукуш, Македония 179
  Лайпциг 193
  Ловеч 201
  Лом 236
  Лондон

160, 350

  Лясковец

102, 290

  Мердан, Търновско 111, 273
  Москва

82, 93, 100, 101, 120, 152, 201

  Нови Сад, Сърбия 250
  Одеса 4
  Одрин 371
  Охрид 179, 184
  Пазарджик

99, 109, 110, 123, 157, 297

  Панагюрище

4, 179, 245

  Плевен 260
  Пловдив 70, 71, 72, 176, 361, 365, 378
  Прага

42, 92

  Прилеп, Македония 179
  Ресен, Македония

301, 302

  Рим 215
  Русе (Русчук) 35
  Самоков 52, 138, 160, 271, 285, 371
  Свищов

4, 111, 213, 222, 239, 273, 278, 281, 282, 290, 291, 306, 308

  Севлиево

112, 113, 213

  Синсинати, САЩ 43
  Скопие, Македония 202
  Сливен 56, 57, 281, 282
  Сопот 4
  София

4, 179, 371

  Стара Загора

42, 114, 142, 224, 254, 303, 371

  Струга, Македония 179
  Струмница, Македония 179
 

Татар Пазарджик вж Пазарджик

 
  Тетевен 152
  Трявна

4, 254

  Търново

4, 44, 102, 111, 208, 209, 210, 211, 225, 234, 239, 306

 

Филипопол вж Пловдив

 
  Цариград

1, 2, 52, 53, 112, 117, 197, 216, 269, 356

  Чепино 110
  Шумен 21, 48