П Е Ч А Т Н И Ц И

 

Наредени са азбучно по градовете, в които са се намирали, а вътре във всеки град - азбучно според редната дума на пълното си наименование. Изданията на всяка печатница са представени хронологично. Подчертаните цифри означават годината на издаване, а останалите показват поредния номер на книгата в каталога.

 

 

БЕЛГРАД, Сърбия

 

Книгопечатница на Алекс. Андрич.

1867: 102

Книгопечатница Н. Стефанович. (Отворена през 1861.).

1870: 160

Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатница.

1835 : 222

1845 : 223

1847 : 37, 157, 194

1852 : 99, 276

1853 : 123

1854 : 111

1856 : 277, 279

1857 : 236

1858 : 44, 59, 176

1860 : 165, 252, 357

1861 : 125

1872 : 379

1874 : 271, 380

 

БОЛГРАД, Бесарабия

 

Печатница на Българското централно училище. (Училищна книгопечатница.) (Основана през 1861 г. от Димитър Мутев; управител Хр. Христофоров и С. Радулов.)

1864 : 83

1865 : 149

1867 : 246

1870 : 14

1871 : 247

1872 : 299

1873 : 248

1875 : 204

 

БРАИЛА, Румъния

 

Печатница на х. Димитър Н. Паничков.

1875 : 46

Печатница Триъгълник (управлявана от Перикли М. Пестемалджиоглу).

1870 : 32

Румъно-българска книгопечатница (типография на Христо Д. Ваклидов. Основана 1863 г.).

1864 : 200, 202

 

БУДАПЕЩА, Унгария

 

Книгопечатница на Алоиз Бучански.

1859 : 81

Типография Кралевска, университетска (Писмени Кралев. всеучилища Унгарскаго, Пещанскаго).

1814 : 378

1819 : 167

1825 : 142, 143

1826 : 206 ;

1833 : 215 ;

1837 : 161, 241

1844 : 225, 226

1847 : 278

1850 : 290

 

БУКУРЕЩ, Румъния

 

Книгопечатница (типография) на Йосиф Копайниг. (Коректор Атанас П. Гранитски, словослагател Даниил Хр. Попов.)

1842 : 152

1847 : 281, 282

1848 : 283

1856 : 115

Книгопечатница на Йосиф Романов и съдр. (Страда Немска, хан Герман 27.)

1859 : 12, 54, 211, 292

Книгопечатница народна (национална).

1866 : 270

Народна книгопечатница К. Н. Радулеску.

1867 : 23

Народна книгопечатница на Стефан Р асидеску .

1863 : 48, 300

1865 : 105

Печатница “Знание” (на Л. Каравелов, бивша “Свобода”).

1875 : 33, 135, 136

Печатница на Д. Веселинов (Др. В. Манчев).

1877 : 173?

Печатница на Д. Иванеска.

1873 : 128, 129

1874 : 130, 131, 132, 133, 134

Печатница на Дор. П. Куку.

1878 : 22

Печатница “Свобода” на Л. Каравелов. (Купена [?] от Белград през 1871 г.; през 1875 г. прекръстена “Знание”, през 1878 г. пренесена в Търново, после в Русе. Техн. управител Киро Тулешков, словослагатели: Ст. Пенев, Ник. Астарджиев, Стеф. Блъсков, Георги Петров, Ян. Петров, Ник. Георгиев, Тод. Чолаков и Хр. Ботев.)

1870 : 312, 127

1872 : 168

Печатница К. Н. Радулеску.

1870 : 237

Печатница на Д. В. Хранов и сие (Л. Каравелов, бивша “Знание”) :

1875 : 364

1876 : 240

Печатописане (типография) канцеляриста Петра Сапунова:

1844 : 255

Типография на Захария Каркалеки и сина его.

1840 : 258

1841 : 224

1850 : 15

Типография Нифона Митрополита.

1858 : 291

Типография [на] Св. Митрополия.

1828 : 254

1852 : 260

1853 : 209

 

ВИЕНА, Австрия

 

Книгопечатница Л. Сомер и сие (Л. Сомерова).

1861 : 13, 61, 62

1862 : 60

1865 : 180, 195, 196, 197

1867 : 84, 340

1868 : 78, 86, 87

1869 : 29, 66, 67, 91, 92, 146, 169, 170, 280

1870: 68, 79?, 110

1871 : 31, 205

1872 : 38, 65, 70, 360, 365

1873 : 30, 39, 71, 72, 82, 100?, 101, 187, 198, 203, 295

1874 : 47, 69, 73, 107, 147, 171

1875 : 172

Печатница на Адолф Холцхаузен.

1875 : 361

Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. (Хр. Г. Данов.). (Открита на 1 май 1874 като клон на печатницата на А. Кайс и Ф. Льоб, праз 1878 била пренесена в София.).

1874 : 18, 74, 80, 85, 97, 174, 199, 294, 296

1875 : 20, 36, 43, 108, 119, 150, 156, 175, 289, 354?

1876 : 151, 362

1878 : 193

Писмени Мехитарийского монастира (Тиск щампария манастира ерменскога, преместена през 1811 от Триест, първоначално била във Венеция).

1861 : 322

Неизвестни печатници.

1974 : 19

 

ЗАГРЕБ, Хърватска

 

Печатница А. Албрехт.

1873 : 256

Печатница на А.Якича (Якович).

1861 : 179

 

ЗЕМУН, Сърбия

 

И. К. Сопронова бързотиска книгопечатница.

1853 : 89, 90, 231, 232

 

КОНСТАНТИНОПОЛ вж ЦАРИГРАД

 

КИШИНЕВ, Молдова

 

Типография на Акима Попова.

1869 : 177

 

КРАГУЕВАЦ, Сърбия

 

Княжеско-сербска типография (пренесена в Белград през 1835 г.).

1835 : 207

 

ЛАЙПЦИГ, Германия

 

Печатница Брайткопф и Хертел.

1844 : 144

 

ЛОНДОН, Великобритания

 

Печатница В. Ватс.

1857 : 287

1859 : 210

 

МОСКВА, Русия

 

Катков и К.

1873 : 93

Книгопечатница Бахметева.

1863 : 104

Университетска печтня (типография).

1844 : 35

1867 : 358

 

НОВИ САД, Сърбия

 

Книгопечатня д-ра Данила Медаковича.

1856 : 201, 249, 273

1857 : 250

 

НЮ ЙОРК, САЩ

 

Печатница на Американското библейско общество.

1867 : 341, 342

 

ОДЕСА, Украйна

 

Градска типография, сод. Алексомати.

1841 : 3, 4

1845 : 5

Типография А. Брауна.

1849 : 6

Типография Л. Нитче.

1871 : 218

Типография П. Францова.

1856 : 124

1859 : 251

1863 : 126

 

ПАРИЖ, Франция

 

Печатница на Братиев, Фермен Дидо.

1846 : 216

 

ПЛОВДИВ

 

Печатница на Я. Ковачев.

1878 : 11, 355, 356, 373

 

ПРАГА, Чехия

 

Печатница на Гинек Милитки и Новак.

1873 : 42, 64, 77

 

РИМНИК на р. Алута, Румъния

 

Типография на Римническата епископия (“Типари”: Дим. Мих. Попович и син му Георги).

1806 : 272

 

РУСЕ

 

Печатница на Дунавската област. (Основана през 1864 г. от Мидхат паша, директор Юсуф ефенди, ръководител на българското отделение (до 1867) Н. Теодорович, после Сп. Попов; словослагатели: В. Чаушев, Тод. и Г.Чолакови и др. Помещавала се в сградата на Исляхането.)

1865 : 213, 217, 235

1867 : 75, 221

1868 : 116, 145, 166, 182

1869 : 298

1870 : 21, 234, 238, 243

1871 : 307, 308

1872 : 34, 239

1873 : 94, 275

1874 : 233

 

САМОКОВ

 

Типография Н. Карастояновича и сина его Анастасия. (Започнала през 1828 г. като щампарница, през 1835 г. се снабдила с писмен материал от Белград и Будапеща (“будимски писмени”) и работила до 1874 г.)

1868 : 137

1870 : 121

1872 : 138

 

СВИЩОВ

 

Печатница на Ясен Д. Паничков.

1878 : 148

 

СМИРНА, Турция

 

Типография А. Дамианова (арменска печатница, при която през 1838 г. бил създаден български отдел).

1842 : 154

1843 : 245, 285

1850 : 208

1852 : 286

 

СОЛУН, Гърция

 

Типография на Теодисия Синаитски. (Основана със сътрудничеството на Даскал Камче във Ватоша, Тиквешко, и през 1838 г. пренесена в Солун; скоро била опожарена, но после пак възобновена с помощта на Кирил Пейчинович, по-късно била ръководена от Кир. Дръжилович.)

1840 : 228

 

ТЪРНОВО

 

Печатница на Л. Каравелов.

1878 : 55, 103

 

ЦАРИГРАД, Турция

 

Книгопечатница на Д. Цанков и Б. Мирков (в манастира “Св. Бенедето”).

1857 : 261

1858 : 58, 259, 297

1859 : 141

1860 : 45

Книгопечатница на Цариградски вестник (на Стамо Даскалов, “макенист” Сим. Бойчинов, словослагатели Йорд. Аврамов от Ряховица, Ник. Маркович от Пазарджик, К. Пр. Мразович от Шумен и П. Табаков от Габрово).

1850 : 214, 244

1854 : 52

1857 : 106

1858 : 56

1859 : 155, 164, 227

1860 : 303

1862 : 284

Книгопечатница “Фар дю Босфор” (в Галата – Першембе пазар, гръцка печатница; директор Ет. Кириакопуло; с български отдел, уреден от Хр. С. Арнаудов).

1871 : 7

1872 : 8

1873 : 9

Патреаршеска печатня (типография). (Директор Стефан Лампардий.)

1844 : 120

1850 : 159

1853 : 212

1859 : 112

Печатница А. Минасоглу (Минасиан) в Джамлъхан №15. (Арменска печатница с български отдел. Словослагатели: П. П. Карапетров, Ив. Випиров, Ан. Русев, П. Краевски, Хр. Г. Бъчваров и др.)

1860 : 40, 317, 320

1861 : 230, 313, 325, 326

1862 : 229, 327, 328, 329, 368

1863 : 330, 331, 332, 366

1864 : 316, 319, 321, 333, 334, 369, 374

1865 : 359

1866 : 262, 288, 324, 337, 338, 339, 363

1867 : 367, 370, 372, 375

1868 : 335, 345, 346, 371

1870 : 310

1872 : 178

Печатница на Д. Арамиян (арменска печатница, печатала български книги с букви на Ив. Найденов).

1873 : 10, 76

Печатница на А. Х. Бояджиян (в Галата, Ениджами капасу, след 1873 в Американхан – арменска печатница с български отдел. Словослагатели: Ан. Русев, Ив. Дочков, Конст. и Вас. Тинтерови и др.).

1869 : 347

1871 : 343

1873 : 318, 350

1874 : 344, 351, 352, 353

1877 : 376

Печатница на Българското читалище.

1873 : 304, 305

Печатница на О. Кавафиях (арменска печатница с български отдел).

1875 : 191, 268

1877 : 192, 267

Печатница на в-к “Напредък”.

1875 : 114

Печатница на в-к “Хакикат” (турска печатница с български отдел).

1872 : 2

Печатница на П. Карапетров и друж. [на дружество “Промишление”].

1873 : 26, 188

1874 : 27, 28, 41, 50, 63, 293

1875 : 122, 189, 190

Печатница на Македония (на П. Р. Славейков в Одун капия, после в Асмаалтъ и др.).

1867 : 109, 263?, 264

1868 : 113, 158, 181, 183, 301, 302

1869 : 98, 162, 184, 185, 266

1870 : 95, 186, 269, 309, 348

1871 : 24, 265

1872 : 1, 51, 96, 117, 139, 349

Печатница на Съветник.

1871 : 311

Печатница Папазиянова (арменска печатница с български отдел).

1871 : 25

Печатница у Джамлъхан (на Хр. Г. Бъчваров и Зах. П. Градинаров).

1873 : 140

Топография на Александър С. Б. Екзарх (бивша на Цариградски вестник).

1858 : 220

Типография (книгопечатница) Тадея Дивитчияна. (Българи-словослагатели Ив. К. Ямболов и Хр. Г. Бъчваров.)

1844 : 257

1855 : 242

1856 : 16, 49

1858 : 53

1859 : 314, 315

1862 : 17

1865 : 336

1867 : 88

1871 : 219

1872 : 118, 274  

Неизвестни печатници.

1865 : 253

1871 : 163

1875 : 57

 

ПЕЧАТНИЦИ С НЕИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

 

1863 : 323

1869 : 153

б. г. : 377