Процедури…..

 

 

Библиотека “Родина” и библиотека “Захарий Княжески”

 

Сбирките от възрожденска литература са част от фондовете “Редки и ценни книги” в двете библиотеки. Библиотечните документи са със специален режим на съхранение и с ограничен достъп за ползване.

С оглед на доброто им опазване и предотвратяване на допълнителни увреждания е забранено ксерокопирането и репродуцирането им.

В изключителни случаи и за научни цели е възможно заснемане на части от тях само след разрешение на ръководителя на съответната библиотека и заплащане на услугата.

 

Регионален исторически музей

 

Книгите от възрожденския период са инвентирани като държавен музеен фонд. Част от сбирката е включена в експозиционния план на музея. Това обстоятелство не предполага свободен достъп до тях. Ползването им става съобразно Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата.

 

Библиотека на Старозагорска митрополия

 

Библиотеката на Старозагорската митрополия не разполага със справочен апарат. Достъпът до фонда й става с разрешение на н. п. митрополит Галактион.