ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

 

 

  Америка

150, 151, 183

  Априлско въстание

22, 173

  Аритметика (учебници)

78, 79, 80, 81, 141, 146

  Астрономия и космография

43, 62, 101

  Афоризми 98
  Банки и банкови услуги 84
  Басни

99, 260

  Берлински договор (издания) 356
 

Библейски книги

Библия

Нов завет

Притчи

Стар завет

 

 

343, 344

208, 209, 210, 211, 254, 338, 339, 341, 342, 372

287, 288

321

  Библиография

142, 360

  Библиотеки 262
  Биографии

28, 102

  Богословие

120, 121, 177

 

Богослужебни книги

Апостол

Евангелие

Опело

Осмогласник

Служби и канони

Служебник

Типик

Требник

Часослов

 

 

219

213, 220, 376

56

88, 118

224, 284

314

212

315

145, 336, 354, 379, 380

  Богослужение

56, 118, 176, 202, 275, 281

  Болести и лекуване

73, 89, 154, 271

  Брак и семейство 308
  Бубарство и копринарство 155
  Буквари

15, 16, 17, 19, 20, 35, 156, 206, 301, 290

  Българска азбука

3, 206

  Българска граматика

59, 60, 64,171, 198, 207, 223, 243, 247, 248, 292

  Българска екзархия

1, 2, 309, 310, 311, 117

  Българска история

33, 83, 91, 126, 134, 162, 222, 225, 231, 232, 252, 305, 322, 373

  Българска литературна история и критика

136, 152, 218, 304

  Българска църковна история

92, 97, 140, 163, 322, 348

  Български език 241
  Български народ

11, 153, 251, 355

  Български правопис

12, 142, 143

  Български революционен централен комитет

127, 312

  Български речник 207
  Възпитание

36, 37, 73

  География (учебници) 18, 42, 62, 63, 65, 100, 147, 170, 235, 245, 285
  Географски карти

18, 42

  Геометрия (учебници) 77
  Гръцки език (учебници и речници)

40, 222

  Гърци 130
  Дете (раждане и отглеждане) 73
  Домакинство

160,269, 271

  Драми

32, 41, 46, 144, 256, 274, 279, 306, 307

  Древни народи

128, 129, 130, 131, 132

  Духовенство

86, 201

  Евреи

132

  Женски дружества

14

  Живопис 221
  Жития

23, 138, 165, 166, 215, 224, 276

  Завещания

6, 263, 264

  Законници (турски)

7, 8, 9

  Земеделие

50, 53

  История

93, 125, 152, 169, 180, 187

  Исторически карти

187, 197

  Йезуити

191, 192

  Календари

173, 216, 244, 258

  Калугерство 340
  Катихизиси. Православни

82, 120, 177, 182, 201, 302, 350

  Катихизиси. Протестантски 368
  Кирил и Методий

135, 284

  Китай 132
  Климат 68, 69
  Книгоиздаване и книжарство 152
  Комедии

90, 95, 168

  Литературна история и теория (словесност)

47, 119, 152, 158, 218, 304

  Литургика (учебници) 44
  Логика

13, 61

  Манастири

80, 378

  Мерки и теглилки

29, 30, 53

  Митология

180, 203

  Молитвеници

137, 138, 323, 347

  Монети

53, 252

  Народни песни

106, 179, 218, 252, 299, 357, 358, 361

  Национално-революционно движение 127
  Немски език (учебници, речници и др.) 270
  Нравоучение

36, 37, 48, 86, 87, 121, 157, 241, 242, 265, 272, 291

  Обучение (методика)

19, 119, 139

  Окръжни послания

1, 2, 253, 311

  Освободителна война 373
  Открития

150, 151

  Охридска архиепископия 184
  Писмовници

115, 238

  Поеми и балади

51, 236, 250

  Политическа икономия

71, 181

  Православие

10, 57, 97, 199

  Приказки 200
  Природознание (Естествена история)

14, 27, 68, 69, 133, 172, 364

  Просвета 75
  Протестантска пропаганда и полемика

298, 346

  Протестантска религиозна (прозелитична) книжнина

317, 318, 319, 320, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 369, 370, 371

  Псалтикия (сборници)

112, 113, 118, 281, 282, 283

  Психология

230, 286

  Пътеписи и описания на селища

26, 110, 165, 166, 233, 250

  Разкази, повести и романи

21, 24, 58, 72, 83, 94, 96, 105, 109, 183, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 226, 267, 268, 293, 313, 316, 327, 363

  Религиозни поучения

123, 165, 166, 167, 201, 228, 276, 317, 318, 359, 363, 366, 371

  Речи и слова

239, 240, 348

  Речници и разговорници 159
  Рим и римляни 131
  Руска история 124
  Руско управление в България 355
  Руско-български отношения 355
  Свещена история (учебници)

66, 111, 142, 143, 195, 246, 278

  Славянски народи

93, 152

  Стихосбирки

22, 103, 104, 106, 114, 237

  Стихотворения

22, 126, 152, 236, 289

  Схизма 394
  Техника 71
  Труд 71
  Турска история

25, 261

  Турски език (учебници) 49
  Турски книги (песни, молитви и др.) 233
  Турски песни и стихотворения

106, 164, 261

  Търговия

39, 53, 84, 239

  Устави и правилници (на дружества и организации) 310, 312
 

Учебници

история

литургика

природознание (естествена история)

словесност

със смесено съдържание

физика

химия

други

 

 

169, 305

283

170

218, 304

290

70

38

199

  Учебно дело

4, 72

  Училище

78, 80, 221

  Училищни програми и правилници 76
  Физика

67, 70

  Философия

52, 122, 217, 226, 280, 297, 303

  Фолклор 251
  Френски език и литература (учебници, речници и др.)

12, 29, 30, 31, 54, 107, 108, 174, 175, 300, 361

  Хаджилък 197
  Хигиена

89, 193

  Химия 38
  Църква и църковна история

97, 140, 362

  Църковно-национална борба

34, 178, 185, 309

  Църковнославянски и старобългарски език (учебници и др.) 194, 195, 196, 223, 227, 259
  Читанка

45, 85, 116, 126, 136, 172, 214, 297, 301, 303

  Човек (в природно, обществено и нравствено отношение)

14, 74, 229, 277, 365