СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

 

 

Б.   Български книгопис за 100 години от А. Теодоров-Балан
П.   Опис на старите български печатни книги от В. Погорелов
РБВК

 

Репертоар на българската възрожденска книжнина от М. Стоянов
БЗК

 

Библиотека “Захарий Княжески” - Стара Загора
БМ  

Библиотека на Старозагорска митрополия

БР  

Библиотека “Родина” - Стара Загора

РИМ  

Регионален исторически музей - Стара Загора

авт.  

автор

б. г.  

без година

бел.  

бележка

биогр.  

биография или биографични (при бележки)

бр.  

брой

в-к  

вестник

г.  

година

гр.  

град или грош (при цени)

деф.  

дефектен (екземпляр)

др-во (друж.)  

дружество

екз.  

екземпляр

загл.  

заглавие или заглавна (при страница)

изд.  

издание

издат.  

издател

изт.  

източник

ил.  

илюстрация

кн.  

книга

книж.  

книжарница

кол.  

печатна кола

кор.  

корица

л.  

лист

обр.  

образ

ориг.  

оригинален

п-ца  

печатница

печ.  

печатна

подп.  

подпис

поч.  

починал

прев.  

преводач

предг.  

предговор

ред.  

редактор

с.  

страница или село

стр.  

страница (при брой, заглавна или дефектна)

св.  

свети (при имена)

състав.  

съставител

табл.  

таблица

тип-я  

типография

т.  

том

худ.  

художник

ч.  

част