• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Солидни и практически умения
Солидни и практически умения Печат
 
На 14 декември Министерството на образованието публикува в сайта си Програма за развитието на образованието, науката и младежките политика в РБ през периода 2009-13 г. Нейната цел е да подобри качеството на образованието през следвашите четири години (подробно Вж сайта на МОМН ).
Програмата притежава редица достойнства, отнасящи се до нейните съдържателни и информационни характеристики. За първи път в ръцете ми е нещо, върху което очевидно са работили много добри специалисти. Твърдението ми се основава на факта, че се назовават ясно практическите параметри за постигането на крайната цел, базирана на т.н. икономика на знанието. Не друго, а стимулирането на знанието,у мението и науката  като ключови фактори за развитието на държавата, е записано като основна цел на българското образование.
Един от акцентите е образованието да доразвива уменията за четене, писане, говорене и математически познания, да насърчава творческото, логично и самостоятелно мислене, поемането на отговорност и да доизгражда практически умения за справяне и за вземането на индивидуални и колективни решения. В тази връзка, проектът Училище за идеи не е просто една успешна практика, а потвърждение, че именно най-добрите педагогически практики трасират пътя към истинското качествено образование. Още преди осем години, презентирайки целите на проекта, посочих цитираните по-горе елементи на качественото образование. В този смисъл възниква въпросът за това, дали трябва да чакаме години, за да видим собствения си национален опит, доближаващ ни до равнището на европейското образование? Похвалното е, че като първа мярка е посочено изготвянето на анализ на системата. Да се надяваме, че в него се има предвид и изваждането на светло и подкрепата за добрите и успешни педагогически практики.
Прави впечатление, че като мярка е записано - Учебни програми с интегрирано учебно съдържание в най-важните предметни области - български език и литература, чужд език, математика и информационни технологии, гражданско образование. Разбираме, че мярката е повече от ангажимент и управленско действие - изреждането в тази последователност ни напомня колко отговорности са заложени в обучението по български език и свързаните с него компетентности и умения. Отварям скоби, за да вметна, че програмата предлага нови възможности за съвместна работа с извънучилищни институции, в това число и библиотеките, тъй като четенето е елемент на качественото образование според европейските стандарти. В тази връзка не мога да не спомена опита ни с библиотека "Родина".
В отворено писмо до бившия министър на образованието от края на месец октомври т.г. цитирах като неотложна задача и изграждането на система за психологическо обслужване на образованието и засилване на възпитателната работа с децата и учениците. Откривам, че това е записано като мярка в настоящата програма.
Едно от достойнствата на настоящата програма е, че тя е подкрепена с действащи към нея програми и модули, формиращи подкрепяща среда за постигане на целите. Всеки родител и учител може да се запознае с тях. Заслужават внимание  програмата Училището - територия на учениците, модулът С грижа за всеки ученик, Училище без насилие и др.
Подкрепям целите на тази програма, тъй като е ориентирана към практическата приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати, извън българското училище, т.е. образованието да престане  да е някаква абстрактност. (за повече подробности около моето становище по проблема Вж моята книга Първи стъпки в прякото преподавене на мислене в училище, 2005 г.)
Завършвам с въпроса, а дали на училищно равнище има достатъчно управленски капацитет, за да може бързо и неотложно всяко училище да разработи училищни политики за успешното реализиране на националната програма?

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА -
автор и координатор на проекта УЧИЛИЩЕ ЗА ИДЕИ 
в XI основно училище "Николай Лилиев" - Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker