• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Извличането на информация от текст е оценка на стойностите в него
Извличането на информация от текст е оценка на стойностите в него Печат

Ако следите внимателно моите публикации, сигурно сте разбрали, че професор Де Боно въвежда и разглежда стойностите като нещо много важно. Факт е, че на тях посвещава книгата си "Шестте медала за стойност" (С., Локус, 2010). В нея той ни предлага  лесен метод, рамка, чрез която можем да се научим да оценяме стойностите. Но защо е необходимо да владеем подобно умение? По много причини,едната от които е свързана с извличането на  информация  и интерпретирането на текст.

Питали ли сте се кое ще е определящо, за да получите по-висока оценка за есето, чиято тема e еднаква за всички ученици от вашия клас? Вероятно ще ми отговорите, че ще е заради това, че сте писали същото като останалите, но сте го казали малко по-добре от тях. Мисля,че по-вероятно би било да получите по-висока оценка и заради това, че учителят е открил във вашата домашна работа нещо по-стойностно. И за него никой от съучениците ви не се е сетил. А какво означава това? Означава, че сте проявили творческо и идейно мислене. Открили сте в текста или в зададената тема нещо различно, т.е. открили сте и сте поднесли нова стойност.

Извличането на информация от текст е умение, което трябва да бъде усвоено от учениците. Но да не забравяме, че подобно умение е част от умението за мислене. Повече от десет години аз отстоявам идеята, че в българското училище трябва да бъде въведен т.нар. Час по мислене, по системата на професор Едуард де Боно. След въвеждането му като извънкласна форма на обучение в XI ОУ "Николай Лилиев" – Стара Загора, успях да обобщя резултатите от подобна практика в моята книга "Първи стъпки в прякото преподаване на мислене в училище" (Стара Загора, Лаген, 2005). А от 2007-а година досега, поддържайки страниците "Училище за идеи" и "Клубове "Приятели на книгата" в своя Детски сайт, библиотека "Родина" е в помощ на учениците. Общото ни желание е да ги подпомогнем в усвояването на умението за мислене и да ги мотивираме да заобичат четенето.

През годините се убедих в необходимостта учениците да познават различните техники, методи и инструменти на латералното мислене. Затова реших да потърся връзка между  системата на професор Едуард де Боно и актуалната тема за умението на нашите ученици да извличат информация. Защото с какво друго е свързано това умение, освен с насочване на вниманието ни към значимото, към стойностите? Те са това, което виждаме или трябва да видим в текста.

 Всеки текст притежава стойности, освен в случаите, когато не отговаря на нито един критерий. Самото извличане на информация е процес на оценка на тези стойности. Тя е отговор на даден въпрос или на група въпроси, които трябва да са много ясно формулирани.Така вашето внимание няма да се отклони и вие ще се концентрирате около стойностите, които стоят зад тези въпроси. Ще ви припомня, че според професор Де Боно, стойностите са: човешки (Златен медал), организационни (Сребърен медал), стойности на качеството (Стоманен медал), стойности, свързани с новите идеи (Стъклен медал), стойности на средата (Дървен медал), стойности на възприятието (Месингов медал). Познанието ще ви помогне да развиете известна чувствителност към тях и ще започнете по-бързо да ги откривате в текста.  

Има въпроси, на които за да отговорите, не е нужно да имате познания за стойностите. Това са т.нарформални въпросиизискваши формални отговори. В такива случаи е достатъчно да откриете дали търсената информация е "казана" в текста. А до нея ще стигнете като четете внимателно, за да я диференцирате. Такъв подходящ пример може да е въпрос, свързан с потвърждаване или отхвърляне съществуването в текста на един или друг факт. Със значителна трудност обаче са въпросите, при които се налага да се ориентирате за отговора по "подсказанотов него. Същото се отнася и до въпроси, отнасящи се до "харесване" или "нехаресване" на текст. Защо? Защото в единия случай трябва да откроите "важното" и да посочите стойностите,  а в другия – да обърнете внимание на онези, които определят вашето "харесване" и "нехаресване". Такова извличане на информация е свързано с разпознаването на стойности, които да откриете не само за себе си, но и за другите хора. Поради тази причина ще трябва да стигнете до определени заключения самостоятелно и след подробно анализиране. Акцентът после е върху умението да формулирате свободно словесен отговор. Факт е, че учениците се затрудняват да правят точно това. Ето защо съм противник  на форматите с избираем отговор, т.е. на тестовете. Те не развиват умението, което не достига на голяма част от българските ученици.

Кажете ми, можете ли да забележите в един текст нещо, за което нямате никакви познания и даже не можете да го назовете? Ако не знаете нищо за съществителното, за прилагателното, за епитета, за метафората и т. н., бихте ли могли да ги откриете? Ако вие не притежавате знания и умения да разпознавате стойностите, бихте ли могли по пътя на логиката да правите заключения и да формулирате верни словесни отговори? Не, защото само знанието може да ви помогне да организирате мисленето си по подходящ начин. Истината е, че причина за разликите на учениците е разликата в техните познавателни и практически умения. Затова се старайте да усвоявате задължителния материал в училище, свързан с различните специфични текстове по отделните предмети. Така непознаването на термини и понятия няма да ви стряска. Не спирайте да четете и допълнителна литература. В комбинация с умението да разпознавате стойностите, вашето внимание при работа с текст ще бъде привлечено от важните неща: "Важните неща "издърпват" вниманието ни. Интересните неща също. Нещата, за които ни е казано да следим, привличат вниманието ни" (Де Боно, Едуард. Шестте медала за стойност, с. 34).

Извличането на информация е умение да направлявате вниманието си. На това ще ви научи системата за латерално (странично)мислене на професор Едуард де Боно. Съветвам ви да си припомните Шестте рамки за мислене, Шестте мислещи шапки, Шестте медала за стойност, мисловните инструменти ОВФ, АВИ, ГТД, СиР, ПМИ, НЗЦ и ВиП. Тези техники и методи ще ви подпомогнат в процеса на преднамерено насочване на  вниманието ви към определени стойности в текста. Препоръчвам ви, ако още не сте го направили,  да прочетете и книгите на професор Едуард де Боно – "Шестте рамки на мислене" (С., Локус, 2010) и "Шестте медала за стойност", както и да си припомните моите публикации – "Шестте рамки за мислене и умението да възприемаме информация", "Шестте медала за стойност – метод за насочване на вниманието". Ако срещнете затруднения при справяне със съдържанието, може да потърсите помощта на родителите и на учителите. Заедно, ще помогнете на вашето възприятие да се впечатлява, "да съзира" стойностите в текста. Убедена съм също, че ако решите да осмислите казаното до тук, вие ще извървите още една крачка по пътя към усъвършенстване на умението да извличате информация, да правите обосновани заключения и да интерпретирате различни текстовеПодкрепям ви в този ваш избор, защото е свързан с вашето успяване.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта "Училище за идеи"

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker