• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Помагам на детето си да пише
Помагам на детето си да пише Печат

Между пет и седем години се развива паметта и се овладява езика като умение, чиято най–важна част са четенето и писането. За тези речеви дейности детето се подготвя в предучилищния етап. Идвайки в първи клас, не е задължително да ги е усвоило окончателно. Първата година то ще има достатъчно време да усвои тези две комуникативно-речеви практики. Те имат голямо значение за  неговите социокултурни и езикови компетентности.

В предучилищния период детето усвоява умения, които са необходими за подготовката по писане. Това можете да го правите непринудено, като го стимулирате да рисува. Така спомагате за развиването на двигателната страна на писането, т.e. стимулирате графомоториката. Затова не го ограничавайте – нека да рисува познати предмети, животни, къщи… Рисуването на плодове и зеленчуци крие най-големи възможности за да развиете графичните умения на детето за изписване на отделните елементи на буквите. А и то го прави с удоволствие. В най- добрия случай, оставете го да рисува това, което иска. Може заедно да изберете книжка за оцветяване.Разнообразявайте рисуването като го редувате с моделиранеТо е една допълнителна възможност за постигане на  зрителна представа за отделните графични и обемни форми. Очертаването на различни предмети с "въженце" от пластелин/моделин, съчетаването на различни цветове се превръща в забавно занимание, което е радост за очите, но също носи удовлетворение от свършеното. След петгодишна възраст е добре да се възлага и изрязване на симетрични форми (чрез сгъване на две) за целите на апликацията. Така неусетно ще развиете усета на детето за права и крива линия, за  прави и наклонени чертички. С тези дейности се регулира размахът на движенията на ръката. Тя се подготвя за необходимата при изписването на буквите координация. Детето се научава без затруднение да обръща ръката си, да спира, когато се налага. Движенията стават равномерни, ритмични и плавни. Използването на различни моливчета и флумастери помагат на децата да се научат да държат химикалката и да си служат с нея. Опитът ми показва, че тези, които са рисували много в предучилищна възраст, по-лесно усвояват умението да пишат.

Писането в първи клас започва със затвърдяване на уменията за изписване на отделните елементи на буквите. Постепенно чертичките и бастунчетата се превръщат в букви. Детето се чувства истински щастливо, когато из под ръката му "оживяват" буквите. А когато е споделено с учителя и с останалите съученици, то се превръща в истинско преживяване, което носи радост и удовлетворение На този етап усвояването на графичната правилност на буквите се оказва особено важна. Като умение тя се тренира  с упражнения, защото сега малкият ученик свиква да пише и на редове. Това означава, че трябва да се ориентира добре в тесни и широки редове, да спазва определен наклон, да определя началото и края на непрекъснатото движение при изписване на определена графема (форма на буквата).

Много деца изпитват затруднения при свързването на буквите в срички, а после – и в думи. При някои малки ученици това умение е по-скоро усет, но при други се постига с активната помощ на учителя или родителя. Възможно е да се проявят пропуските, които детето има в знанията си за звуково-сричковия анализ на думата. Ако етапът на буква, сричка и дума не бъде усвоен добре – бъдете сигурни, че проблемите, свързани с писането ще се увеличават. А  деца с проблеми в изоставането изпадат в стрес по време на общи диктовки. Някои от тях започват да плачат, защото не могат да издържат на общото темпо на диктуване. За да свикнат с "конкуренцията" по време на общите диктовки, добри резултати дава индивидуалната работа с учителя и с родителя..

Писането на цели изречения изисква по-дълга и продължителна работа върху модела на изречението. Този процес е по-бавен при деца, които не са усвоили понятието "дума", както и словесната структура на езика. Те имат и по-беден речников запас, изостават в развитието на комуникативните си умения. Много помагат упражненията за усвояване анализа и синтеза на изречението. Става дума за графичното изобразяване на строежа му, както и смисловото подреждане на дадени думи в изречение. Имала съм случаи, когато отделни деца дълго време имат затруднения при писане на изречения, пишейки слято отделните думи в тях. Проблемите се задълбочават още повече, когато детето започне да пише под диктовка цял текст, тъй като тогава се съблюдават и други допълнителни изисквания.

Умението за писане има отношение към целия процес, свързан с овладяването на езика. Процес, който задължително трябва да стартира още в предучилищния етап. Можете да започнете с разпознаването на звуковете.  Помолете го да имитира познати звуци, които чува около себе си. Послужете си със скоропоговорки, пословици и залъгалки – в тях често се повтаря определен звук. Преминете към осмисляне значението на различни думи, така необходими за общуването. Съзнателно се насочете към всичко онова, което можем да наречем опознаване на света, който ни заобикаля. После доразвийте умението да се преценяват предметите и явления, като карате детето да посочва определения към дадената дума или действия, свързани с тях. Но по-важно е да се погрижим за обогатяването на речниковия запас и за превръщането му от пасивен в активен. А това може да стане само чрез включването на думите в свързана реч – използването им в словосъчетания и в изречения. Стимулирайте свързаната реч, като задавате въпроси. Помолете го да сподели преживяното по време на разходката с баба или с дядо. Разкажете му кратка приказка, а после поискайте то да ви я преразкаже. Постепенно преминавайте от отговорите с едно изречение, с няколко, а накрая и с повече. За да стигнете до разгърната устна реч, не е необходимо да бързате. Нека усилията, които полагате да не се превръщат в изтезание за детето, а на тях то да гледа като на желана и приятна за ума му игра. Ако сгреши – не го укорявайте, а търпеливо го поправете. И не забравяйте, че то има нужда от вашите адмирации,заради успехите, които постига. Така ще го мотивирате и стимулирате в неговия път, който ще развива положително отношение към ученето и знанието.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта "Училище за идеи
"

 

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker