• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Шестте шапки за мислене и писането на интерпретативен текст
Шестте шапки за мислене и писането на интерпретативен текст Печат

В тази публикация възнамерявам да направя връзка между Шестте шапки за мислене и писането на интерпретативен текст. Целта ми е да се убедите в приложна та насоченост на метода, който може да ви помогне да напишете едно въздействащо съчинение. При това – без да се обърквате, редувайки умело чувства, факти, логика и идеи.

За да съм коректна към тези, които за първи път са попаднали на нашата страница в Детски сайт, ще кажа най-важното за Шестте мислещи шапки метод, създаден от професор Едуард де Боно. Мислеща шапка е идиом (устойчиво словосъчетание, чието значение не е изградено от значението на съставящите го думи), който съзнателно ни подканя да влезем в роля, придьржайки се към определен тип мислене. Цветът на всяка шапка обозначава нейната функция. Нахлупвайки символично някоя от шапките, ние съобщаваме на останалите кой вид мислене ще използваме. Но това е и сигнал, “в резултат на който в мозъка се създава определена химическа среда, влияеща върху мисленето” (Едуард де Боно, Шест мислещи шапки, С., Кибеа, 2010, стр. 34). Приносът на методае, че прави нашето мислене по-разнообразно и по-ефективно.

Синята шапка се занимава с организиране на самото мислене, както и с начина на използване на останалите шапки. Според професор Де Боно, “когато сме със синята шапка, можем да съставим план за хода на самото мислене, с подробности за това какво трябва да се направи и в каква последователност.” (пак там, стр. 188) В тази връзка, Синята шапка ще ни помогне да секонцентрираме,използвайки най-простия за тази цел начин – задаването на въпрос. Тази стъпка предвижда задаването на въпроси при тълкуването на заглавието, формулирането на тезата, поставянето на задачи, свързани с последователността на изложението и  изграждането на връзки в самото съдържание, заключението. Сега разбирате ли защо е важно да прочетете и предходната ми публикация “Ролята на въпросите при писане на интерпретативен текст?

Бялата шапка означава факти информация. Тя “стимулира мислещия ясно да раздели в ума си това, което е факт, от онова, което е…интерпретация.” (пак там, стр. 50) При писане на интерпретативен текст използваме литературни фактии факти, свързани с притежавания от нас ценностен и житейски опит. Бялата шапка допуска и “цитиране на мнение, изразено от друг”. (пак там, стр. 78) В ролята си на изследователи, ние преценяваме кои точно факти щепривлечем, така че те да се превърнат в аргумент на нашите тълкувания. Чрез тях подкрепяме нашите съждения, доказвайки определена теза. В интерес на крайния резултат, задължително ви препоръчвам да прочетете творбата и да сте извършили предварително проучване по темата.

Червената шапка включва чувствата и интуицията. Да изразяваме чувствата си е умение. Ако го овладеем, това вече ни определя като емоционално мислещи хора. А при писането на интерпретативен текст е съвсем естествено да се появи потребност да сме емоционални. В кой момент от писането това може да се случи? Веднага щом решим даизползваме чувстватаси като аргумент, или за да постигнем общ емоционален фон (при писането на есе). С червената шапка, подобно на черната и жълтата, може да се изразява мнение.

Зелената шапка “се занимава конкретно с новите идеи и новия поглед към нещата”. (пак там, стр. 151) Тези характеристики на целенасоченото мислене са добре изявени при учениците, които притежават силен мотив за творческо изразяване. Те най-често достигат донови и различни идеи, свързани с тълкуването на текст. И друг път съм казвала, че за да притежавате творческо мислене, различно от това на останалите ученици, трябва да се научете да давате идеи. И нека това да са сериозни идеи, които да са плод на вашето прозрение и интуиция. Символът на зелената шапка ви приканва към подобно мислене.

Жълтата шапка е символ на позитивното (положителното) мислене и на ползите. Когато мислещият си я сложи, той “се подчинява на повелята й да гледа позитивно и оптимистично.” (пак там, стр. 127) И тъй като процесът на откриване на ползите е преди всичко откриване на ценностите в него, пишещият трябва да посочи и доказателства, т.е. факти. Разбираемо е, че те са резултат от предварително изследване на текста и добро познаване на първоизточника, т.е. на литературната творба. Откриването на ползите е първата част от задачата, а после ще трябва да изложим нашите съждения. С жълтата шапка могат да се правят и предложения.

Черната шапка е негативна. Служи за посочване на недостатъците и проблемите. С нея критикуваме онова, което не е наред. Но можем и да оспорим нещо, да изразим несъгласие или някакво по-различно мнение. Според професор Де Боно, “при черната шапка обаче винаги трябва да се привеждат логични и уместни доводи”. (пак там, стр. 94) В такива случаи ние критикуваме не просто заради самата критика, а защото имаме доказателства за това и сме убедени в съществуването и на друга гледна точка. Българското училище трябва да дава на учениците компетентности, които да стимулират изразяването на добре аргументирано лично мнение.

За много ученици творческото мислене се оказва труден процес. Методът на Шестте мислещи шапки е опростен и достъпен начин да овладеете “цветното”, т.е. разнообразното мислене. Може да използвате всяка една шапка, редувайки ги последователно или комбинирайки ги две по две – бялата с червената, черната с жълтата, зелената със синята. Но винаги започвайте със синята! Помнете, че от вас зависи доколко хармоничен ще изглежда текстът, който сте написали.

Според професор Де Боно “Шестте мислещи шапки ни дават възможност да дирижираме мисленето си така, както диригентът дирижира оркестъра си”. (пак там, стр. 12) В това изречение е събрана силата на този метод при осъществяване на целенасочено творческо мислене, каквото е и писането на интерпретативен текст.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта "Училище за идеи"

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker