• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Още веднъж за четенето с разбиране
Още веднъж за четенето с разбиране Печат

Четенето с разбиране е компонент на грамотността, който напоследък се превърна в нов нюанс за оценка на учениците. Диагностиката е свързана с текущо оценяване на входа на учебната година, междинно и заключително годишно оценяване на постиженията. Проверката на умението за усвояване на текст с разбиране има отношение към графиката на грамотността на всеки ученик. Един факт, който позволява да се проследява индивидуалното развитие, проблемите и успехите, които го съпътстват. Това е проверен начин да се подобрява качеството на образованието.
Сигурно вече сте прочели една по-стара моя публикация за четенето с разбиране, която съдържа основополагащи познания за това умение. Този път ще припомня само, че четенето с разбиране включва три основополагащи етапа. И те са – верен първи прочит за разпознаване на графичните знаци, т.н. възприемане, втори, и ако трябва
и трети прочит, за разбиране на текста (наясно ли сме със значението на всички думи), следващ прочит за тълкуване какво казва и защо го казва, вникване във фактологията и логически съждения. Сега ще се спра съвсем накратко на причините за трудното разбиране на текст, най-честите въпроси при четене с разбиране и трябва ли всеки ученик да бъде научен на стратегии за решаване на тест.
Причините за трудното разбиране на текст са няколко. И миналия път обърнах внимание на техниката на четене като важно условие. Една неправилно прочетена дума, неумението да се открояват смисловите части на изречението може да се окажат фатални за разбирането и тълкуването. Друга причина е четивността на текста. Тя се определя от характера на думите, които преобладават в него. Ако текстът не е подходящо подбран и не отговаря на възрастта на учениците, той създава проблеми при разбирането му. И това може да са многосрични думи, които са трудни за произнасяне. Дълги изречения, които не позволяват на по-малките ученици да разберат смисъла им. Определяща причина може да се окаже и речника на ученикаПроблем е, че днешните ученици четат малко странична литература и това се отразява на речниковия им запас, който най-често е беден. Много нисък е и синонимния и антонимния запас от думи. Това пречи на учениците и ограничава възможностите им да изразят устно писмен текст, т.е. неговото разбиране и интерпретиране.
Кои са най-честите въпроси при четене с разбиране? Те са ориентирани обикновено към темата (за какво се говори), каква е основната мисъл (посланието на автора), кое е вярно и кое е невярно според текста (имена, цифри, уточняващи думи и др.), какъв вид е текстът, откриване на синоними, антониминачини на свързване и т.н.  Често се практикува работа с предварително напечатан текст, който се раздава на учениците и е част от теста. Някои учители използват и диктовката, поставяйки към текста задачи, свързани не само с четенето с разбиране, но също и с изпълнението на други езикови задачи. Предлагат се и текстове с изпуснати думи, които по-малките ученици следва да допълнят, правейки избора между няколко предложения. А по-големите ученици ги търсят от предложения текст. Четенето с разбиране може да включва и продължаване на изречения, довършване на текст с елемент на творческо писане. Тестовете, свързани с умението за четене с разбиране съдържат въпроси с избираем или отворен отговор.Решаването на тест е умение. И затова е важно всеки ученик да бъде научен на стратегии, така че да може да управлява времето, с което разполага и да прави най-верния и най-добър избор на отговори. Част от една успешна стратегия за решаване на тест е прилагането на трите етапа, които преди това споменах и които предхождат самото регистриране на верните отговори по пътя на игнорирането. Игнорират се  грешните твърдения, когато се търси вярното, или игнорираме верните, когато се търси грешното твърдение. Никога не се опитвайте само след първия прочит и по памет да отговаряте на въпроси, свързани с текста. Дори когато сте сигурни, че сте го срещнали в текста. Препоръчвам ви всеки път да препрочитате по метода на бързото четене,издирвайки необходимите ви факти. Понякога няма да откриете доказателствата за вашия отговор, които да са директно изказани.Ще се наложи да направите логически връзки, както и умозаключения, или да разчетете приложената към текста таблица¸ графика или илюстрация. Ако срещнете затруднение при отговора на някой от въпросите или се двоумите, преминете по-нататък и по-късно се върнете отново.
Кой не би искал да развива своята грамотност, полагайки и самостоятелни усилия за това? Всеки може да усвои умения за четене с разбиране. Не всички ще бъдете еднакво добри, защото това зависи от възможностите ви и от опита ви. Но  можете да ги придобиете. Стремете се да постигнете по-добри резултати чрез упражнения. Нужно е да четете повече странична литература. Като начало започнете с текстове, които са свързани с вашето хоби или с други ваши интереси. Четенето ще разшири речниковия запас, с който разполагате и ще можете да си служите при интерпретирането. Напоследък се появиха и много помагала с тестове по четене с разбиране. Ще ви е от полза в свободното време да решите някои от тях. Бъдете убедени, че системните занимания ще развият навиците на ума ви, които карат четенето с разбиране да се случва.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта "Училище за идеи
"

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker