• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Интерпретацията и гледната точка
Интерпретацията и гледната точка Печат
В няколко публикации успях да разгледам темата за интерпретацията, най-вече по посока на това как да развием самото умение за писане. Проследете ги и ще се убедите, че за да се справяте по-успешно, не е достатъчно да заучите структурата на този вид ученическа работа и изискванията, които са задължителни за нея. Умението трябва да се развива системно чрез практикуване на един добре усвоен творчески процес. Защото писането на интерпретативно съчинение, съчинение-разсъждение, отговор на литературен въпрос и на есе е творчески процес. Редовете по-долу ще посветя на връзката между интерпретацията и гледната точка, защото смятам че става въпрос за изразяване на тълкувателно мнение.
Знаете, че един от мисловните инструменти, въведени от професор Де Боно, е Гледната точка на другите (ГТД), т.е. тяхното мнение. А в него попада и вашето. То зависи от притежавания житейски и ценностен опит, от информацията, с която разполагате. Обстоятелства¸ които няма как да не се отразят при писането. При това, мнението на различните хора може да е различно, поради различните ценности, които ръководят тяхното мислене или заради различните ценности, които всеки от тях избира за водещи в разсъжденията си в даден момент.
Изборът на водещи ценности се оказва определящ и за вас при писането на интерпретативен текст. Те ви помагат да формулирате определени твърдения, които после ще трябва да защитите. За целта използвате аргументи. Излагате интересни аспекти. Правите селекция (подбор) на литературните факти, чрез които подкрепяте предварително изказаното твърдение. Използвате логически връзки, различни препратки и частични изводи, за може вашата конструкция да изглежда стабилна. Докато пишете, се фокусирате около това какво, къде, как и защо го казва авторът. Обръщате внимание на използваните думи и изразни средства. Задавате си непрекъснато въпроси – навик, който ще ви помага да изложите убедително вашата гледна точка чрез насочване на вниманието. Нека въпросите да са “улавящи”, т.е. отворени. На тях не се отговаря само с “да” и “не”, както е при “изстрелващите”. По този начин отговорите ще ви подскажат едно или друго твърдение, от което имате нужда още при разчитане на заглавието и при формулирането на тезата, но и по-нататък – в хода на изложението. И не забравяйте, че задаването на въпроси “изважда” на светло едни или други ценности. Така вашето внимание ще следва определена посока и стъпки, които в края на писмената работа ще й придадат една завършеност.
Трябва да знаете, че представената от вас интерпретация не е единственият възможен вариант. Съучениците ви ще направят различни или подобни тълкувания. Някои от тях ще са верни, други – по-малко верни, а трети – грешни. Припомням отново – причината ще е в различието на притежавания житейски и ценностен опит, в информацията, с която всеки от вас разполага, от умението за писане. Но това, което никой от вас не бива да прави е, просто да препише от Интернет. За по-лесно! Проблемът обаче е в това, че вие може да се окажете не единственият, който е постъпил така. И всички заедно в един момент ще изпаднете в ситуация на конфуз, когато чуете от проверяващия учител неприятната констатация – какво голямо съвпадение на изказ!
Смисълът да ползвате Интернет е да се запознаете с повече гледни точки, но след това да предложите своята. Вече знаете, че “различният житейски опит води до различни мнения” (Едуард де Боно, Как да притежаваме красив ум, Локус, 2009, с. 24). Вашата гледна точка при тълкуване на литературен текст трябва да съответства на вашия опит и на вашите възможности. Използвайте чуждото мнение, за да сравните или да обобщите съществуващите интерпретации. Позоваването ще ви позволи да се включите в една своеобразна дискусия по темата. Гледайте на самостоятелния творчески процес като на възможност да проверите интелектуалния си потенциал и да се поупражните в умение за писане. В края на краищата, резултатът от подобно усилие ще е вашият принос в пресъздаването на една по-пълна картина на съществуващите интерпретации по темата.
Накрая искам да ви кажа, че вашата писмена работа трябва да има концепция. Тя трябва достатъчно ясно да съдържа вашето становище, вашето разбиране по темата, вашата гледна точка, като използвате точно структуриран начин за излагане на тълкуването ви. А вашата концепция основно ще е свързана с ценностите на автора, които са го ръководили при написването на литературната творба. Тези ценности ще сте ги открили при анализирането на литературните факти. И вашата задача ще е да извлечете същината на идейно-естетическия замисъл, защото писането не е самоцел. То е начин писателят да сподели в творчески процес своя ценностен свят, начина, по който възприема света и така да отправи своите послания към останалите хора. И писането на интерпретативен текст е процес, също толкова творчески. Неговата цел е да  открием посланията на автора и да прозрем смисъла на ценностите, които ръководят и осмислят живота ни.
 
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта “Училище за идеи"
 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker