• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow За умението да вземаме решение
За умението да вземаме решение Печат
Лесно или трудно е да се взема решение? Въпрос, на който всеки би отговорил по различен начин. А всъщност всичко се свежда до усвояването на още едно умение за мислене. Умение, което ще ви е нужно през целия живот – ще ви се налага много пъти да вземате решение за едно или за друго.
Темата за умението да вземаме решение не би трябвало да е нова за вас. Пряко или косвено съм я засягала в публикации, посветени на използването и прилагането на отделните мисловни инструменти – ОВФ, АВИ, ГТД, СиР, ПМИ, НЗЦ и ВиП, както и на методите – Шестте мислещи шапки, Шестте рамки на мислене, Шестте медала за стойност, навикът Фокус и цел, но най-вече мисловните ситуации – Решения и избори, Проблеми и задачи и др. Препоръчвам ви да ги прегледате отново, защото не смятам да повтарям вече казаното. Акцентът ми ще е свързан с трудностите, които може да възпрепятстват вземането на едно решение.
Кои са трудностите, които могат да възпрепятстват вземането на решение? Достатъчно много, но няколко са с фундаментално значение – емоцията, безпомощността, безизходността и предубедеността.
Известно е, че емоцията (чувството) ни подтиква към бърза реакция, но не и към мислене. В този случай определящо за действията или за решенията ни, се оказва непосредственото въздействие на чутото, на видяното, т.е. на чувствата, които те са предизвикали. Без тях не може, но трябва да бъдат последвани и от оценка на стойностите, т.е. на логиката. Но погрешно би било да се смята също, “че решенията се основават изцяло на логиката”, според професор Де Боно. (Шестте медала за стойност, С., Локус, 2010, стр. 25). Важно е да се отчете и вашето желание. В тази връзка, искате да продължите в професионална гимназия, защото в края на обучението ще сте с квалификация “електротехник”. Подобна реализация, според вас, ще ви прави щастливи. Но дали винаги, това което искате ви прави щастливи? Ами ако то е невъзможно? Тогава ще  се чувствате нещастни, а желаното може да си остане една фантазия. Що се отнася до безпомощността, тя е състояние, при което не знаеш какво да правиш, от къде да започнеш, как да действаш. В главата ти се въртят много въпроси, на които не можеш да отговориш. Според професор Де Боно, объркването е големият враг на доброто мислене. Безизходността, която аз наричам „да стигнеш до задънена улица” е трудност, която се появява, когато преди това си се опитал да разбереш всичко изведнъж, а накрая остава усещането за “каша в главата”. При предубедеността водеща е ролята на предразсъдъците, влиянието на предварително изказано чуждо мнение или упражнен натиск от страна на други хора или институции,  предходни неуспешни опити и последващ страх от неуспех, както и отсъствие на кураж за изправяне срещу трайното състояние на нещата, недопускащо нови идеи и промени (т.н. статукво) и т.н.
Практическото мислене е процес, в който не винаги ни се отдава да се ориентираме добре. Във връзка с горепосочените трудности при вземането на решение, тук е мястото да ви припомня колко важни са познанията, които имате за системата за латерално (странично) мислене. Надявам се, следейки редовно моите публикации на тази страница на Детски сайт, да сте натрупали достатъчно опит при използването на мисловните инструменти и на най-известните методи на професор Едуард де Боно. Така например, вместо да се опитвате да правите всичко наведнъж, или да си задавате много въпроси, може да се научите да обръщате внимание само на един аспект на вашето мислене. Това означава да прибегнете до употребата на някой от мисловните инструменти – ОВФ (за да отчетете всички фактори), АВИ (за да потърсите други възможности и алтернативи), да приложите Метода на шестте мислещи шапки и т.н.
Въпросът за вземането на правилно решение е свързана и с темата за грешката. Няма човек, който да е застрахован от нея, защото не винаги можем да предусетим какво ще се случи, какъв ще е резултата. Но ние можем да се опитаме да предотвратим  грешката. Затова освен препоръката да прилагате знанията си по латерално мислене, ще си позволя да ви дам няколко съвета:
 1. Не пропускайте да анализирате ситуацията и да й направите оценка.
 2. Очертайте пътя за решаването на дадения проблем.
 3. Маркирайте каква допълнителна информация ще ви е нужна, за да се ориентирате по-добре в проблема, но и да набележите източниците.
 4. Изяснете си условията, които са необходими за решаване на проблема.
 5. Опишете очакваните резултати.
 6. Отговорете си какво е вашето желание за постигането на конкретните резултати.
 7. Опитайте се да направите оценка на избора си, без да пренебрегвате последствията.
 8. Не забравяйте, че никога не е късно да изберете друга алтернатива.
 9. Вземете окончателно решение.
Всяко решение може да бъде последвано от успех или от грешка, от удовлетворение или от разочарование. Всяко решение винаги е съпроводено с различна степен на риск. Няма човек, който да не е чувствителен към правенето на грешки и към риска, но това не бива да ви спира да вземате самостоятелни решения. Те ще развиват вашето мислене, но и вашата отговорност. Не позволявайте на първото грешно решение да убие вашето желание да решавате проблеми - процес, който е съпроводен с раждането на много идеи. А така непременно ще развиете своята креативност. Тя ще ви помогне да се подготвите за справяне с предизвикателствата в живота.
 
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
автор на проекта “Училище за идеи”
 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker