• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Четенето с разбиране и анализът на литературната творба
Четенето с разбиране и анализът на литературната творба Печат

Реших да ви предложа тази публикация, защото тя има пряко отношение към по-широката и толкова актуална тема за четенето с разбиране. Правя го не единствено, за да ви напомня за обичайните познания, които получавате в областта на литературния анализ. Целта ми е да ви убедя, че в основата му е четенето с разбиране, но и да ви препоръчам идеи как да действате по отношение на значимото в произведенията, които изучавате като учебно съдържание. А самото откриване на значимото означава да търсите и да намирате стойностите, които според професор Де Боно, са синоним на положително влияние. А кой творец не се надява на подобно въздействие върху читателя? Колкото до стойностите като понятие, за тях съм писала не веднъж. По-любознателните от вас могат да прегледат публикациите ми на тази страница в Детски сайт, свързани с четенето с разбиране, писането на интерпретативен текст, извличането на информация, както и статиите, посветени на различните методи, които системата за латерално мислене използва.

Няма съмнение, че анализът на литературна творба е творческа задача. По своята същност това е процес, който протича в търсене на отговорите на въпросите: Какво? Къде? Как? Защо? И за успешното справяне са нужни две предпоставки – да имате познания за структурните елементи на анализа, т.е. какво включва, но и да притежавате умения за откриване на стойностите в разглеждания литературен текст. От това следва, че ще започнете със сюжета и композицията. Ще се спрете на основните елементи на сюжетното съдържание в повествователните жанрове - експозиция, завръзка, развитие на действието, кулминация, развръзка и епилог. Или ще стартирате анализа си с композиционната рамка на лиричната творба. Обръщайте внимание на лирическите отклонения и на пейзажа в сюжетното развитие.  Анализът на художествената идея и на темата ще премине в анализ на героите и характерите. Художествените образи в повествованието, както и лирическият герой в поезията, са другия елемент на литературния анализ. Трябва да знаете, че всеки творец, стремейки се да пресъздаде определена действителност, показва характери и взаимоотношения, които трябва задълбочено да бъдат изследвани. А знаете, че пълната представа за образа се постига чрез неговата външна и вътрешна характеристика, поведение, реч, отношение към останалите герои и тяхното – към него и т.н. Работата по създаването на художествения образ мотивира писателя да използва различни художествени средства. Те са неговият инструмент за разкриване на художествената идея, на героите, но и за въздействие върху читателя. Когато става дума за лирика, вземете в пред вид някои особености на стихотворния език. А най-важната част от изложението ви ще е обобщението, което ще направите в края, свързано с посланията на автора към читателя.

Споменатите от мен най-важни елементи на литературния анализ, отварят посоки за творческо мислене и ви дават шанс да се възползвате от неговите възможности. И тъй като в началото обещах да ви предложа идеи как да действате по отношение на стойностите (значимото) в литературния текст, моят първи съвет е да се научите да ги откривате. Всяка литературна творба притежава стойности и вие трябва да можете да ги назовавате. Само комбинацията от вашия ценностен опит, внимателният прочит на текста (чрез т.н. “претърсване”) и въпросите, които авторите на учебника ви са формулирали след литературния текст, ще дадепървоначален тласък и ще насочи вниманието ви в етапа на самостоятелната подготовка. Обръщайте внимание на въпросите, защото всеки от тях изисква оценката на определен тип стойност. Не ги подценявайте, в повечето случаи отговорът изисква логически връзки,които сами ще трябва да направите.

При първия прочит не е възможно да обърнете внимание на всички стойности едновременно. Като начало във вашето проучване, можете да започнете с онова, което е очевидно – композиция, изразни средства, събития и герои, или можете да го усетите – като чувствата, например. Така ще сте направили първата крачка, а след нея ще трябва да продължите вашите съждения, отвъд това, което непосредствено виждате или чувствате. Като „претърсвате“ текста, добре е да започнете с опорните думи в него и формулирането на функцията им – какво е значението им, с какви човешки ценности ги свързвате, какви асоциации предизвикват у вас, каква е ролята им като изразно средство. Използвайте всеки литературен факт като отправна точка за творческо мислене. Литературните факти са като азбуката, с която авторът си служи, пишейки своето послание. Вашата цел е да ги откриете и да можете да ги коментирате, свързвайки ги с ценностите, които ръководят живота ни, развиват гражданското ни мислене и ни правят успешни.

Въпреки че откриването и избирането на ценностите (стойностите) в даден литературен текст може да се окаже чистосубективно, т.е. да е само ваше, но подкрепено с аргументи, то може да стане повод за дискусия в класа. Това ще е вашият принос за утвърждаването на дискусионното говорене като учебна практика в българското училище. Но за тези, чийто ценностен потенциал не достига, или те не притежават необходимото умение, това може да създаде трудности и да се превърне в проблем. Затова са толкова важни познанията за ценностите, които ръководят живота ни, т.е. имат положително влияние върху нас и останалите хора. И макар обхватът на човешките ценности да е много широк – свобода, справедливост, щастие, човешко достойнство, надежда, саможертва, любов към родината и майката, човешко право и социална справедливост и т.н., стремете се да разширявате познанията си за тях. Те са водещи и в личностното ви израстване. Колкото до умението да откриватe стойности в текста, добри резултати се постигат със системни упражнения в часовете по български език и литература. А ако вярваме на професор Де Боно, то “стойностите са онези съществуващи движещи сили, които генерират емоциите ни“. Затова ви съветвам да не бъдете свенливи и да не криете чувствата, които може да породи прочитането на една литературна творба. Между другото, препоръчвам ви да четете повече поезия, защото тя развива чувствителността към ценностите.

Накрая бих могла да обобщя, че литературният анализ представлява изложение със своя композиция и съдържание. Дори то да отразява собствения ви поглед, съдържанието му трябва да е обективно свързано с литературните факти, да е подкрепено с аргументи и да потвърждава равнището на познанията ви в областта на езика и литературознанието. Достойнство ще е, ако на финала изведете някаква ценност, която да повлияе на тези, които ви слушат или четат писмената ви работа. Това ще е доказателство, че сте креативна личност и сте способни не само да откривате, но и да създавате нова стойност, след като сте се справили с един съдържателен и коректен литературен анализ.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – автор на проекта “Училище за идеи”

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker