• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Новини arrow Клубове по мислене arrow Грамотността и възможността да успеем в живота
Грамотността и възможността да успеем в живота Печат

         Ще се постарая да споделя защо грамотността е толкова важна за възможността човек да успее в живота. Ще го направя достъпно като за вас, които сте в началото на този дълъг и продължителен процес, чийто старт е в годините на училищното ви образование. Още повече, че напоследък упорито се говори и се пише за грамотността на българските ученици като за проблем, който засяга не само личното ви реализиране, но и развитието на обществото и държавата ни като цяло.

       Според ЮНЕСКО:”Грамотността е способността човек да идентифицира, разбере, интерпретира, създаде, комуникира, пресметне и използва отпечатани и написани на ръка материали, свързани с различни видове контекст. Грамотността включва продължителен процес на учене, който позволява на човек да постигне целите си, да развие знанията и потенциала си, както и да участва пълноценно в общността и обществото, към което принадлежи.“ 

       Да започнем с произхода на самото понятие “грамотност”. В корена му е гръцката дума gramma – буква, т.е. подразбираме писана реч и нейното прочитане. Прегледайте и другите ми публикации на тази страница на Детски сайт, за да се уверите колко много от тях са посветени на четенето, разбирането и писането на текст, на интерпретацията и на извличането на инфрмация. И това е така, защото най-общо грамотността свързваме с умението да се придобива, осмисля, преобразува и предава информация. Аз никога не съм пропускала възможността да развия тезата за важността на тези умения в контекста на вашето общо развитие.

       Ако се върнем на определението на ЮНЕСКО, ще ви помоля да обърнете внимание на второто изречение. От него ни става ясно, че грамотността е важна за формирането и на други жизнени умения. Кои са тези други жизнени умения? И в каква степен тяхното придобиване или непридобиване ни дава шансове или ни препраща към групата на гражданите в риск? И двата въпроса имат отношение към решението ни какви искаме да бъдем и какви шансове можем да си дадем сами още в годините на училищното образование. Ученето и придобиването на знания, тяхното развитие в етапите на различните образователни степени е цел, която всеки от вас трябва да проектира в своето бъдеще – какво искам да постигна, как усилията да развия своя потенциал ще намерят приложение в моята реализация като професионалист и гражданин.

       Знаете ли, че без овладяването на езика и грамотността, човек сам се осъжда да попадне в групата на хората в риск? Може да го прави доброволно и безотговорно, или под влияние на фактори, които са вън от него. И в двата случая, той губи шансовете да се реализира пълноценно. И това е така, защото неграмотният човек има ограничени възможности за комуникация, за преминаване в по-горна образователна степен, за бъдеща професионална реализация, за проактивно обществено поведение, за успешно партниране с другите хора. Неграмотният човек е възпрепятстван да се ползва самостоятелно от всички права, които конституцията и законите му гарантират. А това може да го постави в частична или в пълна социална изолация. В пред вид отсъствието на важни жизнени умения и способности, той не принадлежи към активната част на обществото. Надявам се да сте отредили за себе си друго бъдеще, а не това на човек, отдал се на мизерно съществуване.

       Днес всички говорят, че грамотността е в основата на решаването на всички въпроси, свързани с бедността и трудовата заетост. И това е така, защото неграмотният човек няма, или има много ограничени възможности за професионална реализация. Един безработен човек е безпомощен да поеме каквито й да е отговорности за собствения си живот и не е в състояние да се погрижи за най-близките си. Рискът определено е свързан и с обедняването. Бедният човек страда и е нещастен, търсейки причините единствено вън от себе си. Притиснат от проблеми, свързани с физическото му оцеляване, в много случаи е склонен да предприеме престъпни действия, но да осигури насъщните си нужди. Виждате до каква верига от последователности може да доведе неграмотността. Затова тя се превръща в проблем. Проблем, който касае не само личната ви реализация, но и обществото.

       Ние всички искаме да живеем добре и икономиката ни да достигне висок растеж, но тези две тенданции са свързани помежду си. На икономиката са й нужни специалисти от различни браншове – грамотни и с професионални умения, които да произвеждат материални блага с високо качество. Нужни са образовани хора, които да осигуряват безпрепятствено функциониране на държавата в лицето на нейните институции. Не би могло да се постигне обществен просперитет и без специалисти със стратегическо мислене за развитието на страната ни и на отделните отрасли на икономиката. Виждате, че грамотността е само един етап от голямото надграждане, към което трябва да се стреми всеки един човек в своето развитие. Казват, че апетитът идва с яденето. Така е и с ученето – ако не губите интерес към него, апетитът ви към нови знания и придобиването на нови умения ще расте. А това има значение за вас, ако сте осъзнали отрано, че грамотността е дълъг процес.

       Грамотността наистина е един продължителен процес. И никога не е късно да разберете нейното значение за собствения си живот. Наскоро по една от телевизиите бе излъчен репортаж за работнички от предприятието за градска чистота в Пловдив, които приели предложението на своя директор да учат вечерно начално училище. Тъжно ми стана, когато разбрах, че тези жени даже не могат да се подписват. Та те не биха могли да разчетат нито един документ, нито да попълнят какъвто и да е формуляр. А писането и четенето са умения за комуникация. В тази връзка, всяка от тези жени може да бъде разглеждана като потенциална жертва на измамници. В същото време изразяването за тях бе проблем – те се затрудняваха да изкажат причините за това свое похвално решение. Доказателство, че без овладяването на езика и грамотността е много трудно да станеш равностоен гражданин, защото не притежаваш най-елементарното условие – умение да комуникираш, да изразяваш мнение, да участваш в обмен на информация.

       Ще завърша с един въпрос към вас – искате ли да развиете своите знания и потенциала си, за да постигните своите цели за житейска реализация, както и да развиете жизнени умения, които да ви осигурят пълноценно присъствие в обществото? Ако отговорът ви е положителен, тогава приемете, че грамотността е ценност и ученето е начин да я постигнем.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – автор на проекта “Училище за идеи“

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker