• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
ИГРА ЗА УМНИЦИ - I Печат

В тази публикация ще ви предложа като игра приложението на подхода ’’Какво ще стане, ако?’’. Бързам да кажа на тези, които случайно са попаднали на ’’Училище за идеи’’ – страница на Детски сайт, че тук ще намерят публикации за формалните методи и подходи, които са част от Системата за латерално (странично) мислене, чийто създател е професор Едуард де Боно. Mного от статиите са свързани не само с целенасоченото мислене и даването на идеи, но и с ученето, преподаването и възпитанието.

Този подход е свързан с  т.н. Зелена шапка. Ще припомня, че Зелената шапка е една от шестте ’’мислещи шапки’’, които са част от техниката със същото наименование. Де Боно я въвежда, дефинирайки  различен тип мислене. И друг път съм казвала, че ’’шапките’’ служат за обозначаване на типа целенасочено мислене. За подробности около значението на всяка една от тях и използването им, можете да прочетете в други мои публикации. Сега смятам като  преход към обещаната игра, да ви кажа, че идеята за нея съм разработила на базата на разбирането на професор Де Боно за т.н. действено мислене. За него той въвежда термина operacy, т.e.действеност. И ако трябва да го цитирам:’’Думата operacy е замислена да звучи като грамотност,  тъй като аз твърдо вярвам, че действеността трябва да върви рамо до рамо с грамотността като основна съставка на образованието.’’(Едуард де Боно, Шест мислещи шапки, Кибеа, 2010 c.22)

 Всъщност тази игра е едно упражнение за целенасочено мислене, или още – игра на идеи. Поставянето на цели, даването на идеи и алтернативи я свързва със Зелената мислеща шапка. В играта може вие да сте единствения участник или да си потърсите партньори. Няма ограничение на броя на участници. Може да участва целия клас – едно групово упражнение по действено творческо мислене. Това, на което трябва да се реагира е предварително зададена ситуация. Стартът се дава с оповестяване на ситуацията чрез задаването на  въпроса:’’Какво ще стане, ако?’’ Има различни варианти това да се случи. Първият, да напишете на картончета различни ситуации и един от вас да я изтегли на лотариен принцип. По същия начин – всяка следваща. Вторият, всеки от участниците предварително да е подготвил по една сигуация и да я предлага по време на играта.Третият, учителят ви да е техен автор и ситуацията да е тематично обвързана с учебното съдържание.

Същността  е зададената ситуация да превърнете в игра. Затова и преди старта, един от участниците, който е и ръководител, ще трябва да обяви и съществуването на някакви  допълнителни условия, като например, какъв да е характера на предлаганите идеи и алтернативи. Става дума за това, дали те да са възможни и на ход да е вашата логика, или да са забавни и на ход да е вашето въображение. А може би няма да има ограничения? По-нататък,  задавайки ситуацията с  въпроса:’’Какво ще стане, ако?’’, вие всъщност отправяте молба за творческо мислене, разчитайки на логиката или на въображението. Резултатът от играта ще е, че много от вас ще разберат най-неочаквано (може би за пръв път), че могат да бъдат креативни. Чрез нея творческото мислене, както казва Де Боно,  се превръща в ’’очакване’’ да се появят нови идеи и алтернативи. Играта ги генерира чрез тази преднамерена употреба на подхода ’’Какво ще стане, ако?’’ Те може да са вероятни, малко вероятни, възможни, невъзможни или да са на границата на фантазията. Аз ще ви предложа няколко ситуации, принадлежащи към някоя от тези категории.

 *Какво ще стане, ако хората можеха да общуват помежду си, само гледайки се в очите?

*Какво ще стане, ако човешкото клониране се превърне във факт и ще е по възможностите на всеки да си го пожелае и поръча?

*Какво ще стане, ако училището поеме ангажимент  да започне да ви подготвя за бъдещ президент на страната още от ранна възраст?

*Какво ще стане, ако Земята спре да се върти около своята ос?

*Какво ще стане, ако поради екологична катастрофа обитателите на Черно море изчезнат?

*Какво ще стане, ако един ден Слънцето угасне?

*Какво ще стане, ако ’’белите шапки’’ на планетата ни продължават да се топят със същата интензивност?

*Какво ще стане, ако чуете извънредно правителствено съобщение, че по данни на НАСА  към Земята се приближават неидентифицирани космически обекти?

 Аз ви предложих един мой вариант на приложение на подхода ’’Какво ще стане, ако?’’, целейки се в провокирането на вашия интерес към творческото мислене. В края на краищата, ще се убедите, че то е нещо достижимо – умение, което може да се превъре в навик за предлагане на нови идеи. За ваше сведение, професор Едуард Де Боно използва този подход при разглеждане на голямата тема за красивия ум. Така че играта ще ви помогне и да овладеете още една тактика за целенасочено мислене по време на участие  в дебати и дискусии. В две следващи публикации ще ви предложа игрови вариант и на навика ’’Това е много интересно’’ и  едно ’’Упражнение за незабавни мнения’’.

                                                                                                                                         ЙОРДАНКА ХРИСТОВА -                                                                                                                           автор на проекта ’’Училище за идеи’’

 

 

 

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

ОУ Николай Лилиев

Клубове по мислене

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker