• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
ИГРА ЗА УМНИЦИ – II Печат

 Ако сте от тези, които следите моите публикации в Детски сайт,  навярно сте се убедили, че с тях не само популяризирам формалните подходи и методи на латералното мислене, чийто автор е професор Едуард де Боно. Като се ръководя от разбирането му, че всяка идея може да породи много други идеи, аз разработвам и ви предлагам и други варианти за тяхното прилагане с оглед потребностите на българската образователна система. И в миналата, условно наречена от мен “Игра за умници-I”, доразвих приложението на мисловния навик “Какво би се случило, акo?” Извадих го от контекста на конкретното му използване – за нуждите на “красивия ум” по време на разговор и дебат, и предложих вариант за използването му в обучението.

 Този път ще използвят същия подход и ще адаптирам навика “Това е много интересно”. Става ясно, че това отново е една фраза, която ако се научим да използваме съзнателно и преднамерено, можем да се превърнем във фактор за целенасочено мислене. Как става това ли? Ами професор Де Боно го казва много ясно и разбираемо:”Това е все едно да имате лък или колчан, пълен със стрели.” (Едуард де Боно, Как да притежаваме красив ум, 2009, c.49).  Насочвайки първата стрела с фразата „Ето, това е интересно!”, вие имате възможността да привлечете  вниманието на другите към себе си и да развиете  вашата гледна точка. Можете да поемете ролята на фактор и да внесете нова посока в разговора или в дебата. Решавайки да използвате този навик, вие се  научавате  още и да ръководите собственото си внимание.

 Как да развием този навик, така че той да се превърне в игра, с която да заинтригуваме и нашите съученици, и нашите учители? Ще разчитам на всички, които прочетат тази публикация – ученици, учители и родители. По този начин заедно ще можем да променяме учебната среда на преподаване. В подобен учебен проце  ученикът ще е този, който активно ще целенасочва и ще може да внася нови акценти в колективното мислене по време на час. А този процес ще се превърне в игра, когато преднамерено обявим пред всички участници – добре запознати с този навик, че ще използваме тази фраза или нейни варианти, като динамичен фактор за определен разговор или дебат.

 Много подходящи се оказват обобщителните и преговорните уроци, както и разискванията по различни теми в Часа на класа. Добрият учител би превърнал тези уроци в часове за дебат и дискусия. Всеки от вас би могъл да  предложи тази фраза или нейни варианти  за  основа на учебния сценарий на часа. А за какви варианти може да става дума! На първо място:”А, това е интересно!” Аз ви предлагам още:”И това е интересно!”, “Това е много интересно“, “Това е интересно, но...“, “Има нещо по-интересно от това да...“, “Открих нещо интересно... “. Или може да комбинирате с познатия вече навик “Какво ще се случи, ако“, която фраза би прозвучала:”Интересно би било, какво ще се случи, ако  “.

 Някоя от фразите ще ви помогне да привлечете вниманието на останалите към самите вас. Ще получите възможност да развиете своята гледна точка. Ако поискате ще промените посоката на разговора или дебата и веднага се превръщате във фактор за конкретното целенасочено мислене. Можете да го правите много пъти, внасяйки нови акценти, или за да се “прикачите” към нечия друга гледна точка, или да изразите своята гледна точка, мнение или несъгласие. Но да използвате този навик, ще означава да сте добре подготвени по темата и предварително да сте проучили достатъчно източници, освен учебното съдържание, което ще ви позволи подобно мисловно поведение.

По време на участието в такива разговори и дебати, вашето внимание ще е водещо. Научавате се да го ръководите, както казва Де Боно, и да го използвате за целите на този приобщаващ навик. Използвайте го като предизвикателство към самите вас, и не чакайте учителят  да ви забележи и “да ви вдигне”. Демонстрирайте вашата състредоточеност и готовност  да слушате внимателно, да сте проактивни и да научавате. А както казва професорът:”Слушането и научаването са най-важни за мисленето.“  Ръководейки се от този принцип, познавайки и развивайки навика  “А, това е интересно!”, вие ще дадете шанс на себе си, но и на останалите участници. Ако го усвоите и развивате, неговата енергия  може да се превърне в добре усвоена практика  за усъвършенстване на  мисленето! Намерете  съмишленици в лицето на вашите съученици и учители. И опитайте! Направете го с нагласата за игра, в която знанието ще е ценност, а вие и останалите участници ще я защитите с едно вариантно мислене и с изразяването на различни гледни точки.

                                  ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – автор на проекта “Училище за идеи”

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

ОУ Николай Лилиев

Клубове по мислене

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker