• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Как да разговаряме Печат

И друг път съм писала по темата за красивия ум, която е част от големия проблем за нашето мислене. Виждате красиво момиче и веднага ви се приисква да се запознаете с него. Изненада! Само след няколко минути разговор, първото впечатление изчезва и тя вече ви изглежда повече скучна, отблъскваща и досадна. Очакванията ви за съвпадение на външната красота с привлекателността на ума рухват.

Когато разговаряме винаги има участник, който говори и участник/участници, които слушат. Ако вие сте този, който говори – правете го с подходящ глас и според обстановката. Ако сте на улицата или в училище и в междучасие – нека гласът ви да е обикновен, не викайте и не крещете. Говорете тихо, когато сте на общестени места – в автобуса, в библиотеката, в киносалона или в театралната зала.

При посещение на институция се събразете с учтивите форми на общуване. Винаги изговаряйте думите правилно и говорете ясно и  отчетливо. Не е добра илюстрация за вашата езикова култура използването на излишни звукове като ъъъ” , “ааа”, въпреки че всеки ден имате лошия пример на политици и други публични личности. Недопустимо е и използването на излишни думи като ами, бе, ма” ( дори  разговорът да е с познати или между приятели).

Нашият език се състои от звукове, думи, изречения и текстове. В тази връзка не пренебрегвайте устната реч, защото към нея има същите изисквания, както и при писмената. Ще ви помогнат знанията по синтаксис и правилното структуриране на изречението. Разменянето на естественото място на думите в него ще разрушат смисъла и ефектът ще е един гащи плява”. Знаете, че изречението представлява думи, свързани по смисъл. Да не ви напомням до какво недоразумение може да доведе и неправилно или неподходящо употребената дума. Сещате се и за паронимите, нали? Те са онази двойка думи, които много си приличат по звуков състав, но това дали е така? Защото значението им е съвсем различно и объркването може да е много лош знак за вашата езикова култура.

Не подценявайте ролята на интонацията, която също е водеща при смисловото интерпретиране. Според това какво изразяваме със съответното изречение – съобщение, емоция,задаваме въпрос, отправяме молба или заповядваме, това неменуемо се отразява на гласа ни. За правилното възприемане на смисъла определящо е и мястото на паузите. Те правят речта ни отчетлива, но може да ги използвате и в моменти, когато желаете  да акцентувате на определена фраза или очаквате отсрещната страна да се включи или да реагира на казаното от вас.

Истински проблем е, ако не развивате и не усъвършенстване вашия речник. Последствията от един ограничен речник са свързани със затрудненията ви да се изразявате. И не само това. Лишеното от образност изразяване не може да впечатли останалите участници. Стремете се да опознаете синонимното богатство на българския език и това ще ви осигури взаимозаменяемост на думите. Вие с лекота ще импровизирате и интерпретирате чужди текстове, разполагайти с един богат речников фонд.  Неговото попълване е дълъг съзнателен процес, който е свързан с четене и практикуване на устна и писмена реч.

Без съмнение, езиковата култура е водеща за начина, по който  разговаряме. Умението да разговаряме е важно за демонстрираме равнището на владеене на роден език. Но както и друг път съм писала, за професор Де Боно това умение е много важно. То е в основата на  цялостната концепция на Системата за латерално мислене. Затова и нейната крайна цел е да  ни научи  да използваме ума си. В този смисъл статиите, които четете на страницата Училище за идеи в Детски сайт, са посветени на това умение. Винаги намирайте време, за да  ги препрочитате. Бъдете сигурни, че те ще променят вашите ценности и възприятия, ще разширят вашия опит и ще удовлетворят потребностите ви за справяне в училище.

 

                                                             ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –

                                                             aвтор на проекта Училище за идеи

 

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker