• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Училище arrow Препоръчителни списъци arrow За стойностите, въображението и ученето
За стойностите, въображението и ученето Печат

Ученето е процес, който е свързан със запаметяване на прочетеното, но и с неговото възприемане и възпроизвеждане. За стойностите (важните неща) в една учебна статия е ставало дума и друг път, затова само ще ви кажа, че и с тази публикация искам да ви помогна да се научите да преценявате значимото. То трябва да  ръководи вашето четене, както и поведението ви на читатели. А и вашето мислене е най-важният източник при вземането на верни решения. Съотнесени към ученето, стойностите ви помагат да се ориентирате кое е важно, по-малко важно или е маловажно в една учебна статия. Целта е да откроите значимото, което има отношение към придобиването на онези знания и на оня практически опит, който е свързан с личностната ви реализация след училище. Подобно прецизиране при възприемането на учебни текстове е преди всичко – верен прочит, структуриране  по избран от вас самите начин (макар че авторите на учебника са се погрижили), който ви осигурява индивидуална свобода при интерпретирането. Нали разбирате, че вече ги няма онези учители (надявам се) от времето, когато аз съм била ученичка, които изпитваха, подканяйки ни с думите:”Разкажи първа точка!” Бъдете готови да интерпретирате темата така, че излагайки мислите си, да позволите на слушателите (учител и съученици) да уловят вашето разбиране чрез една съдържателна интерпретация.

Устното интерпретиране на учебна статия се основава на стойностните факти и описания, които всъщност са в подкрепа на заглавието. Ако става дума, например  , за темата Нервна система при живите организми“, веднага се сещате, че т.н. “гръбнак на вашето изложение е проследяването й по възходяща линия и при различни групи живи организми. После идва ред на съдържателните подробности, които всъщност са характеристики, които вие ще трябва да илюстрирате поне с един конкретен представител на групата живи организми. Наблегнете и на разликите, които бележат прехода от по-низшата към по-висшата форма. Използвайте съпоставянето и сравняването. Обърнете внимание на  последователността във вашето изложение, което е резултат от умението ви да мислите логически. Обикновено това е голям проблем за онези от вас, които не владеят четенето с разбиране и поради тази причина устното им изложение е нестройно, грешно произнасят определени термини или не ги употребяват уместно. Цитират неверни факти или други елементи на учебния текст и по този начин не могат да предадат достоверно съдържанието.

Като познавателен процес, ученето създава образи на онова, което четете или заучавате. Казано с други думи, в основата е вашето пресъздаващо въображение. Това важи и за предмета история, география... Между другото, Алберт Айнщайн определя въображението като по-важно от знанието. То се реализира с участието на вашето мислене. Според професор Едуард де Боно, въображението има четири страни, които той характеризира в своята книга Практическо мислене”(C., 1999).  Първата страна е яркост на картината”, което “означава богатство на подробности”. В нашия случай подробностите трябва да се подбират, без да се осакатява достоверността.  Втората страна включва алтернативни възможности за обогатяване на темата – събрали сте допълнителна информация от Интернет или от друг източник. Дайте публичност на резултатите от вашата любознателност! Третата страна – да можете да покажете и други гледни точки, а защо не и – вашето лично мнение. Такива възможности ви дават часовете по литература, история и други. Четвъртата страна  включва творческото въображение. Според него, означава фантазия и умение да си представяте нещо, което не сте срещали”.  Въображението е механизъм на творческата дейност, който много помага на възприятията, и както казах – създава образи и представи.

С тази публикация искам да ви напомня, че за познавателен процес, какъвто е ученето, е много важно вашето умение да откривате стойностите във всяка учебна статия.  Въображението е важно, но както казва Де Боно, само по себе си то не  е творчество, както цифрите не са математика, но въбражението е един от неговите елементи.” Вярно е също, че знанието не е творчество, а въображението помага да изградите система от образи  и представи, които стимулират познавателния процес. Затова се фокусирайте около усъвършенстване на вашите умения за четене с разбиране, обръщайки достатъчно внимание на значимото.Не е възможно да притежавате изчерпателна информация за всичко, което включва дадено учебно съдържание. Добра стратегия е вие да решите най-важното - за кои области, свързани с вашите интереси и бъдеще, е важно детайлното знание, a за кои – общото. В един момент от вашето обучение ще трябва да вземете подобно решение.  

                                                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА - автор на проекта "Училище за идеи"

 

 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker