• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Училище arrow Препоръчителни списъци arrow Обучението по четене в първи клас
Обучението по четене в първи клас Печат
        Тази публикация е за родителите на деца от първи клас. Ще се опитам достъпно да обясне един процес, чийто краен резултат е умението за четене. Той включва няколко етапа, които са свързани. Началото стартира още в предучилищния етап, когато у дома  и в детската градина детето започва да развива фонематичния звук. Става въпрос за правилното ориентиране в звуковата форма на думата и моделирането на звуковия й състав. Това умение се доразвива в първи клас чрез усвояване на т.н. звуков анализ. Малкият ученик се научава да изговаря чисто, да разпознава и да отделя звуковете. На този етап всеки родител и педагог трябва да наблюдава внимателно за затруднения и отклонения, които могат да бъдат отстранени с активната намеса на специалист-логопед. В такива случаи мерките трябва да са навременни, за да се предотврати задълбочаване на проблема.

         Усвояването на азбуката е базово знание. Изписването на буквите поставя на изпитание моториката и пространствената ориентация на малкия ученик. Препоръчително е това му усилие да бъде подпомогнато още в ранна възраст с развиване на интереса му към рисуване и моделиране. В първи клас се залага много на упражненията за изписване на буквите под диктовка, както и на преписите от печатан вариант. Обръща се внимание на буквите, които изискват удължаване при произношението (й) и се акцентува на буквите, които са образувани от два звука (ю, я, щ), или на звукове, които се изписват с две букви (дж). Обясняват се и звуковите особености на твърдото и меко йо/ьо. Препоръчително е да се обръща внимание и на някои звукови промени в произнасянето, настъпващи под влияние на звуковото обкръжение. Това е особено важно, защото отрано се развива правописната култура.

         В сричковия етап е важно усвояването на отделните буквени комбинации да се осъществява на базата на едновременното осмисляне на звуковия състав на думите. Самото сричкуване предхожда постепенното преминаване към гладко и самостоятелно четене. Тук е мястото да кажа, че това е времето, когато се заостря вниманието на малкия ученик върху словообразуването и изменението на думите. Детето трябва да се впечатлява от разликите и промените, свързани с категорията число и род. Тук говорим за усещане за езика, а не за поднасяне на задълбочено познание. Рано е за това. Но имайки предвид, че много бързо ще трябва да се премине към четене на цели изречения и осмислянето им, е важно ученикът да усеща смисловата свързаност между думите в едно изречение. Неговият строеж има пряка връзка с изразяването и с разбирането на текста.

         Предподставка за разбирането и интерпретирането  на един текст зависи от активния речник на детето. Добре е едновременно с умението за четене да се развива и умението за разказване. Разказват се текстове от учебника и читанката, но и кратки приказки или авторски текстове. Може упражняването да обхване и съчиняването на разказче по картинка или по серия от картинки. Използвайте диалога с вашето дете и провокирайте интереса му да споделя прочетеното, видяното или преживяното. Винаги отговаряйте на въпросите му, когато не разбира значението на някоя дума. Надграждайте познанията му за света, който го заобикаля. Така ще добавяте нови думи към неговия речник и по този начин ще се развиват възможностите му за изразяване и интерпретиране. Постепенно разширявайте интереса му към различните жанрове – от приказката и стихотворението към авторските разкази и откъси от произведения на известни детски автори.

         В обучението по четене в първи клас водеща е ролята и на детето, и на учителя, и на родителя. Важно е да се разбере, че това умение активира мисловната дейност. Спомага за подобряване на паметта. При писането се подобрява моториката. Развива се логическото мислене. Аз бих препоръчала интелектуалното натоварване в часовете по четене да се редува с интерактивни игри с преобладаващ състезателен елемент. Има много варианти на игри, свързани с различни предизвикателства – думи, които започват или завършват с определен звук, довършване на дума по зададена сричка, свързване на думи в изречение, попълване на липсваща буква в думата и т.н. Трябва да знаете, че децата, които се упражняват  и у дома достигат по-добри резултати при придобиване на умението за четене. В тази връзка ви препоръчвам да прочетете и други мои статии по темата, като прегледате листата на публикациите ми в Детски сайт – Клубове по мислене.

                                                                ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –

                                                                автор на проекта “Училище за идеи”
 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker