• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Начало arrow Училище arrow Училище за идеи arrow Онлайн обучението и новите умения
Онлайн обучението и новите умения Печат
Онлайн обучението и новите умения
 
Тази тема е актуална предвид новата ситуация, провокирана от коронавируса. Налага ви се да работите самостоятелно, а това има пряко отношение към природата на вашия ум и вашето мислене. От четиринадесет години на тази страница на Детски сайт публикувам статии по различни теми на латералното мислене. Добре е да  знаете – вие, вашите учители и родители, че част от умението да се работи самостоятелно в условията на онлайн обучението е боравенето с различни подходи на онагледяване и провокиране към осмисляне на понятията. Това е първата стъпки на постепенното  преминаване към по-абстрактно ниво. Върно е, че онлайн обучението ви поставя в по-различни ситуации от обичайните. И вие, и вашият учител имате възможност да реализирате различни идеи за получаване на информацията и за проверка на извършената от вас познавателна дейност. Вашите нагласи за работа в класната стая не трябва да се променят в условията и на онлайн обучението.

Условията за взаимодействие между ученика и учителя остават, но едновременната работа на учителя с двайсетина ученици изисква от вас насочено внимание и дисциплина на ума. Средата на комуникация може да изглежда нестандартна, но не я възприемайте като  неформална – форматът на общуване между учителя и ученика се запазва като при присъствената форма на училищно обучение. Вие имате възможност да се изразявате свободно и да правите коментар. Учителят е този, който трябва да провокира активното речево общуване - и чрез говорене, и чрез писане. Онлайн обучението дава възможност за практически дейности – работа по проект, изпълнение на домашна работа, конструиране на модели или рисуване. При тази форма на обучение е много важно вашият учител да съумее да събуди интереса ви към определеното знание, да ви стимулира и подкрепя за самостоятелното му усвояване – така че да се трансформира в трайно познание. Не се ограничавайте в упражняването и дори повтаряйте някои упражнения. Дефинирайте сами  проблемите, които срещате и се консултирайте с учителя. Следвайте неговите препоръки. Важно е да сте разбрали защо ви е необходимо определено знание, което ще стимулира вашата любознателност и ще укрепва мотивацията ви да се справяте с ученето.

Формирането на умения за осъществяване на онлайн комуникация, както и на навици за самостоятелно усвояване на учебното съдържание е в основата на онлайн обучението. Естествен е стремежа на учителя ви да се съобразява с вашия емоционален свят, тъй като в тази възраст емоциите са определящи за действията ви. Но едновременно той трябва да стимулира и мисленето ви. Целта е крайният резултат, а фокусът на общите ви усилия – постигането на успех. А какво сте научили и доколко пълноценно сте използвали предимствата на онлайн обучението или доколко успешно сте преодолявали негативните проявления, ще стане ясно в етапа на диагностиката. Затова не подценявайте проверката по време на урока, решаването на тестове и на казуси,  както и писането на самостоятелни ученически текстове по литература и български език.

Онлайн обучението е съвременна форма на обучение. Ситуацията, провокирана от коронавируса, ускори нейното  прилагане и в училищното образование. Днес българските деца и ученици притежават умения за справяне с компютърно устройство и интернет. Това беше и една от предпоставките предишната 2020/21 учебна година да е успешна. Дължи се и на лидерската роля на вашите учители, които тогава успяха да реагират на високо професионално ниво. А и днес всяко училище разполага с добра материална база за реализиране на онлайн обучението. И въпреки че то е свързано и с някои недостатъци като проблемите с колективното съблюдаване на дисциплината и самоорганизацията, от всички участници се изисква да го реализират с необходимата отговорност. Поне докато съществуват условията за такава алтернатива...От латералното мислене знам, че всяка алтернатива е възможност за усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения. Eлектронното обучение ви дава точно това и е свързано с прогреса и с новата технологична енергия на XXI век. Бъдете здрави!
 
                                                 ЙОРДАНКА ХРИСТОВА - aвтор на проекта “Училище за идеи”
 
 
< Предишен   Следващ >

 

НЧ Родина

Езикова школа

Училище за идеи

Училище за идеи

СОУ Иван Вазов

eXTReMe Tracker