Прякото преподаване на мислене – успешна практика

Училище за идеи! Да, то е единственото в България и се намира в ХІ ОУ "Николай Лилиев" - Стара Загора.
В него всяка идея изглежда достижима, щом знаеш как да я реализираш - с мислене и висока степен на "действеност", с много знания, но и с умения.

"Училище за идеи" не е просто проект, а упешна практика, която изпълва със съдържание педагогическата дейност на г-жа Йорданка Христова, учител в ХІ ОУ "Николай Лилиев" - Стара Загора, автор и координатор. Нейната книга "Първи стъпки в прякото преподаване на мислене" (2006) е обобщен опит, който предизвика интереса и на специалисти, и на педагози.

Тези дни МЕНСА - България отново повдигна въпроса за въвеждането на т.нар. Час по мислене в българското училище. Факт, който прави още по-значими резултатите от успешната практика на г-жа Христова. Вече седма година тя обучава средно по 30 деца в Час по мислене като извънкласна форма и по системата на проф. Де Боно - световноизвестен специалист в прякото преподаване на мислене.

Поради големия интесес към проекта "Училище за идеи", предлагаме презентацията и доклада на г-жа Христова, с които тя участва в ІІІ национална конфернеция "Училището - желана територия на ученика" (София, 12 - 15 април 2008) - направление "Дидактически и иновационни методи и технологии".

Прякото преподаване на мислене – успешна практика за ориентиране на училищното образование към формиране на умения и гражданска активност / доклад (DOC формат, 70 KB)


View SlideShare presentation or Upload your own.