Училище за идеи
ХІ основно училище "Николай Лилиев" - Стара Загора

 

Жълтата шапка

Жълтата шапка е шапката на надеждата и оптимизма. С нея надникваме в бъдещето: „Ако си науча урока, ще получа отлична оценка”. И тъй като е логична шапка, посочваме причините.

При употреба си задаваме въпросите:

  1. Каква е ползата?
  2. Защо тази идея ще проработи?
  3. Защо си струва да правим това?

С жълтата шапка търсим положителният ефект и оценяваме само онези ценности, които ни носят блага.
Жълтата шапка ще ни помогне да си отговорим на въпроса, защо си струва да се заловим с една идея, но също така и да убедим останалите защо тя ще проработи.
А сега да си припомним червената шапка – тя ни служи повече да предотвратим грешките, докато жълтата се концентрира върху ползата. Но и в двата случая се посочват причините:
„Рекламната компания само в Интернет няма да е достатъчна, защото не всички хора имат достъп до него.” (червена шапка)
„Ако се трудя достатъчно, ще постигна добри резултати.” (жълта шапка)
Накрая, за по-активните от вас, предлагам две мисловни задачи:

  1. Използвайте мисленето с жълта шапка, за да покажете ползата от въвеждането на вечерен час за учениците.
  2. Добра идея ли е да се въведе военно обучение в училище? Струва ли си да се направи?
Помислете с жълтата шапка.

До скоро!

Йорданка Христова
Автор на проекта „Училище за идеи”