Вестник на ІІІб клас - ХІ ОУ Николай Лилиев
Учениците от трети „б” клас продължават да издават свой вестник на класа.
 
ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП - ученици от ІІІ „б” кл.
 

Анита Бакалова

Благовест Георгиев  

Даниела Костова   

ДелянаСлавова

Радостин Иванов 

 

Ивелина Стоянова

Йоанна Дичева

Кристиян Сотиров

Радиана Неделчева

Ясен Кирчев

Ръководител на екипа: Радостина Ганева

Мартенският брой на вестника може да бъде изтеглен от тук .