Училище за идеи през април 2009

Училище за идеи
ХІ основно училище "Николай Лилиев" - Стара Загора

Синя шапка

Синята шапка е като синьото небе. Според проф. Де Боно, "когато си мислите със синята шапка, вие сте над мисленето - гледате го отгоре".
Когато използваме синята шапка за мислене, ние си задаваме следните въпроси:

1. Къде сме сега?
2. Какви искаме да направим в момента?
3. Каква е следващата ни стъпка?

Синята шапка може да служи и за обобщаване в процеса на мислене, с оглед на различните гледни точки и тяхното изясняване.
Със синята шапка гледаме отгоре това, което става - наблюдаваме и коментираме.
Със синята шапка контролираме самото мислене.
Накрая ви предлагам една мисловна задача:
Вие сте собственик на магазин за мебели. Заради кризата започвате да губите бизнеса си. Сложете си синята шапка и решете как трябва да протича вашето мислене, свързано с решаването на проблема.

 
Успех!

До нови срещи,
Йорданка Христова
автор и координатор на проект "Училище за идеи"
XI ОУ "Николай Лилиев"
- Стара Загора