Полицейската професия – трудна и отговорна
Полицейската професия има своите предимства и недостатъци, но независимо от това си остава една от най-привлекателните за малчуганите. Да си полицай не е толкова лесно, както изглежда отстрани. Всяка професия крие своите рискове, а полицейската е една от най-опасните не само за здравето, но и за живота.
Небивал интерес у малките читатели на Детски отдел при библиотека „Родина” предизвика срещата на 26 юли 2012 г. с човек, упражняващ тази професия, а именно полицаят Антон Иванов от I РПУ Стара Загора. Той запозна децата със задълженията и основните задачи на полицаите: да осигуряват обществения ред и безопасността на хората; да залавят престъпници; да контролират и санкционират пътни произшествия; да оказват първа помощ при злополуки и природни бедствия.
Беше акцентирано върху безопасността на децата извън дома и рисковете от контакти с непознати хора.
Накрая полицай Иванов демонстрира униформата, полицейските атрибути – значка, документ за самоличност, свирка, а най-голяма сензация сред малчуганите предизвика полицейския мотопед.