Боклуците около нас
В съвременното динамично всекидневие, погълнати от всякакви проблеми, не ни остава време да се замислим от колко много боклуци сме заобиколени. В последния ден на месец юли в Детски отдел на библиотека „Родина” младши експерт Мария Иванова от РЗИ успя да фокусира вниманието на всички присъстващи читатели точно върху този проблем. Гостенката представи на децата презентация на тема „Боклуците около нас”. Беше наблегнато на разточителното отношение на човека към природата и природните ресурси и последствията от това безотговорно поведение. Конкретизирано беше също кои ресурси се унищожават с най-бързи темпове, кои са основните източници и пътища за замърсяването на природата и кои са мерките за предотвратяването им. Изключително важната и актуална проблематика предразположи малките участници към споделяне на различни становища и мнения. Компетентния подход на г-жа Мария Иванова отключи вратичка за общуването между децата и стимулира стремежа им да прочетат подарените от нея книги „Надеждата на племето каякос” и „Подарък за Тими”. 
Накрая на срещата г-жа Иванова демонстрира пред децата интерактивен метод „Запознаване с точково замърсяване”. 
В края на интересната среща бяха споделени индивидуални съвети как чрез малки промени всеки един от участниците може да помогне за ограничаване на замърсяването на околната среда и намаляване на отпадъците.