Състезание на знаещите
Гостенката от Украйна Катя Таранец бе водеща на увлекателното състезание Какво? Къде? Кога? (на руски: Что? Где? Когда?), проведено на 1.08. в Детски отдел на библиотека „Родина”. Тя, както и многото рускоговорящи граждани, е фен на тази игра. Клубовете на Какво? Къде? Кога? практически съществуват във всички големи региони на Русия и в много други страни, където живеят хора от бившия СССР. В България има клубове на знаещите повече от 20 години. Нашите училища също имат такива клубове. Играта е създадена през 1975 година и днес тя вече има милиони привърженици по цял свят. 
Голяма обща култура и широк кръгозор, способност за бързо и оригинално мислене, наблюдателност и съобразителност бяха необходими на малките интелектуалци, за да отговорят на въпросите, измислени от Катя. Участниците имаха краткото време от една минута за обсъждане. За всеки верен отговор се печелеше 1 точка. Всички състезатели допълниха своя интелектуален капацитет и придобиха нови познания.