Пътешествие около света с глобус

В средата на поредната жарка августовска седмица на 8 август, в Информационния център на Детски отдел при библиотека „Родина”, нашите читатели влязоха в ролята на пътешественици и изследователи. В образователна викторина под формата на игра, малчуганите добиха познания за света, който ни заобикаля, за континентите, океаните, моретата, реките и езерата, далечните страни и народи… Младите географи обогатиха знанията си с нови факти и формираха умения за самостоятелно събиране на информация. Забавляваха се заедно с Катя Таранец, откривайки местонахождението на река Нил, езерото Байкал, Панамския канал, континентите Антарктида и Австралия, усвоиха термините „часово време”, паралели и меридиани, екватор и др.
Въпреки популярните онлайн игри по география, традиционния, нагледен начин за откриване на географска информация с глобус, се оказа изключително увлекателен и полезен за децата.