Време е за номинации!

Лятото е към своя край, а с него скоро ще утихне кичестият, сенчест двор на Детския отдел при библиотека „Родина” и е време да отдадем заслужено внимание на тези, които са били най-усърдни в заниманията на клуб „Приятели на книгата”.
Няма по-добър начин да се оценят постиженията на децата и да се поощри по-нататъшното им  развитие от това да получат похвала за своя труд и разбира се подаръци.
Затова днес, 22 август 2012 г., верните помощници на читателския клуб се заловиха на работа и измайсториха най-уникалния постер, показващ категориите номинации, в които ще трябва да се състезават за призово място.
Изработването на тези номинации са пожелание към малките приятели на библиотеката винаги да се стремят към своя вътрешен максимум, да бъдат мотивирани в търсенето на изява и да насочват енергията си в градивна насока.