Стара Загора и нейният герб – традиции и символика 2

На 2 ноември на гости на Детския отдел при библиотека „Родина” бяха малчуганите от 2а клас и 3а клас при IX ОУ „Веселин Ханчев” с класни ръководители г-жа Стойчева и
г-жа Манова, работещи по програмата „Аз детето”.
Темата на тяхното посещение бе Стара Загора и нейната история. По този повод децата проследиха презентацията, посветена на историята и символиката на нейния герб, а след това, следвайки примера на по-големите си съученици четвъртокласници, отговаряха на интересните въпроси, подготвени от библиотекарите, свързани с миналото на града.
Въпреки съвсем невръстната им възраст, децата сътвориха чудесни семейни гербове, които бяха не по-малко уникални и одухотворени от тези на каките и батковците от по-горните класове.
От всеки един лист надничаха позив за любов, разбирателство, подкрепа и единство.
Най-често срещаният лозунг бе „Ние сме едно и винаги ще се подкрепяме”, както и „Любовта е сила”!