По следите на книгата с 6а клас при 9 ОУ
На 17 април 2013 г. в Детски отдел на библиотека „Родина” гостуваха шестокласниците от 9 ОУ „Веселин Ханчев”, с ръководител г-жа Лазова. Учениците проследиха мултимедийната презентация „Из живота на книгата от нейното създаване” и с помощта на множеството цветни фотоси придобиха представа за видовете носители на информация от Древността до наши дни. Последвалата занимателна кръстословица, представена от Деница Димитрова, верен и дългогодишен приятел на Детския отдел, затвърди новополучените знания у подрастващите тийнейджъри.
 
6а клас 9 ОУ6а клас 9 ОУ6а клас 9 ОУ6а клас 9 ОУ